Další značky od

Chybička.

Zdá se, že zde

žádné osvětlení není.