Další značky od

Zlepšete renomé
své značky

 

 

Úspěšné správcovství

Dejte svému veřejnému profilu potřebný impulz pomocí udržitelného osvětlení. Zelené renomé vám může poskytnout náskok, který potřebujete, abyste získali pacienty, kteří se přicházejí léčit. A co víc, vysoké hodnocení v oblasti udržitelnosti může podpořit další zákazníky a komerční organizace, aby se stali vašimi partnery.
Sestry v zelené nemocnici osvětlené osvětlením Philips

Okamžité výsledky, dlouhodobé přínosy

 

Zelené osvětlení pro nemocnice je podporou pro podnikání jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém měřítku. Okamžitými přínosy jsou nižší náklady, spokojenější zaměstnanci a vyšší míra spokojenosti pacientů. Dlouhodobě se zvyšuje hodnota vaší budovy až o 16 % a investoři budou mít jistotu, že dbáte na společenskou odpovědnost své firmy.

Lékař diskutuje s matkou a dcerou pod ekologickým osvětlením od společnosti Philips.

Zvyšte svoji atraktivnost

 

Udržitelnost staví mosty. Zelená správa nemocnice a řízení mají pozitivní efekt na to, jak lidé nahlížejí na vaši značku. Jakmile přijmete environmentální závazek, posílíte vlastní renomé a zvýšíte svoji atraktivitu pro zaměstnance, pacienty, partnery, investory i širší komunitu.

Lepší prostředí v čekárně v nemocnici osvětlené udržitelným osvětlením pro zdravotnická zařízení od společnosti Philips

Víte, že...?

 

 

Hodnota aktiv je u zelených budov ve srovnání s běžnými budovami až o 16 % vyšší.
Hodnota aktiv je u zelených budov ve srovnání s běžnými budovami vyšší.
0,9–29% cenová přirážka (odhad) u zelených budov (podle odhadů a průzkumů na základě projektů) × -0,4% ¬¬¬¬¬– 12,5% cenová přirážka u zelených budov (skutečné náklady podle různých studií)
Odhadovaná cenová přirážka u zelených budov (na základě odhadů a průzkumů podle projektů)

VS

0,9–29% cenová přirážka (odhad) u zelených budov (podle odhadů a průzkumů na základě projektů) × -0,4% ¬¬¬¬¬– 12,5% cenová přirážka u zelených budov (skutečné náklady podle různých studií)
Cenová přirážka u zelených budov (skutečné náklady podle různých studií)