Další značky od

Měníme budovy  

na majáky

Dětská nemocnice ve Phoenixu,
Arizona, USA


Podívejte se, jak je díky barevnému osvětlení interiéru dětská nemocnice ve Phoenixu hezčím místem pro návštěvu.
Video o tom, jaké možnosti se v nemocnici ve Phoenixu nabízejí

Pouze svítidla Philips Color Kinetics
měla kvalitu,

speciální produktovou nabídku a služby pro zákazníky, které jsme potřebovali pro naplnění naší vize.“

 

- Scott Oldner, Scott Oldner Lighting Design

Holčička s medvídkem

Co zákazník potřeboval vyřešit


Dětská nemocnice ve Phoenixu procházela výraznou přestavbou. V rámci jejího rozšíření, na něž bylo vynaloženo 538 milionů dolarů, měla být budova přestavěna v jakýsi maják pozitivního světla, který bude viditelný ze všech směrů. Uvnitř budovy se nemocnice snažila poskytnout návštěvníkům příjemné rozptýlení od zdravotních potíží.
Oblast recepce v dětské nemocnici ve Phoenixu osvětlená od společnosti Philips

To pravé osvětlení  

 

Návštěva nemocnice nebývá pro děti ani pro rodiče nic příjemného. Vedení nemocnice si této skutečnosti je vědomo, a proto se rozhodlo využít výzdobu interiéru k rozptýlení a potěšení pacientů. Původní plán zahrnoval postavení nástěnné fontány v interiéru, v níž by byla skutečná voda, ale kvůli vysokým nákladům mělo dojít na alternativní řešení. Svítidla iColor Cove MX Powercore byla využita k vytvoření efektu napodobujícího vodu, s různými odstíny modři a akvamarínu.


V oblasti recepce a na chodbách bylo instalováno další osvětlení, které vytváří příjemnou atmosféru. Barevné zdroje světla iColor Cove MX Powercore byly použity i k zajištění barev oživujících v nemocnici atmosféru. Není třeba zdůrazňovat, že interiér nyní působí úplně jinak, než jak to bývá u nudného nemocničního prostředí obvyklé.


I exteriér nemocnice byl vybaven barevným osvětlením. Myšlenkou návrhářů bylo, že by se budova měla stát jakýmsi majákem pozitivity, a to za podmínky dodržení rozpočtu a splnění požadavků na udržitelnost. Světla iColor Accent Powercore byla použita pro zvýraznění distinktivních architektonických rysů budovy pomocí uměleckého a animovaného barevného nasvícení. Dlouhé stuhy světla se spouštějí po přední straně budovy a splývají s osvětlením viditelným z oblasti recepce.


Nemocnice, s živými barvami a magickým osvětlením, je nyní pro návštěvníky i pacienty zábavná a příjemná.

  • iColor Accent MX Powercore
    iColor Accent MX Powercore
    iColor Accent MX Powercore is a direct view linear LED fixture ideally suited for creating long ribbons of color and color-changing effects. Variable resolution offers the precisio...
  • iColor Cove MX Powercore
    iColor Cove MX Powercore
    Vysoce intenzivní LED svítidla iColor Cove MX Powercore nabízejí prakticky neomezené možnosti pro vyplnění vnitřních výklenků a zvýrazňovaných prostor živým světlem. Jako nejvýkonn...

Související případy