Další značky od

InterAct Office 

 

Inteligentní budovy díky světlu

Inteligentní osvětlení vaší budovy podle způsobu jejího využívání – umožňuje vám činit rozhodnutí na základě prokazatelných důkazů

InterAct Office, systém propojeného osvětlení od společnosti Philips Lighting, vám umožňuje využívat internet věcí k přeměně vaší budovy a dosažení až 80%* úspory energie. 

 

LED svítidla s integrovanými snímači shromažďují anonymizované údaje o výkonu osvětlení a způsobu, jakým pracovníci využívají svá pracoviště. To vám umožňuje optimalizovat osvětlení, vytápění, ventilaci a klimatizaci, úklid a využití prostoru s cílem zlepšit efektivitu a snížit spotřebu energie a náklady. Pracovníci mohou využívat softwarové aplikace na svých chytrých telefonech k rezervaci zasedacích místností, navigaci v kanceláři a personalizaci prostředí kolem jejich pracovní stanice, čímž se dále zvyšuje produktivita a angažovanost zaměstnanců.

 

Náš systém chytrého osvětlení s otevřeným rozhraním API lze bez problémů integrovat do IT systému a umožňuje různým softwarovým aplikacím vytvářet inteligentnější pracovní prostředí pro provozní manažery budov i zaměstnance.

Komunikace a data prostřednictvím osvětlení

Přehled výhod InterAct Office

InterAct Office pro pracoviště umožňuje provádět analýzu dat s cílem zlepšit provozní účinnost a inovaci pracovišť
Uspořte energii

Osvětlení pro internet věcí

Propojené osvětlení s otevřeným rozhraním API nabízí nadčasovou infrastrukturu sběru dat, kterou můžete integrovat do dalších systémů správy budov a vytvořit tak inteligentnější budovy

Uspořte energii

Umožněte rozhodování na základě dat

Používejte informace získané ze snímačů a softwarových aplikací povolených vaším systémem propojeného osvětlení k optimalizaci energetické účinnosti budovy, nákladů a využití prostoru

Uspořte energii

Zvyšte produktivitu

Poskytněte zaměstnancům možnost zapojit se prostřednictvím aplikací pro chytrá zařízení, které personalizují osvětlení, teplotu a podporují služby na základě polohy, jako je poloha kolegů, rezervace místností a navigace uvnitř budovy

Uspořte energii

Inovujte rychleji

Reálné informace umožňují inovace pracoviště a současně zlepšují zkušenosti zaměstnanců a vytvářejí pověst značky 

Uspořte energii

Dosáhněte úspory energie až 80 % jenom na osvětlení*

Díky chytrému LED osvětlení, které šetří energii, splníte ekologické kancelářské normy a současně také zvýšíte komfort zaměstnanců

Jak fungujeInterAct Office 

 

Náš systém propojeného osvětlení InterAct Office umožňuje používání snímačů a softwarových aplikací v rámci inteligentní datové sítě ve vašem stropě.

Stavební prvky systému

Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: Pracovníci využívají osobní ovládací aplikaci k personalizaci pracovišť

Osobní ovládací aplikace

Softwarové aplikace pro platformy iOS a Android podporují personalizaci osvětlení a teploty na pracovišti ze strany zaměstnanců.  
Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: Zvyšte účinnost a inovaci pracoviště pomocí otevřených rozhraní API a rozsáhlé sítě partnerů, které umožňují vývoj různých přizpůsobených softwarových aplikací.

Softwarové aplikace poskytují novou hodnotu

Otevřená rozhraní API a rozsáhlá síť partnerů umožňují vývoj různých přizpůsobených softwarových aplikací s cílem dále zvyšovat efektivitu a inovaci pracovišť.
Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: Centrální ovládací panel s poskytovaným softwarem vám umožňuje centrálně monitorovat informace o svítidlech a snímačích

Centrální ovládací panel s poskytovaným softwarem

Centrálně nastavte a spravujte všechny své body osvětlení a zobrazujte informace o snímačích, včetně obsazenosti místností a spotřebě energie.
Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: K dispozici je kompletní řada LED svítidel

LED svítidla

K dispozici je široká řada LED svítidel kompatibilních s technologií InterAct, včetně zapuštěných, stropních a bodových světel.
Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: Síťová brána

Snímače

Výběr snímačů: samostatné nebo zabudované do svítidla
Systém chytrého osvětlení Philips Lighting: Spínač PoE

Brány, spínače a ovládací panely

Různé kompatibilní ovládací panely, brány a spínače

Případové studie

* Ve srovnání s tradičním osvětlením. Kombinovaná úspora z LED osvětlení, snímače obsazenosti místnosti, využívání denního světla, osobních ovládacích prvků a ovládání instalací vytápění, ventilace a klimatizace s variabilním objemem vzduchu. (Zdroj: J. Zhang, R.G. Lutes, G. Liu, M.R. Brambley. Energy Savings for Occupancy-Based Control (OBC) of Variable-Air-Volume (VAV) Systems, leden 2013). 

Kontakt

Obraťte se na naše místní kontaktní centrum
s případnými dotazy. 

Další informace o systémech osvětlení pro vaši budovu