Další značky od

MASTER TL-D Food Secura (potraviny)

Netříštivé zářivkové osvětlení

MASTER TL-D Food Secura (potraviny)

   Informace o řadě výrobků

   Zářivky TL-D Food Secura propůjčují čerstvější a chutnější vzhled masným výrobkům a pečivu, a jsou vybaveny ochrannou vrstvou držící sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí dvou modrých kroužků na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může roztříštěním zářivky dojít k narušení provozu a dopadu na bezpečnost výrobků a osob. Zářivky jsou vybaveny vrstvou Surlyn blokující UV záření. Podporují standard HACCP. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

   Benefits

   Získání chutnějšího vzhledu jídla (zejména masa)
   Speciální ochranná vrstva okolo trubice zamezuje kontaminaci při náhodném rozbití světelného zdroje
   snadné rozpoznání při auditech podle dvou modrých kroužků na jednom konci
   Lepší ochrana osvětlených výrobků před vyblednutím a ztrátou chuti snížením vyzařování UV-A o přibližně 90 %
   Svítidla jsou při použití těchto zdrojů v souladu s průmyslovými standardy HACCP, ISO 22000 a IEC 61549
   Fragment Retention Lamp Standard

   Vlastnosti

   Ochranná vrstva (Surlyn) okolo trubice, označená dvěma modrými kroužky na jednom konci zářivky. Tyto zářivky NEJSOU určeny pro použití v uzavřených svítidlech
   Zářivky zdůrazňují syté červené odstíny masa, aniž by samy měly červený vzhled
   Plná podpora standardu IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard a souvisejících standardů v oblasti potravinářského průmyslu, jako jsou HACCP a ISO 22000
   Nulová degradace vlivem teploty a UV záření
   Plně recyklovatelné včetně ochranné vrstvy zářivky

   Použití

   Osvětlení potravin: spektrální distribuce optimálně přizpůsobená pro přitažlivý vzhled potravin v řeznictvích

   Varování a bezpečnost

   Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
   Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem
   Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
   Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).
   Ke stažení
   Leaflets
   Vizuální materiály
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   Zaškrtněte přidávaný výrobek