Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technická data produktu

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    UV-C dezinfekční komora je určena k dezinfekci předmětů pro profesionální nelékařské používání.Používá sadu světelných zdrojů Philips s UV-C zářením poskytující spektrální výkon v pásmu UV záření s germicidními účinky, které během minut účinně inaktivuje patogeny, jakou jsou viry, bakterie nebo plísně, včetně viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.Technologie světelného zdroje s UV-C zářením nejen využívá spektrální výkon, který je nejúčinnější při likvidaci původců infekcí, ale na rozdíl od některých řešení na trhu také nevytváří žádné pro zdraví potenciálně škodlivé emise ozónu. Celý proces se tak obejde bez chemikálií a během používání ani po něm nezanechává žádné reziduum.Má konstrukci z nerezové oceli s kontrolním okénkem z tvrzeného skla. Kontrolní okénko poskytuje bezpečný způsob, jak si vizuálně ověřit, že jsou světelné zdroje s UV-C zářením funkční a že dezinfekční cyklus probíhá, protože světelné zdroje za provozu fialově září. Vnitřní prostor potažený vysoce odrazivou vrstvou a rošt se strukturou propletené mřížky minimalizují vytváření stínů a maximalizují dávku UV-C záření tak, aby dezinfekce byla účinná a rychlá.Obsluha zařízení je jednoduchá a spočívá pouze v používání otočného časovače a vypínače. Uživatel jednoduše otevře dvířka, na určené rošty umístí předměty, které mají být dezinfikovány, zavře dvířka, zapne napájení a nastaví časovač na požadovanou dobu dezinfekce podle tabulky doporučené doby dezinfekce, kterou najde v uživatelské příručce. Časovač po dokončení cyklu dezinfekce upozorní uživatele, že může předměty vyjmout, zavřít dvířka a zařízení vypnout.UV-C komora je bezrizikové zařízení, které v souladu s pokyny v uživatelské příručce umožňuje ve vnitřním prostředí naprosto bezpečné používání. Jeho součástí jsou integrované bezpečnostní prvky, které zamezují nechtěné přímé expozici UV-C záření. Zahrnují také kryty světelných zdrojů, které brání jejich neúmyslnému rozbití. UV-C dezinfekční komora umožňuje bezpečnou a účinnou sterilizaci předmětů a (sdílených) zařízení v celé řadě aplikací v interiéru za předpokladu, že se nejedná o používání pro lékařské účely.

    Benefits

    Podle údajů, které nám zpřístupnily laboratoře NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) univerzity Boston University a které budou předmětem chystané vědecké publikace této univerzity, se v laboratorních podmínkách prokázalo, že světelné zdroje UV-C záření značky Signify ozařujícící povrch materiálů s virem SARS-CoV-2 (neboli virem, který způsobuje onemocnění COVID-19) při dávce UV-C záření ve výši 5 mJ/cm2 (a době expozice 6 sekund) dokázaly na povrchu zlikvidovat 99 % virů SARS-CoV-2. Stejná studie stanovila, že při expozici dávkou UV-C záření ve výši 22 mJ/cm2 (doba expozice 25 sekund) dojde na povrchu k likvidaci 99,9999 % virů SARS-CoV-2.
    Osvědčená a účinná dezinfekce po celou dlouhou dobu životnosti světelného zdroje a svítidla
    Žádné emise ozónu během používání ani po něm
    Bezpečnostní prvky zamezující nechtěné přímé expozici UV-C záření
    Snadná obsluha

    Vlastnosti

    Vysoce odrazivá vnitřní vrstva zajišťující účinnou a rychlou dezinfekci
    Optimalizovaná poloha světelného zdroje a rošt se strukturou propletené mřížky minimalizující vytváření stínů a maximalizující dávku UV-C záření, kterému jsou předměty vystaveny
    Kontrolní okénko z tvrzeného skla umožňující bezpečnou vizuální kontrolu předmětů a vizuální ověření toho, že všechny světelné zdroje UV-C jsou během dezinfekčního cyklu funkční
    Produkt je dodáván s předinstalovanými světelnými zdroji Philips TL Mini TUV.
    Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UV-C)
    Dva vypínače s bezpečnostními senzory za dvířky komory (nahoře a dole), které vypnou světelné zdroje UV-C záření v případě otevření dvířek během procesu dezinfekce
    Splňuje všechna platná nařízení a standardy.
    Vyjímatelný prostřední rošt (UVCC200) umožňující dezinfekci větších předmětů
    Komora z nerezové oceli s robustními rošty pro těžké předměty až do hmotnosti 6 kg

    Použití

    Obchody (zejména ty, které umožňují zkoušení produktů s vyššími nároky na hygienu, jako jsou šperky, kosmetické pomůcky, spodní prádlo, brýle, sluchátka, hračky atd.)
    Lékárny
    Kanceláře
    Banky
    Hotely
    Školy a univerzity
    Prostory pro prodej občerstvení a restaurace
    Velkokapacitní kuchyně
    Fitness centra
    Holičství, kadeřnictví a lázeňská zařízení
    Výdejní místa internetových objednávek
    Zákaznická centra kurýrních služeb

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Vnitřní prostor komory představuje produkt generující UV záření, který spadá do rizikové skupiny 3. Světelné zdroje a komory s UV-C zářením vyžadují správnou instalaci a používání v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
    UV-C dezinfekční komora není schválena ani určena k dezinfekci lékařských přístrojů a nesmí být pro tyto účely používána.
    Tyto produkty mohou prodávat pouze kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté. Naše UV-C produkty nejsou určeny k používání v aplikacích nebo při aktivitách, které mohou způsobit nebo zapříčinit úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí.
    Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Světelné zdroje s UV-C zářením je povoleno instalovat a provozovat jen ve stanovených polohách zdroje a v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.
    Je přísně zakázáno snažit se do UV-C komory umístit domácí zvíře nebo dítě.
    Je přísně zakázáno pokoušet se násilně provozovat UV-C komoru bez dvířek, s otevřenými dvířky nebo s odstraněným kontrolním okénkem.
    Účinnost UV-C záření při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána v části Výhody. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání UV-C zařízení ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými mikroorganismy, chorobami nebo onemocněními nebo že jim zabrání. Navíc k jakýmkoli výjimkám či omezením odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny, tak jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění UV-C zařízení, a bez dopadu na tyto výjimky či omezení nebude mít společnosti Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky, které mohou případně vyplývat z jakéhokoli používání UV-C zařízení k účelům, k nimž nejsou určena, nebo v rozporu s pokyny k instalaci a provozu, nebo které mohou s takovým používáním souviset, tak jak jsou tyto způsoby používání popsány v části Použití, v uživatelské příručce nebo v pokynech k instalaci.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    Související nástroje
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek