Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Světelný tok
  • Color Temperature
  • IES
  • Leaflet

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Dezinfekční UV-C čistička vzduchu Philips určená k montáži na stěny tvoří součást série dezinfekčních UV-C čističek horních pater vzduchu Philips. Je určená k montáži na stěny pro účely dezinfekce vzduchu v rámci širokého spektra použití. UV-C záření je optimalizováno pro nízké stropy a vyzařuje se horizontálně na úrovni zařízení a nad ním.Speciální reflektory a mřížky se postarají, aby záření rovněž vyzařovalo všude kolem zařízení. Tímto způsobem se dezinfikuje maximální objem vzduchu, takže máte jistotu bezpečí a každodenní kontinuity podnikání. Toto zařízení je určené k použití v přítomnosti lidí.

    Benefits

    Tato Philips UV-C dezinfekční čistička vzduchu deaktivuje během 10 min 99,99% SARS-COV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Po 20 min se dostává virus pod detekovatelnou hranici. (1)
    Rychlý dezinfekční efekt, 83,6% redukce SARS-COV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID-19 v místnosti již po 2 min.
    Osazeno Philips UV-C zdroji a předřadníky
    Šetrné k životnímu prostředí – žádné emise ozónu během distribuce UV-C záření či následného použití

    Vlastnosti

    Dodávaná zářivka Philips T5 TUV: 25 W
    Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UV-C)
    Mřížkové clony, reflektor a nastavení montáže směřují UV-C záření v úrovni zařízení a nad ním do míst, kde se obvykle nevyskytují žádné osoby
    Montáž na stěnu
    Splňuje bezpečnostní standard IEC 62471 pro fotobiologickou bezpečnost

    Použití

    Kanceláře
    Obchody
    Stravování
    Pohostinství
    Školy
    Banky
    Umývárny

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Produkt generující UV záření, riziková skupina 3.Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Vzhledem k tomu, že UV-C záření není pouhým okem viditelné, je při instalaci této UV-C horně montované čističky vzduchu nutné současně přijmout adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění jejího bezpečného provozu. UV-C horně montované čističky vzduchu jsou určeny k používání výhradně jako komponenty systémů vybavených odpovídajícími bezpečnostními prvky, mezi něž patří mimo jiné prvky uvedené v pokynech k instalaci a uživatelských příručkách. UV-C dezinfekční svítidla Philips mohou prodávat pouze kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté. Naše UV-C produkty nejsou určeny k používání v aplikacích nebo při aktivitách, které mohou způsobit nebo zapříčinit úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí.
    [1] Na základě výsledků získaných během laboratorního testování prováděného společností Innovative Bioanalysis, která je referenční bezpečnostní laboratoří s certifikacemi CAP, CLIA a AABB, v místnosti s dostatečnou cirkulací vzduchu. Další informace získáte ve zkušebním protokolu, který je na této webové stránce dostupný v části Související nástroje.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek