Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.

Další funkce systému PerfectPlay:

Jednoduché řídicí zařízení, které dokáže ovládat kdokoli

• Možnost vytvářet zprávy o spotřebě a využití osvětlení

• Spolehlivá komunikace pouze přes kabely energetické sítě

• Vyhrazený instalační nástroj pro snadnou rekonfiguraci a aktualizace systému

• Vzdálená podpora a bezproblémové aktualizace softwaru

• Několik uživatelských skupin a možná autorizace profilů pro zajištění bezpečnosti a zaručení dalších úspor energie

• Vzdálený přístup k parametrům systému za účelem provádění kontrol stavu systému

• Nadčasová architektura díky cloudové technologii

• Snadná modernizace – odstranění rušivé a nákladné výměny kabelů

Detekce poruch

Standardní funkce systému PerfectPlay:

• Správná kvalita světla zlepšující viditelnost a bezpečnost během sportování a snížení světelného znečištění

• Energetická účinnost, úspora nákladů a propagace ekologické reputace vašeho sportovního klubu

• Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti LED osvětlení

• Splnění požadavků mezinárodních a národních sportovních federací na různé třídy osvětlení

Cloudová technologie