Návrhy
    vyhledání výrobků/problémů – sledování polohy v interiéru
    trasa vychystání objednávky – systém interiérového polohování
    shoda umístění v regálu
    Informace
    Vyhledání výrobku