Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.
Návrhy

  Proč mohou LED žárovky či úsporné zářivky po zhasnutí blikat a svítit?

  Pořídili jste si kvalitní LED žárovku a při jejím používání zjistíte, že po vypnutí vypínače LEDka okamžitě nezhasne, nebo dokonce trvale slabě svítí? Nebo vaše vypnutá zářivka v téměř pravidelných intervalech problikává? Nevíte, zda jde o závadu, či běžný jev?

  Tyto popsané jevy mohou být velmi nepříjemné. A to zvláště v situacích, kdy chcete v místnosti nerušeně spát. Možná si říkáte, že váš dům již má svá nejlepší léta za sebou, a tak jsou zřejmě nějak poškozené elektrické rozvody. Tyto situace však nastávají i v nově postavených nemovitostech po nedávno provedené elektro revizi. V čem je tedy problém?

   

  V prvé řadě je potřeba odlišit, zda k danému jevu dochází pouze v krátké době po vypnutí vypínače, nebo k němu dochází dlouhodobě.

  Svícení LED žárovky krátce po zhasnutí

   

  V případě, že máte své svítidlo osazeno LED žárovkami, možná jste si všimli, že po zhasnutí vypínače nereaguje žárovka okamžitě, ale s malým zpožděním. Abychom mohli tento jev vysvětlit, je nutné pochopit základní princip fungování LED technologie. LED diodové žárovky v sobě totiž na rozdíl od těch klasických ukrývají elektroniku, která obsahuje filtrační členy. Ty se starají o rovnoměrné redukování toku elektrického proudu. Krátkodobě se v nich tak hromadí elektrická energie. Vzhledem k tomu, že LED diodám stačí oproti jiným zdrojům světla pouze malé hodnoty proudu a napětí, tyto filtrační členy dokážou po určitou dobu žárovku zásobovat dostatečným množstvím energie, které je potřebné pro svícení žárovky.

  LED žárovky fungují jinak než klasické
  V praxi to pak znamená, že ve chvíli, kdy LED diodovou žárovku odstavíte od přísunu elektrického proudu, bude svítit do té doby, než se nahromaděná elektrická energie vyčerpá. Jde pouze o krátký jev, který obvykle netrvá déle než dvě vteřiny.

  Dlouhodobé blikání a svícení žárovky

   

  Zcela odlišná je pak situace, kdy žárovka svítí nebo bliká ještě dlouho poté, kdy jste zhasli vypínač. V případě LED žárovek může docházet k trvalému nepatrnému svícení, úsporná žárovka v téměř pravidelných intervalech slabě problikne. Co je tedy příčinou tohoto jevu, který vás může dlouhodobě trápit, ať už s naprostou pravidelností, či zcela náhodně?

   

  Příčinou popsaného jevu bývá indukce elektrického napětí ve vodiči, který vede mezi vypínačem a svítidlem. V případě, kdy je totiž vodič dostatečně dlouhý, například v dlouhých chodbách a na schodištích, a nachází se nedaleko dalších kabelů, naindukuje se v něm napětí, které poté vede k nabíjení filtračního kondenzátoru vaší zářivky. Jakmile se napětí nahromadí dostatek, elektronika zářivky automaticky sepne startovací obvody a zářivku rozsvítí. Kondenzátor se však okamžitě vybije a zářivka prakticky okamžitě zhasne. Tento proces se opakuje stále dokola, a tak zářivka obvykle naprosto pravidelně nepatrně problikává.

   

  V případě LED žárovek je indukované napětí zdrojem trvalého slabého svitu žárovky. Napětí se totiž nehromadí na kondenzátoru, ale přímo žárovku rozsvítí.

  Příčina svícení žárovky po vypnutí je indukce elektrického napětí

  Jak na tento problém reagovat?

   

  Pokud jsou výše popsané situace i váš případ, pak jistě přemýšlíte nad tím, jaké důsledky tento jev může přinést a jak tuto situaci případně řešit.

   

  V případě krátkodobého svícení LED žárovky po zhasnutí vlivem delší spotřeby indukovaného napětí jde o zcela běžný jev, kterým se nemusíte déle zabývat. Jedná se totiž o situaci, kterou nelze odstranit, nijak neohrožuje vaši bezpečnost ani vás během pobytu v místnosti nijak neomezuje. Tato situace nemá zásadní vliv ani na zvýšenou spotřebu elektrické energie a nenese s sebou žádná další rizika.

   

  Odlišná situace však může nastat v případě dlouhodobé indukce napětí, která způsobuje trvalý svit LED žárovky či problikávání úsporné zářivky. Tento jev totiž může být velmi nepříjemný a je jedním z varovných signálů, že elektroinstalace v budově není zcela v pořádku. V důsledku indukovaného napětí se dlouhodobě, ač minimálně, spotřebovává elektrická energie navíc a ani z pohledu bezpečnosti nejde o zcela zanedbatelnou záležitost. Dříve či později tedy bude potřeba tuto situaci řešit. Jaká řešení se tedy nabízí?

   

  Pokud své svítidlo ovládáte standardním vypínačem bez doutnavky, můžete do rozvodů elektroinstalace přidat elektronické prvky, například speciální kompenzátory, které váš problém jednoduše vyřeší. Pokud do elektroinstalace nechcete zasahovat, nezbývá vám než zkusit zakoupit kvalitnější žárovku od osvědčeného výrobce, případně vyměnit úspornou zářivku za jiný typ žárovky, kterou sice bude malý proud také procházet, ale k rozsvícení či problikávání žárovky nebude docházet. Toto řešení je však pouze řešením důsledku, nikoliv příčiny, která jev vyvolává.

   

  V případě, že své svítidlo ovládáte vypínačem s doutnavkou, může být právě doutnavkou procházející malý proud zdrojem celého problému. Tomuto jevu lze jednoduše zamezit výměnou vypínače s doutnavkou za standardní.

  SceneSwitch – jedna žárovka, tři nastavení světla

   

  Přizpůsobte atmosféru tomu, co právě děláte. Díky žárovce Philips SceneSwitch LED můžete lehce změnit nastavení osvětlení z jasného světla na přirozené denní světlo nebo na příjemnou teplou záři. Nemusíte kupovat stmívač ani instalovat žádné další zařízení. Vystačíte si s vaším stávajícím vypínačem.

  Tři nastavení intenzity světla díky SceneSwitch