Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Samostatně stojící jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu

  Přenosné dezinfekční zařízení nevyžaduje montáž

  Zobrazit výrobek PHILIPS
  Samostatně stojící jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Světelný tok
  • Color Temperature
  • IES
  • Leaflet

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Jednotka Philips pro UV-C dezinfekci vzduchu představuje efektivní způsob, jak dezinfikovat cirkulující vzduch. Nasává vzduch do jednotky, kde UV-C záření deaktivuje do pouhých 2 hodin až 90 % mikroorganismů v 80 m3 (s pokrytím kruhové plochy 28 m2)(1). Tuto volně stojící jednotku, která nevyžaduje žádnou montáž, je možné přesunout na kolečkách na požadované místo a je vhodná pro nejrůznější profesionální použití, od kanceláří přes maloobchod až po pohostinství. Vyznačuje se elegantním designem, poskytuje dobře regulované UV-C záření (RG0) a je možné ji používat i za přítomnosti osob.

    Benefits

    Dosahuje 90% dezinfekce 80 m3 vzduchu do 2 hodin(1).
    Pokrývá kruhovou plochu 28 m2.
    Produkt nevyžaduje pevnou instalaci ani montáž a je možné jej v místnostech vyměňovat.
    Spolehlivá a výkonná vnitřní komora UV-C záření
    Uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchým ovládáním a širokou škálou flexibilních možností
    Uživatelsky přívětivé rozhraní s elegantním displejem, jednoduše použitelnými tlačítky a celou škálou flexibilních možností
    Elegantní design
    Mechanická bezpečnost a germicidní účinek byly ověřeny prostřednictvím nezávislých vědeckých zpráv:• Germicidní účinek byl ověřen ve zkušebním protokolu(1).• Snadná údržba s upozorněním na výměnu náhradních dílů na displeji
    (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd. Závěry zkoušky: Jednotka Philips pro UV-C dezinfekci vzduchu (UVCA200) byla provozována po dobu 60 minut a 120 minut ve 80m³ zkušební komoře a míra usmrcení bakterií přirozeně se vyskytujících ve vzduchu byla u každé zkoušky ≥90 %. Tím byly splněny požadavky WS/T648-2019 (Obecné hygienické požadavky na stroje pro dezinfekci vzduchu).

    Vlastnosti

    Materiál pláště: plast odolný vůči UV záření
    Světelný zdroj UV-C Philips: 4×18 W, verze PL-L
    Předřadník Philips: HFP 236
    Dotykový panel: tlačítko časového spínače s možnostmi 30/60/120 min. a zapnuto, tlačítko rychlosti ventilátoru s možnostmi nízká, střední a vysoká, tlačítko uzamknutí pro zamezení nechtěnému uvedení pro provozu, tlačítko pro zapnutí/vypnutí
    Displej v uživatelském rozhraní, na kterém se začne odpočítávat předem nastavená doba dezinfekce
    Bezpečnostní pojistka spuštění – světelný zdroj UV-C záření je možné zapnout, jen pokud je zadní kryt vnitřní UV-C komory správně nasazen.
    Čtyři kolečka umožňující snadné přemístění a flexibilní pohyb

    Použití

    Před uvedením do provozu, během provozu a po ukončení provozu dodržujte prosím pokyny uvedené v uživatelské příručce a pokyny pro montáž a instalaci.
    Kadeřnické a kosmetické salóny
    Hotelové pokoje
    Restaurace
    Malé zasedací místnosti v kancelářích a bankách
    Učebny ve školách a školkách
    Čekárny ve zdravotnických zařízeních

    Varování a bezpečnost

    Varování a bezpečnost
    Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky.
    Vyloučení odpovědnosti
    Účinnost jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána výše v části „Výhody“. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí a/nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými viry, bakteriemi, prvoky, plísněmi nebo onemocněními. Jednotka pro UV-C dezinfekci vzduchu není určena a nesmí být používána k dezinfekci lékařských přístrojů a nesmí být používána ve zdravotnických zařízeních. Navíc k jakýmkoli výjimkám či omezením odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny, tak jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu, nebude mít společnost Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky související s uplatňováním nároků nebo poškozeními, které mohou případně vzniknout z jakéhokoli používání jednotky pro UV-C dezinfekci vzduchu k účelům, k nimž není určena, nebo v rozporu s pokyny k instalaci a provozu, které jsou popsány v tomto dokumentu, v uživatelských příručkách a/nebo v pokynech k instalaci.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek