Lehký řídící systém jak do stožáru tak i do rozvaděče - osvědčená odolnost

Starsense Powerline

Starsense Powerline

Informace o řadě výrobků

Starsense Powerline je síťový řídící systém založený na obousměrné komunikaci užívající otevřený LonWorks® protokol. Ssytém využívá stávající vedení a umožňuje vzdálené řízení jednotlivých světelných míst pomocí online platform jako je CityTouch. Operátor může vzdáleně řídit infrastrukturu venkovního osvětlení nastavováním úrovně setmění čímž lze dosáhnout významných energetických úspor. Zároveň dostává ze svítidla zpětnou vazbu v reálném čase což mu umožňuje přesně plánovat údržbu a tak optimalizovat náklady na údržbu při zachování kvality a spolehlivosti osvětlení.

Benefits

Úspory energie včasným spínáním a stmíváním
Žádné investice do infrastruktury (využívá se stávající napájecí síť)
Využívá otevřenou technologii
Ke stažení
Leaflets
Visuals
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
  • Zaškrtněte přidávaný výrobek
     
Zaškrtněte přidávaný výrobek