Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Dezinfekce díky síle světla

  Účinná pro vzduch, povrchy, předměty a vodu

  Kvalita vzduchu a pitné vody a také čistota povrchů mají zásadní vliv na naše zdraví a pohodu. Na všechny z nás číhá riziko nákazy různými viry a bakteriemi, zvlášť ve veřejných prostorách, jako jsou kanceláře, výrobní závody, obchody, bary či restaurace, školy, muzea nebo prostředky hromadné dopravy.


  Je známo, že UV-C záření dokáže dezinfikovat vzduch, povrchy, předměty a vodu, čímž se snižuje riziko infekce. Této jeho vlastnosti se široce využívá už více než 40 let
  1. Na dezinfekci UV-C zářením reagují všechny dosud testované bakterie a viry (a za roky testování jsou jich stovky, včetně různých koronavirů)2. V rámci laboratorního testování zlikvidovaly naše světelné zdroje UV-C zářením při expozici v délce 6 sekund na površích 99 % virů SARS-CoV-23. Z toho je jasně patrné, že UV-C záření může být cenným prvkem strategie ochrany zdraví.

  Během posledních desetiletí jsme získali rozsáhlé o způsobech použití. To nám umožňuje nabídnout širokou škálu světelných zdrojů a svítidel s UV-C zářením, které lze využít v nejrůznějších situacích. Mezi ně patří různé čističky, které dezinfikují procházející vzduch, otevřené UV-C systémy, UV-C vozíky určené k dezinfekci místností a prostor přes noc nebo mimo provozní dobu či UV-C sterilizační boxy pro dezinfekci předmětů.

  Video k UV-C dezinfekčním řešením Philips

  Oblasti použití


  Systémy UV-C svítidel Philips se světelnými zdroji s UV-C zářením neutralizují mikroorganizmy, a snižují tak riziko nákazy a šíření virů a bakterií v nejrůznějších prostředích:
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro prodejny

  Prodejny

  Dezinfekce nákupních vozíků, regálů a pultů
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro kadeřnické a kosmetické salóny

  Kadeřnické a kosmetické salóny

  Dezinfekce klientských prostor, podlah, zrcadel, křesel, pultů a dalších citlivých oblastí
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro školy

  Školy

  Dezinfekce stěn, podlah, stolů a povrchů v učebnách
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro kanceláře

  Kanceláře

  Dezinfekce pracovišť, zasedacích místností a chodeb
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro banky

  Banky

  Dezinfekce pultů, bankomatů a pracovních ploch
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro pohostinství

  Pohostinství

  Dezinfekce pokojů, recepcí a vybavení wellness prostorů
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro stravování

  Stravování

  Dezinfekce povrchů a vybavení používaného při přípravě pokrmů 
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro umývárny

  Umývárny

  Dezinfekce koupelnového nábytku, umyvadel a zrcadel
  Obrázek UV-C svítidel Philips pro dopravu

  Doprava

  Dezinfekce vnitřních i vnějších povrchů nejrůznějších vozidel a čekáren

  Přehled UV-C dezinfekčních svítidel

  Obrázek UV-C dezinfekční světelné lišty Philips

  UV-C dezinfekční světelná lišta


  UV-C světelná lišta TMS030 je vhodná pro nejrůznější použití. Je určena k dezinfekci ozařovaných povrchů.
  Obrázek UV-C dezinfekční čističky vzduchu Philips k montáži na stěnu

  UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na stěnu


  UV-C dezinfekční čistička vzduchu Philips k montáži na stěnu se instaluje na zeď a je určena k dezinfekci vzduchu v nejrůznějších situacích.
  Obrázek UV-C dezinfekční čističky vzduchu Philips k montáži na strop

  UV-C dezinfekční čistička vzduchu k montáži na strop


  UV-C dezinfekční čistička vzduchu Philips k montáži na strop se instaluje na falešný strop a je určena k dezinfekci vzduchu v nejrůznějších situacích.
  Obrázek UV-C dezinfekční komory Philips BioShift

  UV-C dezinfekční komora BioShift


  UV-C dezinfekční komora Philips BioShift je určena k dezinfekci předmětů každodenního používání, jako jsou kapesní zařízení, skenery, náhlavní soupravy a balíčky.
  Již brzy

  Bezpečnost na prvním místě

  UV-C řídicí systém Philips Dynalite pro dezinfekci povrchů
  UV-C řídicí systém Philips Dynalite pro dezinfekci povrchů je určen k zajištění bezpečnějšího používání UV-C řešení. Nejrůznější mechanické a síťové bezpečnostní prvky řídicího systému brání expozici škodlivému UV záření a zároveň zajišťují aplikaci potřebné dávky UV-C záření.

  Přehled UV-C dezinfekčních světelných zdrojů 

  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek UV-C dezinfekčního světelného zdroje
  Obrázek osvětlení s UV-C zářením – dezinfekce vzduchu

  Dezinfekce vzduchu

  Obrázek osvětlení s UV-C zářením – dezinfekce povrchů

  Dezinfekce povrchů

  Obrázek osvětlení s UV-C zářením – dezinfekce předmětů

  Dezinfekce předmětů

  Obrázek osvětlení s UV-C zářením – dezinfekce vody

  Čištění vody

  Další informace o osvětlení s UV-C zářením

  Obrázek – bezpečné používání UV-C svítidel Philips

  Správné používání


  Osvětlení s UV-C zářením představuje při správném používání jen minimální rizika. Přímá expozice UV-C záření je nebezpečná. Osvětlení je vždy nutné instalovat s vhodnými ochrannými kryty a bezpečnostními prvky, jako jsou třeba senzory přítomnosti nebo časovače, aby se zabránilo lehkému poškození i vážným poraněním očí a pokožky. UV-C dezinfekční svítidla, která nabízíme bez těchto bezpečnostních prvků, jsou určena k používání výhradně jako komponenty dezinfekčních systémů vybavených alespoň bezpečnostními prvky určenými v pokynech k instalaci a uživatelské příručce.

  UV-C dezinfekční svítidla Philips může prodávat pouze společnost Signify a kvalifikovaní partneři a instalovat je mohou v souladu s našimi přísnými bezpečnostními a právními požadavky pouze kvalifikovaní specialisté.

  Žádný z našich světelných zdrojů s UV-C zářením není nikde na světě certifikovaný ani schválený jako zdravotnické zařízení a nesmí být tímto způsobem používán. Nesmí být používány v situacích či činnostech, které mohou zapříčinit smrt, tělesné zranění nebo škodu na životním prostředí.

  1. Zpráva organizace EPA: „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases“, str. 56 ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae – revidovali, aktualizovali a rozšířili: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. Dřívější příspěvky: Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006). Revize kolegů: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden
  3. Podle údajů, které nám zpřístupnily laboratoře NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) Boston University, se prokázalo, že světelné zdroje UV-C záření značky Signify ozařující povrch materiálů s virem SARS-CoV-2 (neboli virem, který způsobuje onemocnění COVID-19) při dávce UV-C záření ve výši 5 mJ/cm2 (a době expozice 6 sekund) dokázaly na povrchu zlikvidovat 99 % virů SARS-CoV-2. Tyto údaje byly shromážděny v rámci laboratorního experimentu, který uskutečnil profesor Anthony Griffiths (docent v oboru mikrobiologie na lékařské fakultě Boston University) se svým týmem v laboratořích NEIDL (tyto údaje budou předmětem chystané vědecké publikace zveřejněné Boston University). Tato studie stanovila, že při expozici dávkou UV-C záření ve výši 22 mJ/cm2 (doba expozice 25 sekund) dojde na povrchu k likvidaci 99,9999 % virů SARS-CoV-2. Proměnné výzkumu jsou k dispozici na vyžádání.