Vyšší bezpečnost, úspory energie a udržitelnost

Nejzajímavější výrobky

Lepší osvětlení pro lepší výsledky

Chcete-li si v průmyslu udržet konkurenční výhodu, musíte podrobně sledovat náklady všech procesů. Ve skladech může osvětlení tvořit až 80 % nákladů na energii, proto musí být co možná nejúčinnější a nákladově nejefektivnější. Energeticky účinné LED osvětlení od společnosti Philips může mít obrovský vliv na vaše celkové provozní náklady díky zvýšení doby provozuschopnosti a snížení spotřeby energie. Zvýšíte také bezpečnost na pracovišti a produktivitu zaměstnanců. Pokud navíc použijete naše propojená svítidla společně se systémem Interact Industry, budete moci v budově využívat chytré technologie spojené s IoT (internetem věcí).

Snížení nákladů

Nižší celkové provozní náklady díky LED svítidlům s dlouhou životností

Nižší spotřeba energie a nižší náklady


Optimální návrh osvětlení díky široké nabídce světelných toků a tvarů paprsků

Posílení bezpečnosti a ochrany zdraví

Zajištění souladu s národními a mezinárodními bezpečnostními standardy


Vytvoření bezpečného pracovního prostředí díky řádně osvětlenému pracovišti

Přispění k pohodě zaměstnanců vysoce kvalitním LED osvětlením

Zlepšení udržitelnosti

Zmenšení uhlíkové stopy snížením spotřeby energie


Minimalizace dopadu na životní prostředí díky vyšší účinnosti a menšímu množství odpadu

Zajištění dodržování národních a mezinárodních předpisů souvisejících s energií a životním prostředím

Zjistěte, jaké se vám nabízejí možnosti

Pro logistické a výrobní prostory se středně vysokými a vysokými stropy

Pro sklady a logistická centra

Pro prostory HACCP a čisté prostory

Regály v průmyslových skladech

Objevte propojené osvětlení

Chcete vytvořit chytrý sklad nebo výrobu? Software Interact Industry ve spojení s naším propojeným osvětlením poskytuje platformu pro inovace, a tedy pro optimalizaci efektivity, maximalizaci úspor energie a zvýšení produktivity a bezpečnosti. Naše sada softwaru pro správu osvětlení a aplikací s přidanou hodnotou rozšiřuje možnosti propojeného osvětlení prostřednictvím poznatků a dat, přičemž centralizovaná správa osvětlení pomáhá snižovat provozní náklady, zajišťovat soulad s předpisy a plánovat údržbu. Už žádné odhady. Jen přijímání rozhodnutí na základě dat v reálném čase.

Služby spojené s osvětlením

Služby spojené s osvětlením spravuje společnost Signify. Staráme se o vaše osvětlení, abyste se vy mohli soustředit na svoje podnikání. Další informace o těchto službách najdete na webových stránkách naší společnosti.

Profesionální služby

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám od začátku nabídli podporu ušitou na míru a spojením vašich ambicí a našich znalostí vám sestavili to nejlepší řešení, které vaší firmě přinese vyšší hodnotu.

Služby během životního cyklu osvětlení

Vaše firma si zaslouží osvětlení, které něco vydrží. Naše podpora se postará, aby vaše systémy osvětlení zůstaly déle v provozu. Předchází problémům ještě dřív, než nastanou, a přispěchá s rychlou vzdálenou pomocí.

Spravované služby

Sestavujeme řešení osvětlení šité na míru vašim obchodním potřebám, které jsou jasně stanovené v podobě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Služby UV-C dezinfekce

Je známo, že UV-C osvětlení funguje jako dezinfekční prostředek vzduchu, vody i povrchů. Abychom přispěli k zajištění efektivity a správnému využívání, poskytujeme pro fáze návrhů projektů, plánování, montáže, provozu i údržby služby v oblasti UV-C osvětlení.

Případové studie

Factory

42% energy savings and better working conditions for the employees with the modernization to Pacific LED.

Chcete se dozvědět více?

S případnými dotazy se obraťte na místní kontaktní centrum.