Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Dokonalá ochrana
  Dezinfekce vzduchu, povrchů i vody

  Kvalita vzduchu a pitné vody a také čistota povrchů mají zásadní vliv na naše zdraví a pohodu. Na všechny z nás číhá riziko nákazy různými viry a bakteriemi, zvlášť v rušných veřejných prostředích, jako jsou kanceláře, obchody, školy, muzea nebo prostředky hromadné dopravy.


  Je známo, že UV-C záření dokáže dezinfikovat vzduch, vodu a povrchy, čímž riziko infekce snižuje. Této jeho vlastnosti se široce využívá už více než 40 let
  1. Na dezinfekci UV-C zářením reagují všechny dosud testované bakterie a viry (a za roky testování jsou jich stovky, včetně různých koronavirů)2. Z toho je jasně patrné, že UV-C záření může být cenným prvkem strategie ochrany zdraví.

  Všechny dosud testované viry a bakterie reagují na dezinfekci UV-C zářením – obrázek

  Nabízíme řadu světelných zdrojů s UV-C zářením, které je možné používat různými způsoby a v různých systémech, například v čističkách, které dezinfikují procházející vzduch, v otevřených UV-C systémech nebo robotech určených k dezinfekci místností a prostorů přes noc nebo mimo provozní dobu či v UV-C sterilizačních boxech pro dezinfekci předmětů.


  Tyto zdroje světla přispívají k účinné ochraně míst, jako jsou nemocnice, školy nebo vozidla hromadné dopravy.

  UV-C osvětlení – dezinfekce vzduchu – obrázek

  Dezinfekce vzduchu

  UV-C osvětlení – dezinfekce povrchů – obrázek

  Dezinfekce povrchů

  UV-C osvětlení – dezinfekce vody – obrázek

  Čištění vody

  Další informace o osvětlení s UV-C zářením

  Upozornění


  Pokud zdroje světla s UV-C zářením používají vyškolení profesionálové, je s nimi spojeno jen minimální riziko. Vždy je potřeba si chránit oči a pokožku, protože záření je může vážně poškodit. Zákazníkům doporučujeme, aby byli při výběru vybavení opatrní a hledali informace o testování třetími stranami, o certifikacích materiálů a elektrických součástí od známých organizací, jako jsou NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW, a o dodržování případných dalších mezinárodních nařízení.
   

  Naše zdroje světla s UV-C zářením v současné době nejsou podle žádných platných právních předpisů certifikovány ani schváleny jako zdravotnické prostředky. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině proto nyní nezamýšlí je kdekoli na světě používat v tomto smyslu.

  1. Zpráva organizace EPA: „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases“, str. 56 ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae – revidovali, aktualizovali a rozšířili: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. Dřívější příspěvky: Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006). Peer review: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden