Netříštivé zářivkové osvětlení

MASTER TL-D Food Secura (potraviny)

MASTER TL-D Food Secura (potraviny)

Příslušenství

  Informace o řadě výrobků

  Zářivky TL-D Food Secura propůjčují čerstvější a chutnější vzhled masným výrobkům a pečivu, a jsou vybaveny ochrannou vrstvou držící sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí dvou modrých kroužků na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může roztříštěním zářivky dojít k narušení provozu a dopadu na bezpečnost výrobků a osob. Zářivky jsou vybaveny vrstvou Surlyn blokující UV záření. Podporují standard HACCP. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

  Benefits

  Získání chutnějšího vzhledu jídla (zejména masa)
  Speciální ochranná vrstva okolo trubice zamezuje kontaminaci při náhodném rozbití světelného zdroje
  snadné rozpoznání při auditech podle dvou modrých kroužků na jednom konci
  Lepší ochrana osvětlených výrobků před vyblednutím a ztrátou chuti snížením vyzařování UV-A o přibližně 90 %
  Svítidla jsou při použití těchto zdrojů v souladu s průmyslovými standardy HACCP, ISO 22000 a IEC 61549
  Fragment Retention Lamp Standard

  Vlastnosti

  Ochranná vrstva (Surlyn) okolo trubice, označená dvěma modrými kroužky na jednom konci zářivky. Tyto zářivky NEJSOU určeny pro použití v uzavřených svítidlech
  Zářivky zdůrazňují syté červené odstíny masa, aniž by samy měly červený vzhled
  Plná podpora standardu IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard a souvisejících standardů v oblasti potravinářského průmyslu, jako jsou HACCP a ISO 22000
  Nulová degradace vlivem teploty a UV záření
  Plně recyklovatelné včetně ochranné vrstvy zářivky

  Použití

  Osvětlení potravin: spektrální distribuce optimálně přizpůsobená pro přitažlivý vzhled potravin v řeznictvích

  Varování a bezpečnost

  Nevhodné pro uzavřená svítidla (označeno dvěma modrými kroužky)
  Doporučené použití v kombinaci se samočinně ukončovaným ovládacím systémem
  Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
  Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).
  Ke stažení
  Leaflets
  Vizuální materiály
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
    
  Zaškrtněte přidávaný výrobek