Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.

1.

Když prostor využívá méně lidí, snímače aktivují předem nakonfigurované úrovně osvětlení, které budou poskytovat dostatek světla pro práci, aniž by došlo k přesvícení prostoru.
Energeticky úsporné osvětlení se aktivuje vstupem první osoby na pracoviště

2.

Když na pracoviště vstoupí další osoby, úroveň osvětlení se automaticky zvýší.
LED osvětlení pracovního prostoru se v bezprostřední oblasti zvýší, když na pracoviště vstoupí další kolegové

3.

Když osoby ukončí používání pracovního prostoru a začnou odcházet, osvětlení se ztlumí a následně se zhasne, aby došlo k šetření energie. 
Flexibilní zóny osvětlení pracovního prostoru se vypnou, aby došlo ke snížení nákladů na energii, když odejde poslední osoba.