Další značky od

MASTER Softone

Úspora energie vhodná pro profesionální použití

MASTER Softone

   Informace o řadě výrobků

   Navrženo jako náhrada klasických žárovek v profesionálních aplikacích (hotely, restaurace), kde je potřebné vytvoření příjemné intimní atmosféry

   Benefits

   poskytuje příjemné světlo podobné světlu klasické žárovky s mléčnou baňkou
   dlouhá životnost a vysoká úspora energie v porovnání s klasickými žárovkami

   Vlastnosti

   dlouhá životnost a vysoká úspora energie v porovnání s klasickými žárovkami
   start bez blikání
   pro udržení téměř konstantní úrovně světelného toku (>90%) se doporučuje provoz při teplotě okolí 0 až +50°C

   Použití

   navrženo jako náhrada klasických žárovek v profesionálních aplikacích (hotely, restaurace), kde je potřebné vytvoření příjemné intimní atmosféry
   při venkovních aplikacích musí být použita uzavřená svítidla
   nevhodné pro stmívání

   Varování a bezpečnost

   Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
   Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.
   Ke stažení
   Leaflets
   Vizuální materiály
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   Zaškrtněte přidávaný výrobek