Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Světelný tok
  • Color Temperature
  • IES
  • Leaflet

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Aktivní jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu je navržena tak, aby prováděla dezinfekci vzduchu bez přerušení každodenní obchodní činnosti.Lze ji nainstalovat na zeď nebo na strop v mnoha různých oblastech, včetně míst citlivých na UV-C záření.Díky ventilátorům je vzduch z místnosti nasáván do zařízení, kde je filtrován a poté vystaven intenzivní dezinfekci zajišťované dvěma 60W UV-C světelnými zdroji. Čistý vzduch poté z aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu vychází do místnosti.

    Benefits

    Možnost nepřetržitého provozu bez přerušení obchodní činnosti
    Velmi výkonná dezinfekce vzduchu
    Bezpečné používání
    Snadná instalace a uvedení do provozu
    Jednoduchá údržba

    Vlastnosti

    Dodávané zdroje světla Philips PL-S TUV: 2× 60 W
    Prachový filtr
    Montáž na stěnu nebo na strop
    UV-C záření působí pouze uvnitř, ven neproniká

    Použití

    Kanceláře, jednací místnosti, toalety, kavárny, telefonní budky
    Převlékárny, hostinské pokoje, čekárny
    Výrobny potravin, prostory pro zrání, muzea

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Stejně jako každý dezinfekční systém vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímé vystavení UV-C záření může být nebezpečné a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu smí prodávat pouze kvalifikovaní partneři a musí být instalovány profesionálními pracovníky podle našich nejpřísnějších bezpečnostních a legislativních požadavků. Naše produkty UV-C nejsou určeny k použití při činnostech, při nichž by mohly způsobit smrt, zranění osob nebo újmu na životním prostředí.VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Účinnost aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána výše v části „Výhody“. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání aktivní UV-C dezinfekce vzduchu ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí a/nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými viry, bakteriemi, prvoky, plísněmi nebo onemocněními. Aktivní UV-C dezinfekce vzduchu není určena a nesmí být používána k dezinfekci lékařských přístrojů a nesmí být používána ve zdravotnických zařízeních. Navíc k jakýmkoli výjimkám či omezením odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny, tak jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění aktivní UV-C dezinfekce vzduchu, nebude mít společnosti Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky související s uplatňováním nároků nebo poškozeními, které mohou případně vzniknout z jakéhokoli používání aktivní UV-C dezinfekce vzduchu k účelům, k nimž není určena, nebo v rozporu s pokyny k instalaci a používání, které jsou popsány v tomto dokumentu v části „Použití“, v uživatelských příručkách a/nebo v pokynech k instalaci.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek