Oznámení o ochraně soukromí

Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky, spotřebitele a jiné obchodníky 


Poslední aktualizace:
Leden 2021

  ÚVOD

   

  Společnost Signify považuje ochranu vašich osobních údajů za důležitou.

   

  Připravili jsme proto toto jednoduché a srozumitelné oznámení o ochraně osobních údajů (dále též jen „oznámení“), abychom vám pomohli pochopit, kdo jsme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Mějte na paměti, že „osobní údaje“ (v tomto oznámení dále též jen jako „údaje“ nebo „vaše údaje“) představují jakékoli informace nebo soubory informací, na základě kterých vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat, a to především pomocí odkazu na identifikátor, např. jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo apod.

   

  Mějte prosím na paměti, že společnost Signify je mezinárodní společnost, proto toto oznámení může být nahrazeno nebo doplněno tak, aby byly splněny místní požadavky a abyste obdrželi dodatečné informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje prostřednictvím konkrétních produktů, služeb, systémů nebo aplikací společnosti Signify. Vzhledem k tomu, že u konkrétních produktů či služeb (včetně webových funkcí a funkcí aplikací) může docházet ke konkrétnímu zpracování vašich osobních údajů, toto Oznámení je doprovázeno oznámeními týkajícími se konkrétních produktů, která uvádějí doplňující informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s konkrétním produktem nebo službou.

   

  Tato konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů naleznete na našem webu Signify privacy center, viz oddíl Právní informace (Legal Information).

   

  Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli celé oznámení. Pokud nesouhlasíte s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, neposkytujte nám prosím své údaje.

  NA JAKÉ SITUACE SE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZTAHUJE?

   

  Toto oznámení se vztahuje na shromažďování a používání vašich osobních údajů, např.

  • pokud navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, aplikace nebo sociální sítě a komunikační kanály určené pro spotřebitele a zákazníky,
  • pokud zakoupíte a využíváte naše produkty, služby, systémy nebo aplikace,
  • pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje nebo jiných marketingových sdělení,
  • pokud nám poskytujete své zboží nebo služby,
  • pokud kontaktujete naše zákaznické centrum,
  • pokud se účastníte našich obchodních akcí nebo s námi spolupracujete jinak (přímo či nepřímo) v roli spotřebitele, obchodního zákazníka, partnera, (sub)dodavatele, zhotovitele nebo jiné osoby, která s námi navázala obchodní vztah.

   

  Toto Oznámením o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje pouze v případě, že jsme z hlediska zpracování osobních údajů považováni za správce údajů. Vystupujeme-li jako zpracovatel údajů, pak se na vaše osobní údaje vztahuje oznámením o ochraně osobních údajů příslušného správce údajů.

  KDO JE SPOLEČNOST SIGNIFY?

   

  Společnost Signify je globální společnost, jež zaujímá vůdčí pozici na trhu s všeobecným osvětlením, přičemž má na tomto trhu unikátní konkurenční pozici a je uznávaným expertem na poli vývoje, výroby a aplikace inovativních osvětlujících výrobků, systémů a služeb.

   

  Kdykoli se v tomto oznámení používá výrazy „my”, „nás“ apod. nebo „společnost“, odkazuje se na správce vašich údajů v souladu s tímto oznámením, jmenovitě na daný přidružený subjekt společnosti Signify, se kterou máte obchodní vztah nebo která jinak rozhoduje o tom, jaké osobní údaje se budou shromažďovat a jak se s nimi bude nakládat, a na společnost Signify Netherlands B. V. (registrační číslo 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemsko). Vezměte prosím na vědomí, že přidružené subjekty společnosti Signify zahrnují dceřiné společnosti ovládané společností Signify N. V., a to ve formě přímého nebo nepřímého vlastnictví. Seznam přidružených subjektů společnosti Signify si můžete vyžádat od kanceláře na ochranu osobních údajů společnosti Signify (kontaktní údaje jsou uvedeny níže v oddílu „Jaké máte možnosti?“).

  JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽDUJEME?

   

  V závislosti na tom, kdo jste (např. zákazník, spotřebitel, dodavatel, obchodní partner atd.) a do jakých interakcí se s námi zapojujete (např. online, offline, telefonicky apod.), o vás můžeme shromažďovat odlišné osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme např. shromažďovat, když navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, aplikace nebo sociální sítě a komunikační kanály určené pro spotřebitele a zákazníky, nakupujete a využíváte naše produkty, služby, webové nástroje, mobilní aplikace, systémy, přihlašujete se k odběru našich zpravodajů, instalujete aktualizace softwaru, poskytujete nám vaše zboží nebo služby, kontaktujete naše zákaznické centrum, účastníte se našich firemních událostí, soutěží, propagačních akcí nebo anket nebo s námi vstupujete do jiných interakcí. Údaje shromažďované prostřednictvím vaší interakce s našimi službami a weby a jejich využívání nemusí samostatně odhalovat vaši konkrétní totožnost nebo se přímo vztahovat k jednotlivci, ovšem v kombinaci s jinými údaji na vás mohou odkazovat.

   

  Níže uvádíme přehled kategorií osobních údajů, které můžeme shromažďovat:

   

  Údaje, které poskytujete přímo nám

  Kategorie údajů
  Příklady typů údajů
  Osobní identifikační údaje
  Jméno, příjmení, titul, datum narození
  Kontaktní údaje
  E-mail, telefon, adresa, země
  Přihlašovací údaje k účtům
  Přihlašovací údaje, heslo a jiné bezpečnostní kódy
  Fotografie, citace a/nebo videa, na kterých vás lze identifikovat
  Fotografie uložené na účtech společnosti nebo poskytnuté společnosti Signify jiným způsobem, např. v kontextu webináře nebo pohovoru 
  Finanční údaje
  Údaje o kreditní kartě, údaje o bankovním účtu
  Jakékoli další údaje, které se rozhodnete dobrovolně sdělit společnosti Signify nebo jejím přidruženým subjektům
  Zpětná vazba, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory, zájmy, údaje poskytnuté v průběhu auditu ověření důvěryhodnosti

  Z bezpečnostních důvodů můžeme v případě vaší návštěvy v našich prostorách též pořídit záznam vašich údajů v podobě videonahrávky nebo je jinak zaznamenat pomocí elektronického, digitálního či bezdrátového sledovacího systému nebo přístroje (např. bezpečnostní kamerový systém).

   

  Údaje, které shromažďujeme automaticky

  Pokud navštěvujete nebo využíváte naše webové stránky nebo aplikace, odebíráte naše zpravodaje nebo s námi komunikujete pomocí našich digitálních komunikačních kanálů, pak kromě údajů, které nám poskytnete přímo, můžeme shromažďovat i údaje, které nám zašle váš počítač, mobilní telefon nebo jiné přístupové zařízení. Můžeme shromažďovat například následující údaje:

  Kategorie údajů
  Příklady typů údajů
  Informace o zařízení
  Model hardwaru, číslo IMEI a další jedinečné identifikátory zařízení, adresa MAC, adresa IP, verze operačního systému, nastavení zařízení použité pro přístup ke službám a konfiguraci zařízení
  Protokolované informace
  Čas, doba trvání a způsob využívání našich produktů a služeb nebo produktů a služeb k nim připojených
  Informace o poloze 
  Informace o vaší poloze (odvozené z adresy IP, signálů či identifikátorů Bluetooth nebo na základě jiných lokalizačních technologií), které mohou být shromažďovány, pokud např. prostřednictvím aplikací aktivujete produkty nebo funkce využívající informace o poloze
  Informací Luminaire
  Jedinečné identifikátory Luminaire, informace Luminaire uchovávané na zařízení 
  Další informace o využívání našich digitálních komunikačních kanálů nebo produktů
  Informace o aplikacích, které používáte, nebo webových stránkách, které navštěvujete, odkazy, na které kliknete v našich propagačních e-mailech, data snímače pohybu

  Údaje, které můžeme shromažďovat z jiných zdrojů

  V rozsahu, který povolují příslušné právní předpisy, můžeme kromě informací z našich webových stránek, aplikací a jiných digitálních komunikačních kanálů, získávat vaše údaje také z dalších zdrojů, například z veřejných databází, od přidružených marketingových partnerů, z platforem sociálních sítí a od dalších externích subjektů.

   

  Informace, které můžeme z různých zdrojů agregovat ve vašem profilu

  Pokud jste uvedli, že chcete dostávat personalizovaná sdělení přímého marketingu, můžeme agregovat údaje z různých zdrojů (interně i externě), abychom lépe chápali vaše preference a zájmy a byli schopni vám zasílat relevantnější sdělení. Kdykoliv se můžete rozhodnout podat vůči těmto aktivitám námitku ve formě nesouhlasu. Konkrétně můžete kdykoliv odvolat souhlas s odebíráním marketingových e-mailů tím, že budete postupovat dle pokynů o odhlášení odběru, které jsou uvedeny v každém emailu. Pokud se přihlásíte do účtu Signify, můžete mít možnost změnit předvolby pro komunikaci v příslušném oddílu naší webové stránky nebo aplikace. Kdykoli nás můžete kontaktovat (kontaktní údaje naleznete níže v oddílu „Jaké máte možnosti?“) a odhlásit odběr marketingových sdělení.

  JAK VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

   

  Navštívíte-li naše webové stránky a/nebo použijete-li naše aplikace, můžeme pořídit záznam o vaší adrese IP, typu prohlížeče, operačním systému, odkazujícím webu, obecné zeměpisné poloze, jak je indikována vaší adresou IP, chování při procházení webu, chování při používání aplikace a informace o tom, zda a jak používáte obsah dostupný na našich webových stránkách a v našich aplikacích. Ke shromažďování těchto údajů využíváme různé metody včetně našich vlastních souborů cookie a souborů cookie třetích stran. Bližší informace o tom, jak využíváme soubory cookie a další sledovací technologie naleznete v našem Oznámení o souborech cookies (Cookie Notice). V rozsahu, ve kterém jste nám poskytli svůj souhlas, můžeme získávat informace o vaší poloze nebo mít přístup k určitým údajům uloženým ve vašem mobilním telefonu, jako např. fotografiím, hlasovým pokynům a kontaktům.

   

  Bližší informace o tom, jak využíváme soubory cookie a další sledovací technologie naleznete v našem Oznámení o souborech cookie, které je k dispozici na webu Signify Privacy Center v oddílu Právní informace (Legal Information). Prostřednictvím funkce předvoleb pro soubory cookie máte možnost jejich nastavení ovlivnit.

  JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI ÚDAJI? 

   

  Vaše údaje můžeme používat z různých zákonných důvodů a k legitimním podnikatelským účelům.

  Níže uvádíme přehled obecných účelů, pro jaké můžeme zpracovávat vaše údaje:

  Účely
  Příklady
  Posouzení a (opětovné) prověření (potenciálních) zákazníků, dodavatelů a/nebo obchodních partnerů
  Provedení právního auditu
  Uzavření a podpis smluv
  Prodej, fakturace, expedice produktů nebo služeb, registrace v mobilních aplikacích nebo webových stránkách, účast na školení, záruka, servisní komunikace, řízení účtu
  Poskytování podpory (na vaši žádost)
  Poskytování podpory pomocí komunikačních kanálů, například zákaznické centrum nebo kontaktní centrum
  Přímý marketing
  Podpora kontaktu se spotřebiteli a/nebo obchodními zákazníky (pouze v některých zemích) včetně potenciálních zákazníků, e-mailový a/nebo elektronický marketing, marketingové ankety, personalizace pomocí představení produktů a nabídek na míru vašim preferencím, zájmům nebo profilu (například na našich stránkách, v aplikacích a jiných komunikačních kanálech)
  Zabezpečení a ochrana našich zájmů/aktiv
  Zavedení a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření, provádění interních auditů a vyšetřování, realizace posudků za účelem vyloučení střetu zájmů
  Plnění zákonných povinností.
  Poskytování osobních údajů příslušným vládním institucím nebo dozorovým orgánům dle potřeby ve všech zemích, kde působíme, například pro účely daňových odvodů, odvodů pojistného, vedení dokumentace, vykazovací povinnosti, provádění auditů dodržování právních předpisů, vyhovění státním inspekcím a dalším vládním či veřejnoprávním požadavkům a požadavkům dalších státních orgánů, reagování na správní či soudní řízení, např. předvolání, uplatňování zákonných práv a opravných prostředků a řízení interních stížností a nároků
  Obrana právních nároků
  Určení, uplatňování nebo obrana právních nároků, které se nás týkají nebo se nás mohou týkat
  Vývoj produktů
  Za účelem zlepšování služeb, produktů, online služeb, mobilních aplikací a komunikace, které poskytujeme vám nebo ostatním

  Můžete se rozhodnout zúčastnit se prostřednictvím našich webových stránek losování, soutěžních her nebo jiných soutěží (dále jen „Soutěž“). Zúčastníte-li se Soutěže, vaše údaje budou sloužit k vaší účasti, abychom vás mohli identifikovat, předcházet/zjišťovat podvody a předat vám cenu (pokud vyhrajete). Zpracování těchto údajů ve výše uvedeném kontextu považujeme za nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu.  Bližší informace najdete v podmínkách příslušné Soutěže

   

  Pokud vás požádáme, abyste nám poskytli své údaje, ale vy se rozhodnete dané údaje neposkytnout, v některých případech nebudeme moci zajistit plnou funkčnost našich produktů, služeb, systémů či aplikací. Stejně tak je možné, že nebudeme moci vyhovět vašim případným žádostem.

   

  Vaší povinností je také zajistit, aby v souvislosti s informacemi, které nám poskytnete, nedocházelo k porušování práv třetí strany.

  JAK VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE PRO MARKETING?

   

  Společnost Signify Netherlands B.V. a další relevantní přidružené subjekty společnosti Signify vám mohou zasílat pravidelná reklamní sdělení o svých produktech, službách, reklamních a jiných akcích.

   

  Taková reklamní sdělení mohou mimo jiné využívat značku „PHILIPS“, “HUE“, “SIGNIFY“ a/nebo „INTERACT“ a mohou Vám být zaslána různými komunikačními kanály, např. e-mailem, telefonicky, textovou zprávou, poštovní zásilkou, pomocí sociální sítě třetí strany. Aktuální seznam značek naleznete zde.

   

  Kontaktovat vás můžeme také v souvislosti s informacemi, produkty, službami, událostmi a propagačními akcemi společnosti Signify nebo jiných poskytovatelů produktů a služeb doplňujících naše produkty a služby z řad třetích stran, které by podle nás pro vás mohly být relevantní, protože používáte naše produkty nebo pro rozšíření funkcí, a to zejména najdeme-li partnera, který disponuje konkrétními službami či řešeními, které by mohly uspokojovat vaše potřeby nebo optimalizovat používání našich produktů a služeb vaší osobou. Vaše registrační údaje nebudeme našemu důvěryhodnému partnerovi předávat, nebudeme-li pro to mít dostatečný důvod.

   

  Pokud to dovolují a/nebo vyžadují příslušné právní předpisy a/nebo máme-li váš souhlas, můžeme veškeré informace související s vašimi údaji a údaje o vaší interakci s námi analyzovat a kombinovat za účelem přizpůsobení komunikace vašim preferencím a chování a abychom vám mohli poskytovat co nejlepší a personalizovaný zážitek. Tyto informace můžeme také využít k tvorbě segmentů publika tak, abychom viděli, které z našich produktů a/nebo služeb uživatele zajímají, a mohli sledovat úspěch našich marketingových aktivit. Můžeme vést záznamy o tom, zda otevíráte naši elektronickou komunikaci, a také o odkazech, na které v naší elektronické komunikaci klikáte.

  JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

   

  Při vaší interakci a komunikaci na kanálech, stránkách, propagačních akcích a blozích na sociálních médiích (např. když kliknete na „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, když zadáte příspěvek, sdílíte komentáře a zadáte hodnocení nebo recenzi) vaše údaje zpracovává třetí strana, která nám poskytuje služby social listeningu. To znamená, že třetí strana, která nám poskytuje služby social listeningu, bude uchovávat kopii vašich online zveřejněných interakcí, ke kterým nám třetí strana poskytla přístup. Vaše údaje, které shromažďujeme, zahrnují veřejně dostupná data, které poskytujete v kontextu sociálních médií, od příslušného poskytovatele sociálního média prostřednictvím třetí strany, která poskytuje služby social listeningu. Vaše údaje využíváme pro účely získání obecného pohledu na názor lidí na nás a naše značky, k řešení problémů, zlepšování našich produktů a služeb a/nebo zahájení propagačního rozhovoru s vaší osobou. Nechcete-li nám takové údaje předávat, jak je uvedeno výše, nezapojujte se do interakcí s námi na kanálech sociálních médií.

   

  Ze stránek a kampaní sociálních médií získáváme statistiky o návštěvnících. Přestože odpovědnost za tyto statistiky o návštěvnících nese společnost Signify a náš poskytovatel služeb sociálních médií, hlavním kontaktním bodem, který zpracovává žádosti související s uplatňováním vašich práv a stížností, je příslušný poskytovatel služeb sociálních médií. V nezbytných případech příslušnému poskytovateli služeb sociálních médií poskytujeme součinnost při odpovídání na vaše žádosti či stížnosti. Bližší informace o osobních údajích, které získáváme od poskytovatelů sítí sociálních médií, a postupu změny vašeho nastavení, najdete na webových stránkách a v zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů sítí sociálních médií.

  JAK VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE PŘI JINÉ KOMUNIKACI?

   

  Komunikace v rámci zákaznických průzkumů: Neustále pracujeme na zlepšování našich služeb a jejich sladění s potřebami zákazníků. Proto můžeme využít vaše údaje (ID zákazníka a e-mailovou adresu), abychom vás vyzvali k účasti v kampani zákaznického průzkumu nebo průzkumu trhu. Tato šetření pro nás mohou realizovat také třetí strany. Tímto způsobem nám pomáháte se zlepšovat. Není-li to nutné dle platných právních předpisů, tento druh sdělení vám zasíláme pouze na základě předchozího souhlasu.

               

  Vyžádaná sdělení: V některých případech můžete chtít společnost Signify informovat o konkrétní záležitosti prostřednictvím elektronické komunikace, ale nechcete nám tím udělit souhlas se zasíláním marketingových sdělení. V těchto případech s vámi budeme komunikovat ohledně vznesené záležitosti.

   

  Administrativní, servisní a transakční sdělení: Vždy od nás budete dostávat administrativní, servisní a transakční sdělení, jako např. technické aktualizace nebo aktualizace zabezpečení našich produktů, potvrzení objednávek, oznámení o aktivitách na účtu a další důležitá upozornění. Odběr tohoto typu sdělení nelze odhlásit.

  NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

   

  Abychom mohli zpracovat vaše údaje, zakládáme jejich použití na různých právních základech.

  • Váš souhlas (je-li to vyžadováno nebo povoleno zákonem). Pokud se spoléháme na váš souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.
  • Nutnost navázat s vámi smluvní vztah a plnit naše závazky vyplývající ze smlouvy.
  • Nutnost za účelem plnění našich zákonných povinností a určení, uplatňování či obrany proti právním nárokům.
  • Nutnost za účelem ochrany našich oprávněných zájmů včetně:

  o   zajištění bezpečnosti našich sítí a informací,

  o   správy a obecné realizace obchodních aktivit v rámci společnosti,

  o   předcházení nebo vyšetření podezření z porušení nebo skutečného porušení právních předpisů, porušení smlouvy se zákazníkem nebo porušení etických zásad nebo jiných zásad společnosti Signify,

  o   optimalizace či rozšíření našeho marketingového dosahu a komunikační relevance.

  • Nutnost reagovat na vaše žádosti.
  • Nutnost chránit základní zájmy jiné osoby.
  • Jiný právní základ povolený místními právními předpisy.

  KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

   

  Vaše osobní údaje v žádném případě neprodáváme.  Vaše osobní údaje nepředáváme s výjimkou zde popsaných omezených případů. Pokud je to nezbytné, abychom dostáli účelům popsaným v tomto oznámení, můžeme vaše údaje poskytnout následujícím subjektům:

  • Přidružené subjekty společnosti Signify: Vzhledem k mezinárodní povaze naší společnosti můžeme vaše údaje sdílet s některými přidruženými subjekty společnosti Signify. Přístup k údajům v rámci společnosti Signify bude udělen jen těm osobám, které je potřebují znát pro výkon svých pracovních povinností.
  • Poskytovatelé služeb: Stejně jako mnoho ostatních společností můžeme některé aktivity související se zpracováním údajů zadat prověřeným třetím osobám, subdodavatelům, kteří pro nás vykonávají funkce a poskytují nám služby, např. poskytovatelům informačních a telekomunikačních technologií, poskytovatelům konzultačních služeb, poskytovatelům přepravních služeb, poskytovatelům platebních služeb, platformám elektronických komunikačních služeb nebo poskytovatelům služeb v oblasti konkurence.
  • Obchodní partneři: Vaše údaje můžeme poskytnout prověřeným obchodním partnerům, abychom vám mohli poskytnout požadované služby, a to včetně poskytovatelů chatových služeb.
  • Veřejné a státní orgány: Vyžadují-li to právní předpisy nebo je-li to nutné pro ochranu našich práv, můžeme vaše osobní údaje předávat subjektům, do jejich regulační kompetence nebo jurisdikce, do které společnost Signify náleží.
  • Profesionální poradci a ostatní osoby: Vaše údaje můžeme sdílet s jinými osobami, včetně profesionálních poradců, například s bankami, pojišťovnami, auditory, právníky, účetními a jinými profesionálními poradci.
  • Další osoby v souvislosti s transakcemi společnosti: Příležitostně můžeme vaše osobní údaje sdílet také v průběhu korporátních transakcí společnosti, například při prodeji podniku nebo části podniku jiné společnosti, při reorganizaci, fúzi, tvorbě společného podniku nebo v rámci jiného nakládání s podniky, aktivy nebo akciemi společnosti (a to i v souvislosti s konkurzním nebo obdobným řízením).
  • Na vyžádání na základě vaší žádosti týkající se přenositelnosti osobních údajů.

  Předávat také můžeme anonymizované informace, sestavy a analýzy založené na anonymizovaných informacích. Agregované, anonymizované informace, analýzy a sestavy založené na takových informacích můžeme předávat našim poskytovatelům služeb, dodavatelům, reklamním agenturám, obchodníkům, agenturám zabývajícím se průzkumem spotřebitelů a trhu a dalším organizacím. Tyto anonymizované neosobní informace mohou být předávány také dalším uživatelům, aby lépe porozuměli svému používání osvětlení ve srovnání s ostatními v komunitě, dozvěděli se více o bezpečnostních otázkách a pomohli nám obecně zlepšovat náš systém, nebo pro informativní účely.  Přijímáme taková opatření, aby nebylo možné tyto neosobní informace přiřadit k vaší osobě a od našich partnerů vyžadujeme stejný přístup.

  KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

   

  Vzhledem k mezinárodní povaze naší společnosti mohou být vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, předávány přidruženým subjektům společnosti Signify a prověřeným externím subjektům z různých zemí po celém světě, nebo k nim takové subjekty mohou mít přístup. V důsledku toho se mohou vaše osobní údaje zpracovávat mimo zemi, kde žijete, je-li to nezbytné pro plnění účelů popsaných v tomto Oznámení.

   

  Pokud se nacházíte v členské zemi Evropského hospodářského prostoru, můžeme vaše osobní údaje předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto země uznává Evropská komise jako země zajišťující náležitou úroveň ochrany. S ohledem na předávání údajů z Evropského hospodářského prostoru do zemí, které Evropská komise neuznává jako země zajišťující náležitou úroveň ochrany, jsme zavedli náležitá opatření, abychom ochránili vaše údaje, například organizační a právní opatření (např. závazná podniková pravidla a standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí). Seznam těchto opatření si můžete vyžádat od kanceláře na ochranu osobních údajů společnosti Signify (kontaktní údaje jsou uvedeny níže v oddílu „Jaké máte možnosti?“).

  JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

   

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelů, za jakými byly shromážděny (podrobnosti o těchto účelech jsou uvedeny výše v oddílu „Jak nakládáme s vašimi údaji?“). Mějte prosím na paměti, že v některých případech mohou právní předpisy vyžadovat nebo povolovat delší archivační lhůtu. Mezi kritéria používaná pro určení archivační lhůty patří následující:

  • Jak dlouho je uchovávání údajů nezbytné, abychom vám mohli poskytnout naše produkty nebo služby nebo provozovat naši obchodní činnost?
  • Máte u nás účet? V tomto případě budeme vaše osobní data uchovávat, dokud je váš účet aktivní, nebo po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb vaší osobě.
  • Jsme vázáni zákonnou, smluvní či obdobnou povinností archivovat vaše osobní údaje? Například v případech platnosti zákonů o povinné archivaci údajů, úředních nařízení zachovat údaje související s vyšetřováním, nebo v případech, kdy musí být údaje archivovány pro účely soudního sporu nebo ochrany před případným nárokem.

  JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ?

   

  Pro ochranu vašich údajů přijmeme náležitá opatření, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů, přičemž budeme také vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, jež využíváme, přijali náležitá opatření pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů.  Bohužel u žádného přenosu dat nebo úložného systému nelze zaručit 100% bezpečnost. V závislosti na současném stavu technologického vývoje, nákladech na implementaci a povaze údajů, které je třeba chránit, zavádíme technická a organizační opatření, jejichž cílem je prevence rizik, jako např. zničení, ztráta, úprava, neoprávněné sdělování vašich údajů nebo neoprávněný přístup k vašim údajům. Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi nebo vaše údaje již nejsou zpracovávány bezpečným způsobem, obraťte se prosím neprodleně na kancelář na ochranu osobních údajů společnosti Signify v souladu s pokyny uvedenými níže v oddílu „Jaké máte možnosti?“.

  JAKÉ MÁTE POVINNOSTI?

   

  Rádi bychom upozornili, že vaší povinností je zajistit, aby byly vámi poskytnuté osobní údaje dle vašeho nejlepšího vědomí správné, kompletní a aktuální. Pokud nám předáte osobní údaje jiných osob, vaší povinností je shromáždit takové údaje v souladu s místními zákonnými požadavky. Musíte například informovat dotyčné osoby, jejichž osobní údaje jste poskytli naší společnosti, o obsahu tohoto Oznámení a získat jejich souhlas.

  JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

   

  Naším cílem je poskytovat vám přístup k vašim osobním údajům. Obvykle můžete mít nad vašimi údaji nezávislou kontrolu (např. přihlášením do vašeho účtu) a aktualizovat, upravovat nebo je vymazat, pokud je to z právního hlediska možné.  V tomto případě důrazně doporučujeme, abyste převzali kontrolu nad svými údaji. Mohou nastat situace, kdy máme právo vám vaše práva odepřít nebo je omezit, např. je-li to nutné za účelem ochrany práv a svobod jiných osob, nebo odmítnout vaše osobní údaje odstranit, je-li zpracování takových údajů nezbytné za účelem plnění zákonných povinností a/nebo určení uplatnění nebo obrany proti právním nárokům.

   

  S následujícími požadavky můžete kdykoli kontaktovat naši kancelář na ochranu osobních údajů:

  • chcete-li přezkoumat, změnit nebo vymazat osobní údaje, které jste nám poskytli (pokud společnost Signify nemá jiné oprávnění nebo povinnost dané údaje uchovávat),
  • chcete-li vznést námitku proti zpracování osobních údajů (např. odhlásit odběr marketingových sdělení),
  • chcete-li obdržet kopii svých údajů (v běžném strojově čitelném formátu, v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy),
  • chcete-li se zeptat na cokoli dalšího ohledně ochrany osobních údajů ve společnosti Signify.

   

  Případné otázky a důvodné dotazy ohledně ochrany osobních údajů ve společnosti Signify nebo obecné dotazy ohledně tohoto Oznámení můžete zaslat do kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti Signify:

  • Poštou: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nizozemsko, nebo
  • Online: Signify Privacy Center, oddíl Požadavky na ochranu soukromí (Privacy Request).

   

  Nezapomínejte prosím, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná. V e-mailových zprávám, které nám zasíláte, prosím neuvádějte citlivé informace.

  Na vaši žádost se vynasnažíme reagovat včas a bezplatně, a to s výjimkou případů, které by vyžadovaly neúměrné úsilí. V určitých případech vás můžeme před zpracováním vaší žádosti požádat o prokázání totožnosti. Pokud nebudete s odpovědí spokojeni, můžete se se stížností obrátit na příslušnému regulačnímu orgánu ve vaší jurisdikci.

  SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

   

  Záměrně neshromažďujeme údaje od dětí mladších 16 let.

  • Zvláštní upozornění pro děti mladší 16 let: Pokud jste mladší 16 let, než nám sdělíte svoje osobní údaje, promluvte si se svými rodiči nebo zákonnými zástupci a získejte jejich souhlas.
  • Zvláštní upozornění pro rodiče dětí mladších 16 let: Doporučujeme, abyste kontrolovali a sledovali, jaké naše produkty, systémy, služby, aplikace (včetně webových stránek a jiných digitálních komunikačních kanálů) vaše děti využívají, abyste se ujistili, že s námi nesdílí své údaje, aniž by Vás požádali o souhlas.

  KDY DOJDE K AKTUALIZACI TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

   

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se může příležitostně měnit.

  Využívání vašich osobních údajů se bude řídit nejaktuálnější verzí tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, kterou najdete na webu Signify Privacy Center v oddílu Právní informace (Legal Information).

   

  - Signify