Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.

Otevřený systém

Ovládejte své chytré osvětlení tunelu pomocí našeho softwaru, který lze integrovat do vaší sítě SCADA za účelem poskytování vzdáleného monitorování a detekce závad.
Chytré osvětlení tunelu

Ovládání tunelu

Jednotka pro ovládání tunelu shromažďuje data o úrovni osvětlení při vjezdu do tunelu a výjezdu z tunelu a automaticky upravuje osvětlení pro zajištění optimálních jízdních podmínek.
Ovládání tunelu

Monitor závad a nouzový spínač

Systém monitoruje úroveň světla a poskytuje upozornění v případě závady. Nastavení osvětlení tunelu můžete okamžitě zrušit a v případě nouze osvětlení maximalizovat.
Monitor závad a nouzový spínač