Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technická data produktu

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Aktivní jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu je navržena tak, aby prováděla dezinfekci vzduchu bez přerušení každodenní činnosti.Lze ji nainstalovat na zeď nebo na strop v mnoha různých oblastech, včetně míst citlivých na UV-C záření.Díky ventilátorům je vzduch z místnosti nasáván do zařízení, kde je filtrován a poté vystaven intenzivní dezinfekci zajišťované dvěma 60W UV-C světelnými zdroji. Čistý vzduch poté z aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu vychází do místnosti.

    Benefits

    Možnost provozu bez přerušení činnosti probíhající v dezinfikovaném prostoru
    Velmi výkonná dezinfekce vzduchu
    Bezpečné používání
    Snadná instalace a uvedení do provozu
    Jednoduchá údržba

    Vlastnosti

    Dodávané zdroje světla Philips PL-S TUV: 2× 60 W
    Prachový filtr
    Montáž na stěnu nebo na strop
    UV-C záření působí pouze uvnitř, ven neproniká

    Použití

    Kanceláře, jednací místnosti, toalety, kavárny, telefonní budky
    Převlékárny, hostinské pokoje, čekárny
    Výrobny potravin, prostory pro zrání, muzea

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Zdroje světla a zařízení s UV-C zářením vyžadují správnou instalaci a zacházení stejně jako jakékoli jiné dezinfekční systémy. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo vážně poškodit rohovku.
    VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Účinnost aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána výše v části „Výhody“. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání aktivní UV-C dezinfekce vzduchu ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými viry, bakteriemi, prvoky, plísněmi nebo onemocněními. Aktivní UV-C dezinfekce vzduchu není určena k dezinfekci lékařských přístrojů a nelze ji k tomuto účelu používat. Vedle veškerých výjimek či omezení odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny (tak, jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu), nebude mít společnosti Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky související s reklamacemi nebo náhradami škod, které mohou případně vzniknout z jakéhokoli používání aktivní UV-C dezinfekce vzduchu k účelům, k nimž není určena, nebo v rozporu s pokyny k montáži a provozu. Ty jsou popsány v tomto dokumentu v části „Použití“, v uživatelských příručkách nebo v montážních pokynech.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek