Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  3 nejdůležitější kritéria při výběru osvětlení průmyslových pracovišť


  Ačkoliv na něm závisí kvalita odvedené práce i bezpečnost a zdraví zaměstnanců, bývá vhodné osvětlení hal a dalších průmyslových prostor často podceňováno. Pomocí moderních LED svítidel však lze snadno vyhovět veškerým legislativním předpisům i hygienickým normám osvětlení, zajistit dostatek světla pro různorodé pracovní činnosti a zároveň splnit nároky na úspornost provozu světelných zdrojů.
  Při nedostatečném nebo nevhodně zvoleném osvětlení pracoviště jsou zaměstnanci rychleji unaveni, špatně se soustředí a častěji trpí zdravotními potížemi, jako je bolest očí či hlavy nebo deprese a další psychické problémy. Věnujte proto dostatek času výběru správného osvětlení průmyslových prostor, které zajistí vhodné podmínky pro bezpečnou a efektivní práci.

  1. Zvolte dlouhou životnost a snadné ovládání svítidel


  Při osvětlení hal a dalších průmyslových pracovišť je obzvlášť důležité, aby měla svítidla dlouhou životnost a nevyžadovala náročnou instalaci ani častou údržbu, která by omezovala provoz pracoviště.


  Tyto podmínky dokonale splňují moderní LED svítidla, která lze navíc snadno ovládat pomocí inteligentních bezdrátových řídicích systémů. Servisní technik tak může činnost všech světelných zdrojů zkontrolovat i na dálku, aniž by tím narušil provoz průmyslové haly. Tento systém je mimořádně efektivním řešením pro větší společnosti, které tak mohou mít přehled o stavu svítidel ve všech svých provozovnách.

  Osvětlení hal a skladů

  Na dálku je možné sledovat i aktuální elektrickou spotřebu svítidel a snadno ji optimalizovat. Díky moderním řídicím systémům a vysoké úspornosti LED žárovek tak lze snížit náklady na osvětlení pracovišť až o 60 %.

  2. Myslete na bezpečnost a hygienické normy osvětlení pracoviště


  Intenzita a stejnoměrnost osvětlení, míra oslnění, index podání barev či teplota světla – všechny tyto parametry osvětlovací soustavy ovlivňují produktivitu zaměstnanců, jejich zdraví i bezpečnost a kvalitu odvedené práce. Přesné legislativní požadavky na hodnoty parametrů osvětlení pracoviště lze najít v paragrafech 45 a 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Problematice se věnuje i několik hygienických norem osvětlení, které blíže specifikují technické požadavky na nasvícení pracovišť.


  Důležitým bezpečnostním prvkem každého pracovního prostoru je i náhradní osvětlení, které začne fungovat po přerušení dodávky elektřiny. Nejvhodnějším řešením je zvolit k nouzovému osvětlení LED svítidla, která dokážou díky nízké spotřebě a výkonnému akumulátoru fungovat i několik hodin po výpadku proudu. Zakoupit lze jak nouzová úniková LED svítidla se symboly únikové cesty, tak i nouzová náhradní LED světla, která umožní dokončit vykonávanou práci.

  3. Zohledněte vlastnosti pracovního prostředí


  Při výběru vhodného LED osvětlení pracoviště vycházejte i ze specifických vlastností daného prostoru. V úvahu je třeba vzít zejména teplotu, prašnost, vlhkost a typ chemických látek, kterým bude nová osvětlovací soustava pravidelně vystavována. Těmto parametrům je následně nutné přizpůsobit volbu materiálu, IP krytí a odolnosti konkrétních svítidel, která budou na pracovišti nainstalována.

  Poraďte se o vhodném osvětlení pracoviště s odborníky


  Výběr svítidel na průmyslové pracoviště je komplexní problém, při jehož řešení je třeba zohlednit celou řadu parametrů. Doporučujeme proto konzultaci se specialisty Philips Lighting, kteří vám navrhnou optimální osvětlení vhodné do konkrétních prostor, splňující veškeré vaše specifické požadavky i potřeby vašich zaměstnanců.