Další značky od

MASTER TL5 High Output TOP

Teplotně nezávislé zářivkové osvětlení

MASTER TL5 High Output TOP

   Informace o řadě výrobků

   Tyto zářivky TL5 HO (průměr trubice 16 mm) nabízejí stálou úroveň osvětlení nezávislou na výkyvech teploty, což z nich činí vynikající řešení pro použití v teplých prostorách. Zářivky TL5 HO TOP lze provozovat na stejných systémech jako zářivky MASTER TL5 HO. Vynikající řešení pro teplé prostory, jako jsou neklimatizované sklady, apod.

   Benefits

   Stálá úroveň světla v širokém rozmezí teplot (20–75 °C) a vynikající jmenovitý světelný tok
   Optimalizováno pro instalace vyžadující vysoký světelný tok zejména za vysokých teplot (nad 40 °C)
   Možnost miniaturního provedení a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel
   Modernizace současných bezamalgámových zářivek TL5 HO

   Vlastnosti

   Světelný tok nad 90 % maximální hodnoty při okolních teplotách v rozmezí 20 až 75 °C díky použití amalgámu
   Stmívatelnost až na 30 % jmenovitého světelného výkonu
   Okamžitý znovuzápal a dobré rozsvícení v porovnání s vysokotlakými výbojkami díky pomocným amalgámům na obou koncích zářivky
   Možnost zapálení v teplotním rozmezí −15 až +75 °C

   Použití

   Architektonické osvětlení a zakázková řešení díky kompaktní velikosti zdroje a vysokému světelnému toku zejména v teplejších podmínkách (nad 40 °C)
   Ekonomická řešení s osvětlením pro vysoké stropy v maloobchodech a průmyslu
   Obzvlášť vhodné pro nepřímé osvětlení v kancelářích, kde je vyžadován vyšší světelný tok
   Estetická závěsná, uzavřená a na nábytek montovaná svítidla v kancelářích, dílnách, restauracích a recepcích

   Varování a bezpečnost

   Vzhledem k pomalejšímu rozsvícení než u bezamalgámových zářivek TL5 se nedoporučuje pro nouzové osvětlení
   Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
   Ke stažení
   Leaflets
   Vizuální materiály
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
   Zaškrtněte přidávaný výrobek