Další značky od

Chytřejší

skladové

osvětlení

Flexibilní a inteligentní systém šetřící energii

Výhody systému

  Zjednodušená údržba

Svítidla LED použitá ve vašem systému GreenWarehouse mají pověst spolehlivosti – navíc díky nastavení zón, detekci přítomnosti osob a ovládacím prvkům, které ještě více prodlužují jejich životnost, jsou možné ještě větší úspory energie a nákladů – takže se můžete těšit z podstatně nižších nákladů v porovnání s tradičním systémem osvětlení.

  Zdraví a pohoda

Vyšší kvalita světla znamená vyšší pohodlí. Když se lidé lépe cítí, lépe pracují, z toho plyne vyšší výkonnost, takže každý je spokojený. Naše nová generace osvětlení s vysokými stropy dává souvislejší světelné pokrytí bez tmavých oblastí a s lepším barevným podáním, takže zaměstnanci mohou dělat svou práci pohodlněji a výhody mohou pocítit i zákazníci.

  Snížení uhlíkové stopy

Čím dál více je na společnosti kladen tlak, aby snížily svou uhlíkovou stopu. Snížení emisí uhlíku pomocí našeho výkonného systému osvětlení GreenWarehouse nabízí úspory energie ve výši 50 % – důkaz, že osvětlení může hodnotně přispět jak ke snížení nákladů, tak uhlíkové stopy.

Ovládací prvky bez složitosti

 

Regulovatelnost diod LED znamená, že bezdrátové prvky jsou přirozeným společníkem. Zatímco náklady a složitost spojená s instalací ovládacích prvků vedených dráty mohou být odrazující, náš bezdrátový systém to zjednodušuje, neboť jsme vše zkombinovali dohromady do jednoho balíčku a z instalace, uvedení do provozu a každodenního provozu jsme odstranili veškerou složitost.

Docílení podnikatelských záměrů

 

Rozumíme, že musíte čelit těžkým úkolům, jak v oblasti obchodu, tak osvětlování. Naše historie v oboru osvětlení je však zárukou neustálých inovací. Společnost Philips utratí mnohem více na vývoji nových výrobků (asi 7 % obratu) než jakákoliv jiná společnost – a náš cíl je stálé vylepšování výkonnosti vašeho podniku.

Přehled úspor energie a nákladů

Typická návratnost investice
Možné úspory energie a nákladů
Další úspory energie s konstantním světelným tokem.

Rychlá návratnost investice

 

Typická návratnost systému GreenWarehouse společnosti Philips je pouze tři roky, neboť kombinovaná výkonnost LED společně s ovládacími prvky, rozdělením do zón má za následek až 50% úsporu na energii a nákladech. Konstantní světelný tok – nastavování přesvětlení tlumením na správnou světelnou hodnotu od instalace může zvýšit i úspory na energii až o dalších 10 %.

220 000 EUR

Úspory v průběhu 10 let

Celkové provozní náklady za celkové období 10 let

Příklad návratnosti investice v průběhu období 10 let