Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Nemůžete se soustředit? Zaměřte se na osvětlení svého pracoviště

   

  Existuje celá řada faktorů, které nás významně ovlivňují při naší práci a působí na naši schopnost soustředit se. Jedním z těchto faktorů, který se může zdát na první pohled velmi nevýznamným a nenápadným, a přesto je jeho vliv na naši bdělost a koncentraci podstatný, je umělé osvětlení. Jak může správná volba umělého osvětlení pracovních prostor ovlivnit celkové pracovní nasazení vás i vašich zaměstnanců a potažmo také zisk celé vaší společnosti?

  Teplé versus studené světlo


  Ještě dříve, než vám prozradíme, co ovlivňuje schopnost koncentrace a produktivity pracovníků, zaměříme se na to, jaké jsou rozdíly mezi studeným, teplým a tzv. neutrálním světlem.
  Správně vybrané osvětlení zlepšuje pocit pohody
  Teplota barev je všeobecně uváděna v jednotkách kelvin na stupnici od 1 000 do 10 000 K, přičemž platí, že čím vyšší hodnota, tím studenější tón barva má. V případě hodnot nad 5 000 K hovoříme o studených barvách, které inklinují k zelenomodrým odstínům. Naopak teplé barvy blížící se žlutým až červeným odstínům se na stupnici barevné teploty pohybují okolo hodnot 2 700 až 3 000 K.

  Světlo a jeho vliv na vaši soustředěnost


  V případě osvětlení hovoříme o tzv. teplotě chromatičnosti. Absolutně neutrální bílé světlo se na stupnici barevné teploty nachází na hodnotě 4 000 K. Charakteristickou vlastností tohoto neutrálního světla je jeho nulový vliv na barvu okolních předmětů. Tento typ světla se často používá při osvětlení kancelářských prostor, skladů, škol nebo třeba knihoven. 
  Teplota světla a vliv na vnímání barev
  Napadlo vás někdy, proč se v průmyslových a kancelářských objektech prakticky vůbec nepoužívá světlo teplých barev? Důvod je jednoduchý. Světlo o nízkých teplotách, které se blíží žlutooranžovým barvám připomínajícím barvy ohně, vyvolává v lidském organismu pocity uvolnění a odpočinku. Lidské tělo se při těchto barevných odstínech zkrátka začne připravovat ke spánku. Úroveň koncentrace při použití teplých odstínů světla rychle klesá.

  Přirozené denní světlo versus umělé osvětlení


  Ač si to často neuvědomujeme, světlo má na naši psychiku a schopnost soustředit se velmi významný vliv. Architekti a designéři proto dávají při projektování kancelářského prostředí často přednost raději přirozenému dennímu světlu. Jenže co když je denního světla během pracovní doby nedostatek nebo jeho působení není dostatečně silné na to, aby se zaměstnanci dokázali dostatečně koncentrovat tak, jak je to od nich požadováno?
   

  V budovách, jako jsou školy, knihovny nebo nákupní centra zkrátka přirozené denní světlo pro podporu maximální produktivity často nestačí. Architekti se proto v těchto typech budov často zaměřují na použití bílého světla, které může mít až nečekaně velký psychologický efekt. Díky správnému výběru a nastavení tohoto typu osvětlení si studenti, pracovníci či návštěvníci dokážou udržet dlouhodobou bdělost a potřebnou koncentraci.

  Co můžete dělat pro to, abyste se dokázali lépe soustředit? 


  Ať už trávíte dny v kanceláři, ve škole nebo jiných uzavřených prostorách, dlouhodobé sezení je často velmi únavné. Architekti proto obvykle dávají přednost umístění zasedacích místností ve stinných částech budov nebo v místech, kde se vůbec nenacházejí okna. Tyto místnosti pak vybaví kvalitním osvětlením, které je svou barevnou teplotou a nastavenou intenzitou dokonale přizpůsobeno svému účelu. Zaměstnanci firem jsou v takto umístěných místnostech nuceni používat umělé osvětlení, které má poté značně pozitivní vliv na jejich schopnost koncentrace.
   

  Světlo je často základním prvkem, kolem kterého se točí celý proces vzniku návrhu interiéru velkých budov. A právě správně zvolená strategie osvětlení bývá klíčovým faktorem, který obvykle vede k úspěchu celého stavebního projektu.
   

  Strategie v oblasti designu budov, které běžně používají mnozí významní architekti, stále více ovlivňují život zaměstnanců na pracovištích. Světově proslulé společnosti, jako je například Philips, přicházejí se stále modernějšími technologiemi, které dokážou pozitivně ovlivnit jak produktivitu, tak spokojenost a zdraví zaměstnanců.