Další značky od

Orientační osvětlení

 

Bezpečnější silnice a tunely pomocí LED značek

Zvýšení bezpečnosti na silnicích a v tunelech

Navádějte motoristy bezpečně do cíle cesty pomocí aktivních LED značek a LED označení sjezdu, které zlepšují viditelnost u dvousměrných tunelů a na výjezdech.

 

Pomocí našeho inteligentního systému orientačního osvětlení můžete jednotlivé značky bezdrátově naprogramovat tak, aby se stmívaly, blikaly, rozsvěcely se postupně a měnily barvu. Bude tak docházet ke snížení tvorby dopravních kolon a zajistíte tak rychlé a jasné evakuační navádění v nouzové situaci.

 

Splňujte nové předpisy EU, jež vejdou v platnost v roce 2019 – díky systému, který poskytuje inteligentní ovládání a diagnostiku prostřednictvím relé nebo rozhraní SCADA.

Snižte tvorbu dopravních kolon pomocí LED značek a označení sjezdu, silničního značení a bezpečnostního značení

Přehled výhod orientačního osvětlení 

LED značky doplňují silniční značení a bezpečnostní značení za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu
Zlepšete navádění řidičů v tunelech a na příjezdových cestách 
Zvyšte viditelnost ve dvousměrných tunelech a na výjezdech 
Zvyšte bezpečnost pomocí včasného varování před zatáčkami a nebezpečím
Zrychlete činnost záchranných týmů a evakuaci pomocí rychlého jasného navádění 
Ovládejte své LED značky bezdrátově pomocí relé nebo rozhraní SCADA
Spravujte orientační osvětlení jednoduše pomocí inteligentního ovládání a diagnostiky
Proveďte rychlou modernizaci pomocí odolného systému se snadnou instalací
Snižte náklady na údržbu díky voděodolným LED značkám s dlouhou životností

Co umožňuje orientační osvětlení

 

Orientační osvětlení od společnosti Philips Lighting nabízí kompletní systém programovatelných značek, který lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval každému tunelu nebo silnici.

Jak to funguje


Nabízíme tři indukčně napájené inteligentní LED značky
Tunelová orientační značka

Tunelová orientační značka

Jasně označte krajnici a nasměrujte řidiče a cestující k nouzovým východům

Tunelová orientační značka
Označení jízdního pruhu v tunelu: LED značky pro jízdní pruhy a středové čáry a řízení plynulosti provozu

Označení jízdního pruhu v tunelu

 

Tunelová orientační značka

Označte jízdní pruhy a středové čáry za účelem zlepšení orientace řidičů a přizpůsobení konfigurace jízdního pruhu pro řízení plynulosti v dopravní špičce.

Tunelová orientační značka
Značka východu z tunelu

Značka východu z tunelu

 

Tunelová orientační značka

Jasně označte nouzové východy a zajistěte navádění k východům v případě nouzové evakuace.

Tunelová orientační značka
Systém ovládání

Systém ovládání

 

Tunelová orientační značka

Připojte své tunelové a silniční značky k indukčnímu zdroji napájení.

Tunelová orientační značka

Případové studie

Kontaktujte nás

Obraťte se na naše místní kontaktní centrum
s případnými dotazy

Prohlédněte si další systémy osvětlení pro váš tunel