Další značky od

Bezchybný

první dojem

Univerzita ISS,
Søborg, Dánsko


Podívejte se, jak dosahuje ISS okamžitého dojmu pomocí technologie Luminous Textile v univerzitní místnosti.
Spektakulární osvětlovací řešení v nové centrále ISS v Dánsku

Panely Luminous Textile
v Univerzitě ISS

definují místnost, v níž jsou instalovány, ale nepůsobí rušivě.“

 

- Daniel V Hayden, partner a architekt MAA

Systémy kancelářského osvětlení Philips vytváří v ISS příjemnou atmosféru pro zákazníky.
Pohled dovnitř univerzitní sekce dánské společnosti ISS osvětlené kancelářským osvětlením Philips

Co zákazník potřeboval vyřešit

 

Společnost ISS se snažila postavit pracoviště, které bude jiné. Když tato globálně působící firma zabývající se správou nemovitostí přestavovala svoji centrálu, chtěla na své návštěvníky a klienty udělat okamžitý dojem. Výměna často ignorovaných videopanelů za světelné panely byla skvělý nápad.

To pravé osvětlení  


Pro ISS bylo nejdůležitější vytvořit optimální dojem. Společnost si ve své „univerzitní“ místnosti, která slouží jako prostor pro učení a setkávání, zejména přála ukázat, na jakých stojí hodnotách. Zpětná vazba od lidí, které tuto místnost navštívili, však ukazovala, že stávající uspořádání využívající videopanely bylo z větší části ignorováno. V rámci hledání řešení začala společnost ISS diskutovat o možnostech osvětlení tohoto prostoru se společností Philips.

 

Odpovědí na potřeby firmy byly čtverce Luminous Textile. Jejich jedinečné charakteristiky, pokud jde o změny zbarvení, přinášejí možnost zaplnění stěn univerzitní místnosti stimulujícími vizuálními efekty. Pomocí předprogramovaných scénářů osvětlení mohou nyní stěny zobrazovat siluety pracovníků vykonávajících služby, které ISS nabízí. Tyto světelné animace je nejen zábavné sledovat, ale vytvářejí také jedinečnou atmosféru a připomínají klientům, co společnost nabízí.

 

K vytvoření charakteristické atmosféry univerzity přispěla též instalace lineárních svítidel iColor Cove QLX, světelných pásů a svítidel Fugato RGB downlight. Tato svítidla s proměnlivým zbarvením je možné pohotově měnit, což umožňuje vytvoření dokonalého prostředí pro učení i pro diskusi. Díky měkkému rozptýlenému světlu z panelů a vysoce kvalitnímu osvětlení místnosti nyní Univerzita ISS dělá naprosto dokonalý první dojem.


„Sami jsme poskytovatelé prvotřídních služeb, a proto dokážeme rozpoznat kvalitní služby, když se s nimi setkáme, a v případě společnosti Philips tomu tak bezpochyby bylo.“

- Casper Isager Hansen, manažer PMO ve společnosti ISS

Luminous Textile od společnosti Philips s Kvadrat Soft Cells

Luminous Textile od společnosti Philips s Kvadrat Soft Cells

Světlo, které
hodně vypovídá

Tým

Univerzita ISS

Zákazník

DISSING+WEITLING architecture

Architekti

Související případy