Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Samostatně stojící jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu

  Přenosné dezinfekční zařízení nevyžaduje montáž

  Zobrazit výrobek Philips
  Samostatně stojící jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technická data produktu

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Jednotka Philips pro UV-C dezinfekci vzduchu představuje efektivní způsob, jak dezinfikovat cirkulující vzduch. Nasává vzduch do jednotky, kde UV-C záření deaktivuje do pouhých 2 hodin až 90 % mikroorganismů v 80 m3 (s pokrytím kruhové plochy 28 m2)(1). Tuto volně stojící jednotku, která nevyžaduje žádnou montáž, je možné přesunout na kolečkách na požadované místo a je vhodná pro nejrůznější profesionální použití, od kanceláří přes maloobchod až po pohostinství. Vyznačuje se elegantním designem, poskytuje dobře regulované UV-C záření (RG0) a je možné ji používat i za přítomnosti osob.

    Benefits

    Dosahuje 90% dezinfekce 80 m3 vzduchu do 2 hodin(1).
    Pokrývá kruhovou plochu 28 m2.
    Produkt nevyžaduje pevnou instalaci ani montáž a je možné jej v místnostech vyměňovat.
    Spolehlivá a výkonná vnitřní komora UV-C záření
    Uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchým ovládáním a širokou škálou flexibilních možností
    Uživatelsky přívětivé rozhraní s elegantním displejem, jednoduše použitelnými tlačítky a celou škálou flexibilních možností
    Elegantní design
    Mechanická bezpečnost a germicidní účinek byly ověřeny prostřednictvím nezávislých vědeckých zpráv:• Germicidní účinek byl ověřen ve zkušebním protokolu(1).• Snadná údržba s upozorněním na výměnu náhradních dílů na displeji
    (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd. Závěry zkoušky: Jednotka Philips pro UV-C dezinfekci vzduchu (UVCA200) byla provozována po dobu 60 minut a 120 minut ve 80m³ zkušební komoře a míra usmrcení bakterií přirozeně se vyskytujících ve vzduchu byla u každé zkoušky ≥90 %. Tím byly splněny požadavky WS/T648-2019 (Obecné hygienické požadavky na stroje pro dezinfekci vzduchu).

    Vlastnosti

    Materiál pláště: plast odolný vůči UV záření
    Světelný zdroj UV-C Philips: 4×18 W, verze PL-L
    Předřadník Philips: HFP 236
    Dotykový panel: tlačítko časového spínače s možnostmi 30/60/120 min. a zapnuto, tlačítko rychlosti ventilátoru s možnostmi nízká, střední a vysoká, tlačítko uzamknutí pro zamezení nechtěnému uvedení pro provozu, tlačítko pro zapnutí/vypnutí
    Displej v uživatelském rozhraní, na kterém se začne odpočítávat předem nastavená doba dezinfekce
    Bezpečnostní pojistka spuštění – světelný zdroj UV-C záření je možné zapnout, jen pokud je zadní kryt vnitřní UV-C komory správně nasazen.
    Čtyři kolečka umožňující snadné přemístění a flexibilní pohyb

    Použití

    Kadeřnické a kosmetické salóny
    Hotelové pokoje
    Restaurace
    Malé zasedací místnosti v kancelářích a bankách
    Učebny ve školách a školkách
    Čekárny ve zdravotnických zařízeních

    Varování a bezpečnost

    Varování a bezpečnost: Zdroje světla a zařízení s UV-C zářením vyžadují správnou instalaci a zacházení stejně jako jakékoli jiné dezinfekční systémy. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo vážně poškodit rohovku.
    VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Účinnost jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána výše v části „Výhody“. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání aktivní jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými viry, bakteriemi, prvoky, plísněmi nebo onemocněními. Jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu není určena k dezinfekci lékařských přístrojů a nelze ji k tomuto účelu používat. Vedle veškerých výjimek či omezení odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny (tak, jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu), nebude mít společnost Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky související s reklamacemi nebo náhradami škod, které mohou případně vzniknout z jakéhokoli používání jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu k účelům, k nimž není určena, nebo v rozporu s pokyny k montáži a provozu. Ty jsou popsány v tomto dokumentu v části „Použití“, v uživatelských příručkách nebo v montážních pokynech.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek