MASTER PL-Electronic Polar

 • Name

Příslušenství

  Informace o řadě výrobků

  Krytá kompaktní integrovaná zářivka vhodná do venkovních aplikací.

  Benefits

  perfektní volba do prostředí s extrémními teplotami
  vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a vysoká energetická úspora
  životnost nezávislá na počtu spínání

  Vlastnosti

  velmi dlouhá životnost
  vhodné pro časté spínání
  nízký pokles světelného toku po dobu životnosti zdroje
  rychlý náběh
  vhodné pro použití v nouzovém osvětlení s DC provozem

  Použití

  náhrada klasických žárovek ve většině profesionálních a poloprofesionálních aplikací
  při venkovních aplikacích musí být použita uzavřená svítidla
  nevhodné pro stmívání a elektronické spínání

  Varování a bezpečnost

  Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
  Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.
  Ke stažení
  Leaflets
  Vizuální materiály
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  Zaškrtněte přidávaný výrobek