Další značky od

LED osvětlení – ideální volba
pro plavecké bazény ve Veenendaalu

Plavecké bazény ve Veenendaalu, Nizozemsko


LED osvětlení se ukazuje jako průlom při zajišťování dokonalého sportovního osvětlení v plaveckých bazénech ve Veenendaalu.

Plavecké bazény De Vallei
ve Veenendaalu

představují první projekt, kde byly prostory plaveckých bazénů vybaveny osvětlením LED s „ochranou pro plavecké bazény“. Ta spočívá ve speciálním potahu chránícím proti korozivním látkám prostředí, například vodní páře, chloru nebo čisticím prostředkům."

-Henk de Man, Account Manager, TechTron Group BV, odborník na Philips LED osvětlení od roku 2012
Henk de Man

Co zákazník potřeboval vyřešit


U předchozí instalace osvětlení bylo třeba světla vyměňovat každé dva roky. Pro tuto operaci bylo nutné z bazénů vypustit vodu, bazény zavřít a přerušit poskytování služby zákazníkům. Zákazník hledal nový systém osvětlení, který by byl dynamický, pokud jde o vytváření nálady a flexibilitu, ale též by se vyznačoval energetickou úsporností a dlouhou životností, aby se minimalizovala přerušení provozu.
Gen2

To pravé osvětlení  


„Před několika lety jsme se na jednom setkání dostali do kontaktu se společností Sportservice Veenendaal,“ říká Henk de Man, Account Manager ve společnosti TechTron a též uznávaný odborník na LED osvětlení Philips. 


Jednou z výhod nového LED osvětlení je chladná barva světla a jeho rovnoměrná distribuce, což snižuje oslnění odrazem od vody,“ říká De Man. „Díky tomu mohou zaměstnanci u bazénu lépe vidět."
  

Zatímco dříve měla obsluha na výběr pouze zapnutí nebo vypnutí osvětlení, nyní je možné úroveň osvětlení proměňovat. V závislosti na aktivitě prováděné v bazénu je možné osvětlení zesílit nebo zredukovat, což snižuje náklady na údržbu. Dříve bylo nutné světla vyměňovat každé dva roky a pro tuto operaci bylo nutné z bazénu vypustit vodu. To po následujících 10 let nebude třeba.“

  • GentleSpace gen2
    GentleSpace gen2
    S příchodem svítidla GentleSpace LED v roce 2011 dosáhla společnost Philips průlomu v osvětlení s vysokými montážními výškami, nabídla obrovskou úsporu spotřeby energie, dlouhou pr...

Po dobu následujících deseti let 
nebude třeba osvětlení měnit

Tým

Sportservice Veenendaal

Zákazník

Veenendaal, Nizozemsko

Lokalita

GentleSpace gen2

Výrobek Philips

Související případy