Další značky od

Lepší světlo,

lepší nakupování

Edeka Glückstadt,
Německo


Podívejte se, jak osvětlení pro supermarkety zajišťuje lepší zážitky z nakupování v prodejně EDEKA.
Sekce masných výrobků v prodejně Edeka Glückstadt osvětlená vylepšeným řešením od Philips Lighting. Osvětlení zvyšuje pocit čerstvosti a atraktivitu výrobků.

Všechny naše požadavky
byly beze zbytku

splněny. Nyní je naše prodejna mimořádně lákavá a vypadá velmi kvalitně. Kamkoli zajdete, získáte dojem, že výrobky jsou čerstvé a mimořádně kvalitní.“

 

- Jan Frauen, generální ředitel EDEKA Frauen

Sekce zeleniny v prodejně Edeka Glückstadt osvětlená řešením pro čerstvé potraviny od Philips Lighting.
Osvětlení od společnosti Philips ve skříňových mrazácích v prodejně Edeka Glückstadt zvyšuje atraktivitu zboží pomocí energeticky úsporných řešení.

Co zákazník potřeboval vyřešit

 

Skupina EDEKA posouvá maloobchodní prodej potravin v Německu vpřed. Tento řetězec supermarketů, který v zemi působí, má asi 11 700 prodejen a roční obrat 44,8 miliard. Když pobočka v Glückstadtu potřebovala modernizaci osvětlení, byla o pomoc požádána společnost Philips.

To pravé osvětlení  


Potraviny nejsou jediná věc, o kterou se skupina EDEKA Group zajímá. Společnost bere vážně i svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, a proto si přála zavést systém osvětlení, který by šetřil energii. Současně pro ni bylo podstatné, aby nabídla svým zákazníkům vynikající zážitky při nakupování vytvořením atraktivní a elegantní atmosféry.


Celá prodejna byla vybavena moderními světly LED, která zajišťují výbornou viditelnost a příjemnou atmosféru. K nízkým podhledům byla zvolena nelineární verze svítidel Maxos LED. Vynikající saturace barev a jasné osvětlení zajišťuje, že zákazníci mohou snadno číst nápisy na cedulích i obalech výrobků. Pro pult s masnými výrobky byl zvolen typ LuxSpace Accent Rose LED, jenž se vyznačuje teplým světelným spektrem a osvětluje maso bez toho, že by je zahříval či odbarvoval.


Nové osvětlení pro supermarkety prodejnu oživilo. Zvýrazňuje strukturu, bezpečí a pocit pohody. A vzhledem k energetické účinnosti moderních světel LED spotřebuje prodejna méně elektřiny a vyprodukuje méně emisí CO2, než jak by tomu bylo u konvenčních systémů osvětlení.


Moderní LED světla instalovaná v prodejně vydrží až 50 000 hodin, čímž šetří skupině EDEKA Group prostředky na opravy a výměny.

Přinášíme úsměv
  do uliček

Tým

EDEKA Frauen, Glückstadt, Německo

Zákazník

Jan Frauen, Peter Frauen, Dierk Frauen

Ředitelé

Irina Schmolinsky, Philips Lighting

Poradenství v oblasti osvětlení

Související případy