Další značky od

Inovace v oblasti
školního osvětlení

In der Alten Forst, Hamburk, Německo

   

Podívejte se, co se stalo, když byla v Hamburku vyzkoušena nová technologie školního osvětlení.
Učitel pomáhá studentům ve škole In der Alten Forst osvětlené školním osvětlením Philips

Viděli jsme sami
a potvrdily

to i výsledky, že specifické využití světla může skutečně mít pozitivní účinek na učení a učební prostředí."

 

- Andreas Wiedemann, ředitel školy In der Alten Forst

Systém osvětlení Philips School Vision vytváří ve třídách školy In der Alten Forst různou atmosféru pro učení.

Co zákazník potřeboval vyřešit

 

Nedávný výzkum objevil určité složité vztahy mezi světlem a pohodlím. Pokud náš mozek reaguje příznivě na určité frekvence světla, jaký dopad by světlo mohlo mít na učení? Základní škola In der Alten Forst v německém Hamburku nám pomohla to zjistit.

To pravé osvětlení

 

12 tříd základní školy In der Alten Forst v německém Hamburku navštěvuje 368 žáků. Společnost Philips školu oslovila s nápadem, že by zde mohla být testována technologie SchoolVision. Systém školního osvětlení přináší do školních tříd dynamiku denního světla a umožňuje učiteli volit mezi čtyřmi variantami nastavení světla. Tato nastavení upravují atmosféru v prostředí třídy tak, že je vhodná pro určitý učební úkol.

 -

Ředitel Andreas Wiedemann byl rád, že může pomoci. Osvětlení bylo testováno na 166 žácích ve věku od 8 do 16 let. Po instalaci osvětlení SchoolVision ve třídách byly prováděny vědecky prověřené testy, které měly měřit úroveň pozornosti a soustředění u dětí. Výsledky byly porovnány s výchozím měřením a s výsledky měření prováděných u kontrolní skupiny pracující za standardního osvětlení.

 -

Rychlost čtení u dětí se ve studii School Vision zvýšila téměř o 35 %. Koncentrace se zvýšila dramaticky a četnost chyb poklesla téměř o 45 %. Přestože nedošlo k žádné podstatné změně míry agrese, video dokazuje, že došlo k výrazné změně míry hyperaktivity. Když dostali žáci k vyřešení úlohu z matematiky při „klidném“ nastavení osvětlení, pozorovaná hyperaktivita se snížila o 76 %.

 -

Systém SchoolVision vytváří vynikající učební prostředí, které žákům školy In der Alten Forst dává ten nejlepší start do života. A protože se při dostatečném množství denního světla, případně při opuštění třídy automaticky ztlumí, škola také dosáhla snížení výdajů na elektřinu.

Zavádění nové vize
do školy

Tým

Andreas Wiedemann, ředitel školy

Zákazník

Prof. Dr. M. Schulte-Markwort

Univerzitní výzkumný tým

Dipl.-Psych. N. Wessolowski

Univerzitní výzkumný tým

Související případy