Další značky od

Tornado T2 Automatic

Sensored Spiral shaped lamp with high performance bright light, bringing the beauty of light outside

Tornado T2 Automatic

   Informace o řadě výrobků

   Energy-saving lamp with built-in light sensor, design ideally for areas where light is required at night. It switches on automatically at dusk and turns off at dawn. The automatic light sensor is simple to use, Tornado has high performance bring light and fits everywhere due to its furhter compact design.

   Benefits

   Provide maximum convenience in simple usage and safety
   Automatic light sensor, ideal for areas outside a home where light is required at night, automatically turn on at dusk and off at dawn
   Save your money with long life-time and high energy efficiency

   Vlastnosti

   Long-Life and Energy Saving alternative to Incandescent lamps
   Automatically switches on when it is dark and switches off in daylight

   Použití

   Suitable for outdoor applications like gardens, which require the light to come on automatically when the surroundings become dark
   Not suitable for use with dimmers or electronic gear

   Varování a bezpečnost

   Při rozbití lampy je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se lampa rozbije, vyvětrejte místnost na 30 minut a odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
   Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.
   Ke stažení
   Leaflets
   Vizuální materiály
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   Zaškrtněte přidávaný výrobek