Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technická data produktu

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    Tato UV-C světelná lišta je určena pro dezinfekci povrchů a je vhodná pro širokou škálu způsobů použití. UV-C světelná lišta vytváří UV-C záření s homogenní distribucí. Schopnost dezinfekce závisí na použitém výkonu a době působení na konkrétní vzdálenost od daného povrchu. Z důvodu vysokého rizika poškození očí a kůže nesmí být během používání na místě žádné osoby. Výkon zvyšuje vysoce odrazivé a odolné hliníkové těleso, které rozšiřuje účinnost na větší vzdálenost a směruje UV-C záření na povrchy, které jím mají být ošetřeny.Objímky zdroje a záslepky mají svou vlastní ochranu před UV-C zářením. K dispozici je verze s jedním nebo dvěma světelnými zdroji, pro základní světelnou lištu i lištu s reflektorem, které díky tomu nabízí ještě větší flexibilitu.

    Benefits

    UV-C záření účinně inaktivuje většinu virů a mikroorganismů na přímo ozařovaných površích.*1 Produkty pro UV-C dezinfekci povrchů, vybavené našimi světelnými zdroji UV-C záření, mohou na površích eliminovat virus SARS-CoV-2 z více než 99 % a snížit tak jeho přítomnost pod detekovatelnou úroveň.*2
    Osvědčená a účinná dezinfekce po celou dlouhou dobu životnosti světelného zdroje a svítidla
    Šetrné k životnímu prostředí – žádné emise ozónu během používání ani po něm
    V kombinaci s bezpečnostními opatřeními, jako jsou zařízení s řízeným přístupem, umožňuje bezpečné používání.
    *1 Studie „Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, updated and expanded“, autoři: A. Haji Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns a J. R. Bolton. Na základě předchozích publikací autorů Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006) a odborného posudku, který vypracovali B. Barbeau, H. Wright (1999) a K. G. Linden.*2 Nadia Storm a kol., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C irradiation, 2020. Zpráva je dostupná na adrese https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. Intenzita UV-C záření použitá v této studii byla 0,849 mW/cm2.

    Vlastnosti

    Možné konfigurace světelného zdroje: verze s jedním nebo dvěma světelnými zdroji
    K dispozici s reflektory nebo bez reflektorů
    Dodávaná zářivka Philips T8 TUV: 18W nebo 36W
    Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UVC)
    Vysoce odrazivé hliníkové těleso zajišťující lepší odraznost a výkon
    Všechny plastové komponenty mají svou vlastní ochranu před UV-C zářením.
    Různé možnosti montáže
    Splňuje všechna platná nařízení a standardy.

    Použití

    Maloobchod: Zamezení kontaminace nákupních vozíků, regálů a pultů
    Kadeřnické a kosmetické salóny: Dezinfekce klientských a provozních prostorů, zrcadel, povrchů křesel a dalších citlivých oblastí
    Školy: Dezinfekce stěn, podlah, stolů a povrchů v učebnách
    Kanceláře: Neutralizace pracovišť, zasedacích místností a chodeb
    Bankovnictví: Dezinfekce pultů, bankomatů a pracovních ploch
    Pohostinství: Dezinfekce pokojů, recepcí a vybavení wellness prostorů
    Stravování: Eliminace bakterií na površích a vybavení používaných při přípravě pokrmů
    Umývárny: Dezinfekce koupelnového nábytku, umyvadel a zrcadel

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Produkt generující UV záření, riziková skupina 3. Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání.
    Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Vzhledem k tomu, že UV-C záření není pouhým okem viditelné, je při instalaci této UV-C světelné lišty nutné současně přijmout adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění jejího bezpečného provozu. UV-C světelné lišty jsou určeny k používání výhradně jako komponenty systémů vybavených odpovídajícími bezpečnostními prvky, mezi něž patří mimo jiné prvky uvedené v pokynech k instalaci nebo uživatelské příručce.
    UV-C zařízení Philips může prodávat pouze společnost Signify a kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté. Naše UV-C produkty nejsou určeny k používání v aplikacích nebo při aktivitách, které mohou způsobit nebo zapříčinit úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí.
    Vyloučení odpovědnosti:
    Účinnost UV-C světelných lišt při inaktivaci určitých virů, bakterií, prvoků, plísní nebo jiných škodlivých mikroorganismů je popsána v části Výhody. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině neslibuje ani nezaručuje, že používání UV-C světelných lišt ochrání jakéhokoli uživatele před infekcí a/nebo kontaminací jakýmikoli škodlivými mikroorganismy, chorobami nebo onemocněními nebo že jim zabrání. UV-C světelné lišty nejsou schváleny ani určeny k dezinfekci lékařských přístrojů a nesmí být pro tyto účely používány. Navíc k jakýmkoli výjimkám či omezením odpovědnosti společnosti Signify a společností z její skupiny, tak jak jsou uvedeny v jakékoli smlouvě o prodeji, distribuci nebo jiném způsobu zpřístupnění UV-C světelných lišt, a bez dopadu na tyto výjimky či omezení nebude mít společnosti Signify a společnosti z její skupiny žádnou odpovědnost ani závazky, které mohou případně vyplývat z jakéhokoli používání UV-C světelných lišt k účelům, k nimž nejsou určeny, nebo v rozporu s pokyny k instalaci a provozu, nebo které mohou s takovým používáním souviset, tak jsou tyto způsoby používání popsány v části Použití, v uživatelské příručce a/nebo v pokynech k instalaci.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek