Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy
  Zavřít filtry Zobrazit filtry
  Zobrazit další filtry
  Zobrazit méně filtrů
  • Výrobek
  • Příkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technická data produktu

  Seřadit podle:

    Informace o řadě výrobků

    UV-C lineární svítidlo s mikrovlnným čidlem je určeno pro dezinfekci povrchů a je vhodné pro širokou škálu způsobů použití. UV-C lineární svítidlo vytváří UV-C záření s homogenní distribucí. Jeho schopnost dezinfekce závisí na použitém příkonu a době působení na konkrétní vzdálenost od daného povrchu. Z důvodu vysokého rizika poškození očí a kůže nesmí být během používání na místě žádné osoby nebo zvířata. Je vybaveno bezpečnostními opatřeními využívajícími monitorování pomocí čidla, která UV-C lineární svítidlo automaticky vypnou, pokud je v dosahu čidla detekována osoba nebo zvíře. Výkon zvyšuje vysoce odrazivé a odolné hliníkové těleso, jenž rozšiřuje účinnost na větší vzdálenost a směruje UV-C záření na povrchy, které jím mají být ošetřeny a které jsou v dosahu čidla.

    Benefits

    UV-C záření účinně inaktivuje většinu virů a mikroorganismů na přímo ozařovaných površích.*1 Produkty pro UV-C dezinfekci povrchů, vybavené našimi světelnými zdroji UV-C záření, mohou na površích eliminovat virus SARS-CoV-2 z více než 99 %, a snížit tak jeho přítomnost pod detekovatelnou úroveň.*2
    Osvědčená a účinná dezinfekce po celou dlouhou dobu životnosti světelného zdroje a zařízení
    Šetrné k životnímu prostředí – žádné emise ozónu během používání ani po něm
    Je vybaveno bezpečnostními opatřeními, jako jsou integrovaná čidla, která UV-C lineární svítidlo v případě detekování osoby nebo zvířete automaticky vypnou.
    Podporuje celou řadu způsobů použití.
    Přednastavené hodnoty časového spínače 30 min., 1 hod., 2 hod. a 3 hod. umožňují nastavení podle způsobu použití.
    *1 Studie „Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, updated and expanded“, autoři: A. Haji Malayeri, M. Mohseni, B. Cairns a J. R. Bolton. Na základě předchozích publikací autorů Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006) a odborného posudku, který vypracovali B. Barbeau, H. Wright (1999) a K. G. Linden.*2 Nadia Storm a kol., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by UV-C irradiation, 2020. Zpráva je dostupná na adrese https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. Intenzita UV-C záření použitá v této studii byla 0,849 mW/cm2.

    Vlastnosti

    Speciálně zkonstruovaná zrcadlová optika ořezává UV-C záření tak, že mimo oblast pokrytou čidlem je na úrovni rizikové skupiny 0.
    Speciálně navržená zrcadlová optika zvyšuje účinnost
    V čidle je k dispozici přepínač DIP pro časová nastavení podle požadovaného způsobu použití.
    Dodávaná zářivka Philips T8 TUV: 36 W
    Vrchol krátkovlnného UV záření na hodnotě 253,7 nm (UV-C)
    Různé možnosti montáže

    Použití

    Maloobchod: Dezinfekce nákupních vozíků, regálů a pultů
    Kadeřnické a kosmetické salóny: Dezinfekce klientských a provozních prostorů, zrcadel, povrchů křesel a dalších citlivých oblastí
    Školy: Dezinfekce stěn, podlah, stolů a povrchů v učebnách
    Kanceláře: Dezinfekce pracovišť, zasedacích místností a chodeb
    Bankovnictví: Dezinfekce pultů, bankomatů a pracovních ploch
    Pohostinství: Dezinfekce pokojů, recepcí a dalšího vybavení
    Stravování: Likvidace bakterií na površích a vybavení používaných při přípravě pokrmů
    Umývárny: Dezinfekce koupelnového nábytku, umyvadel a zrcadel
    Doprava: Dezinfekce čekáren pro cestující

    Varování a bezpečnost

    NEBEZPEČÍ: Produkt generující UV záření, riziková skupina 3. Stejně jako jakékoli dezinfekční systémy vyžadují zdroje světla a zařízení s UV-C zářením správnou instalaci a používání. Přímá expozice UV-C záření může být nebezpečná a může vyvolat na kůži reakci podobající se spáleninám od slunce nebo způsobit závažné poškození rohovky. Vzhledem k tomu, že UV-C záření není pouhým okem viditelné, je při instalaci tohoto UV-C lineárního svítidla nutné současně přijmout adekvátní bezpečnostní opatření k zajištění jeho bezpečného provozu. UV-C lineární svítidla jsou určena k používání výhradně jako komponenty systémů vybavených odpovídajícími bezpečnostními prvky, mezi něž patří mimo jiné prvky uvedené v pokynech k instalaci a uživatelské příručce.
    Přímá expozice UV-C záření je nebezpečná. UV-C produkty Philips mohou prodávat pouze kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté. Naše UV-C produkty nejsou určeny k používání v aplikacích nebo při aktivitách, které mohou způsobit nebo zapříčinit úmrtí, poranění osob nebo poškození životního prostředí.
    Ke stažení
    Leaflets
    Vizuální materiály
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    • Zaškrtněte přidávaný výrobek
      
    Zaškrtněte přidávaný výrobek