Další značky od

CityTouch

 

Systém správy osvětlení

Staňte se chytrým městem s propojeným osvětlením

CityTouch je bezpečná platforma pro správu propojeného osvětlení, která pomáhá městům stát se útulnějšími, energeticky účinnějšími a udržitelnějšími.

 

CityTouch poskytuje úplný přehled a kontrolu nad pouličním osvětlením vašeho města z centralizovaného ovládacího panelu. Umožňuje vám tak bezpečně monitorovat světelné body, plánovat a podle potřeby upravovat úroveň osvětlení. Šifrování dat a dvoufaktorové ověřování zajišťují, že software splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy.

 

Snadno použitelné webové aplikace poskytují kompletní přehled o vašem propojeném pouličním osvětlení a umožňují vám řídit práci a využití údržbářských týmů pouze tehdy a tam, kde je to potřeba. Systémové údaje vám poskytují reálné informace o spotřebě energie, nákladech a pomáhají vám efektivněji plánovat.

Video o propojeném veřejném osvětlení CityTouch pro vaše chytré město
Svítidla CityTouch Ready od společnosti Philips lze bez problémů integrovat do platformy CityTouch. Vaše stávající svítidla lze na technologii CityTouch také připravit pomocí sady konektorů či uzlu nebo si můžete vybrat svítidla ze seznamu našich certifikovaných partnerů. Ať si vyberete jakékoli svítidlo CityTouch Ready, systém CityTouch vám poskytne kompletní flexibilitu s otevřenými standardy a snadnou integrací do jiných inteligentních platforem a zařízení podporujících IoT. Díky tomu budete moci nyní i v budoucnu držet krok s trendy chytrých měst.

Přehled výhod CityTouch 

Systém CityTouch od společnosti Philips Lighting poskytuje infrastrukturu pro chytrá města počínaje chytrým pouličním osvětlením.
Uspořte energii

Lepší rozhodování

Spravujte osvětlení, měřte spotřebu energie, monitorujte stav systému a diagnostikujte problémy z jednoho intuitivního ovládacího panelu.   

Rychlá návratnost investice

Přechod na LED pouliční osvětlení okamžitě snižuje náklady na energii. Kombinace LED technologie s informacemi o používání a vzdálenou diagnostikou, kterou poskytuje systém správy osvětlení CityTouch, vám ušetří ještě více a pomůže vám rychle získat zpět vynaloženou investici.

Uspořte energii

Flexibilní s otevřenými standardy

CityTouch lze integrovat do libovolného systému správy zařízení a libovolného typu svítidla, čímž vám poskytuje svobodu ve výběru dodavatele, který bude pro vaše město nejvhodnější. Certifikovaní dodavatelé poskytují svítidla CityTouch Ready, jež se automaticky připojí do systému CityTouch.

Nadčasový a bezpečný
Jde o otevřený systém, který podporuje snímače, kamery a další zařízení IoT a umožňuje zavedení budoucích inteligentních služeb. Díky speciálním uživatelským rolím a plně šifrovaným datovým tokům systém splňuje ty nejvyšší bezpečnostní normy. Pravidelné aktualizace softwaru zajišťují, že váš systém bude vždy aktuální.
Uspořte energii

Jednoduchá modernizace nebo rozšíření

Tento bezpečný systém vyznačující se snadným použitím i uvedením do provozu pracuje s novými i stávajícími svítidly a propojí veškeré inteligentní osvětlení vašeho města. U stávajících pouličních svítidel, která nejsou kompatibilní se systémem CityTouch, stačí jednoduše nainstalovat sadu konektorů CityTouch (EU) nebo uzel (Severní a Jižní Amerika, Nový Zéland, Austrálie) na každý sloup osvětlení.

Co umožňuje CityTouch

 

CityTouch je platforma pro správu veřejného LED pouličního osvětlení.

Jak to funguje

 

CityTouch je systém pro kompletní správu pouličního osvětlení. Další informace o kterékoli z těchto součástí získáte v níže uvedených brožurách ke stažení.

Portfolio CityTouch

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a nejpřísnějším bezpečnostním normám je platforma CityTouch rozšiřitelná tak, aby vyhovovala vašim potřebám a poskytovala vám kompletní přehled a kontrolu nad celým vaším systémem osvětlení.
Spravujte své propojené pouliční osvětlení vzdáleně prostřednictvím aplikace CityTouch connect od společnosti Philips Lighting
Aplikace CityTouch workflow od společnosti Philips Lighting poskytuje informace a pracovní postupy pro efektivní propojené osvětlení

Aplikace CityTouch connect

Spravujte pouliční osvětlení vzdáleně, monitorujte stav svítidel, včetně upozornění na závady, a měřte spotřebu energie téměř v reálném čase za použití standardního webového prohlížeče. 
Propojené systémy osvětlení CityTouch od společnosti Philips Lighting pracují se standardními sítěmi

Aplikace CityTouch workflow

Analyzujte data, plánujte údržbu a udržujte konzistentní osvětlení s bohatými možnostmi vizualizace dat. Mobilní nástroj sdílí údaje o údržbě s týmy v terénu a automaticky zaznamenává činnost, aby se předešlo nadbytečnému množství datových toků.

Možnosti konektivity

Svítidla CityTouch Ready


Svítidla CityTouch Ready jsou řešením typu „plug-and-play”, které vám umožňuje přejít na LED technologii a současně také na propojené osvětlení. Svítidla se uvádějí do provozu automaticky – sama se lokalizují pomocí jedné ze tří možností ovládacích prvků a okamžitě začnou nahrávat data o zařízení do vašeho systému CityTouch.

Řízení individuálních světelných bodů

Řízení skupiny světelných bodů

Aplikace CityTouch workflow od společnosti Philips Lighting poskytuje informace a pracovní postupy pro efektivní propojené osvětlení

Svítidla Philips CityTouch Ready

Veškeré osvětlení silnic a pouliční osvětlení od společnosti Philips Lighting lze bez problémů integrovat do systému CityTouch buďto pomocí sady konektorů, nebo uzlu. Svítidla Philips CityTouch Ready jsou základní součástí vaší infrastruktury propojeného městského osvětlení.
Aplikace CityTouch workflow od společnosti Philips Lighting poskytuje informace a pracovní postupy pro efektivní propojené osvětlení

Zařízení pro konektivitu CityTouch

Pro stávající svítidla použijte sadu konektorů (EU) nebo uzel konektorů (Severní a Jižní Amerika, Nový Zéland, Austrálie), které disponují konektivitou typu „plug-and-play”.

Řízení skupiny světelných bodů

Aplikace CityTouch workflow od společnosti Philips Lighting poskytuje informace a pracovní postupy pro efektivní propojené osvětlení

Skříňová hromadná konektivita

Připojte skupinu nainstalovaných pouličních světel pomocí elektrického kabelu do segmentového ovladače, který se propojí se softwarem CityTouch prostřednictvím internetu.

Partnerský program CityTouch Ready

Partnerský program CityTouch Ready vám umožňuje využívat výhody správy propojeného osvětlení a současně si zachovat svobodu ve výběru vašeho vlastního dodavatele svítidel.

Partnerský program CityTouch Ready je k dispozici pro všechny dodavatele svítidel. Jakýkoli dodavatel, který si přeje stát se partnerem programu CityTouch Ready, musí projít certifikačním procesem, aby se zajistilo, že všechna svítidla CityTouch Ready jsou skutečně typu „plug-and-play” a umožňují stejně snadné používání.

Seznam certifikovaných partnerů se průběžně rozrůstá

Služby pro CityTouch

služby během životního cyklu

Služby během životního cyklu

Optimalizujte výkon městského osvětlení a ochraňte svou investici prostřednictvím servisního balíčku od společnosti Philips Lighting, který poskytuje skvělé úspory a bezproblémový provoz.

Případové studie

Další informace o systémech osvětlení pro vaše město