Dezinfekce místnosti pomocí UV-C záření. V čem vlastně spočívá?

Kdo a proč by se měl zajímat o tuto technologii?

UV-C záření je jednou z nejefektivnějších metod dezinfekce místností. Již několik sekund vystavení povrchu ultrafialovému záření typu UV-C odstraní téměř všechny viry a bakterie včetně viru SARS-COV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19. Kde tedy bude UV-C záření fungovat? Jak bezpečné je jeho používání?

Co to je UV-C záření? Proč se využívá na dezinfekci vzduchu a povrchů?

UV-C záření je součástí ultrafialového spektra, které je lidským okem neviditelné. Na zemský povrch přirozenou cestou nepronikne, protože je zcela pohlceno zemskou atmosférou. Toto záření ovšem dokážeme uměle vyrobit pomocí moderní světelné techniky. S jakým cílem?

UV-C záření má intenzivní biocidní vlastnosti. Zatímco UV-A záření dopadající na nás spolu se slunečním zářením nám škodí pouze v nadměrném množství, i velmi malá dávka UV-C záření může být nebezpečná pro lidi a další živé organismy. Poškozuje řetězce DNA a RNA a vede k jejich rozpadu. I když je účinek UV-C záření na mikroorganismy známý již mnoho let, stále prochází dalšími výzkumy. Vědci, kteří analyzují životní podmínky na Marsu, uskutečnili nedávno zajímavé pozorování. Červená planeta má jinou hustotu atmosféry než Země, proto na její povrch proniká téměř celé spektrum ultrafialového záření. Výsledkem toho bylo, že bakterie vystavené stejně intenzivnímu UV záření jako na Marsu byly usmrceny za necelou minutu.

Výše popsané vlastnosti UV-C záření z něj dělají jednu z nejefektivnějších metod dezinfekce. Jeho použití samozřejmě vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. V ozařované místnosti se nesmí zdržovat lidé, zvířata ani rostliny. Při správném a bezpečném používání však může být záření velkou pomocí jak pro jednotlivé klienty, tak i pro podnikatele v mnoha průmyslových odvětvích.

UV-C světelné zdroje a jejich použití

UV-C svítidla jsou nejdůležitější součástí dezinfekčních zařízení. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích, z nichž jsou nejdůležitější:

 • Zdravotnická zařízení – dezinfekce povrchů (podlahy, zdi) v prázdných pokojích pro pacienty, na chodbách, v operačních sálech apod.
 • Obchod – dezinfekce nákupních košíků a vozíků, zkušebních kabin a dalších povrchů vystavených častým dotykům (registrační pokladny, regály, prodejní pulty apod.)
 • Veřejná doprava – dezinfekce interiérů vozidel, čekáren a pokladen na stanicích hromadné dopravy.
 • Kanceláře – dezinfekce konferenčních místností, chodeb, kanceláří.
 • Bankovnictví – dezinfekce bankomatů, klientských pultů, pracovních stolů úředníků apod.
 • Logistika – dezinfekce interiérů přepravních kontejnerů.
 • Kosmetický sektor – dezinfekce interiérů a zařízení v kosmetických a kadeřnických salonech.
 • Fitness – dezinfekce vybavení tělocvičen a posiloven.
 • Vzdělávaní a školství – dezinfekce tříd, učeben, šaten, WC apod.
 • Turismus – dezinfekce hotelových pokojů, koupelen, recepcí apod.

Kromě toho je možné použít UV-C světelné zdroje na dezinfekci vody a vzduchu. Prozatím se však nebudeme zabývat problémy týkajícími se dekontaminace pitné vody, ale zaměříme se na využití UV-C záření k dezinfekci vzduchu a povrchů, protože právě při těchto typech použití prudce roste jeho důležitost v souvislosti s pandemií Covid-19.

Dezinfekce povrchu

Jak probíhá dezinfekce místností pomocí UV-C záření?

Aby byla dezinfekce UV-C zářením skutečně účinná, je třeba pečlivě a dobře zvolit výkon a typ zdroje záření pro konkrétní použití. Zvláštní pozornost je rovněž nutno věnovat rozmístění dezinfekčních zařízení.

K výběru je velké množství různých typů UV-C dezinfekčních zařízení. Nabídka společnosti Signify zahrnuje:
Zařízení k přímé dezinfekci

Umožňují přímé ozáření určeného povrchu. V průběhu dezinfekce musí být místnost uzavřena. Uvnitř se nesmějí nacházet žádní lidé, zvířata ani rostliny.
Na místech, která vyžadují častou pravidelnou dezinfekci (běžně např. na ošetřovnách, ale i v místnostech, ve kterých jsou dočasně přítomny početné skupiny lidí, jako například šatnách zaměstnanců nebo jídelnách), je možné zařízení nainstalovat natrvalo a zapínat jej podle potřeby (samozřejmě při zachování všech bezpečnostních opatření).

Užitečná mohou být i mobilní zařízení umístěná v místnosti, která aktuálně vyžaduje dezinfekci. Tento typ UV-C zařízení se kromě jiného používá v MHD. Zařízení je možné umístit například do tramvaje, vlaku nebo letadla a tento dopravní prostředek následně vystavit záření na čas nezbytný k odstranění bakterií a virů na površích. Na to může stačit několik málo minut. Je-li vozidlo velkokapacitní, bude s největší pravděpodobností vyžadovat několik ozařování nebo použití několika zařízení, aby záření obsáhlo celý povrch vozidla.

Dezinfekce čekárny

Dezinfekční jednotky s UV-C roboty

UV-C roboti, podobně jako zařízení k přímé dezinfekci, umožňují přímé ozařování různých povrchů v místnosti. Roboti se však mohou pohybovat způsobem vyhovujícím a přizpůsobeným dané místnosti. Díky tomu UV-C záření pronikne téměř do každého zákoutí interiéru.

UV-C roboti se používají především ve zdravotnických zařízeních. Mimo jiné se s jejich pomocí dezinfikují nemocniční pokoje. V průběhu práce robota musí být místnosti samozřejmě prázdné. UV-C roboty skvěle fungují i při dezinfekci hotelových pokojů, obchodů a skladů nebo škol.

Dezinfekční UV-C komory

Tento typ zařízení se nejčastěji používá k dezinfekci předmětů, například sdílených pracovních nástrojů, laboratorního vybavení, obalů a v neposlední řadě i ochranných masek a roušek, či dokonce poštovních balíků, zásilek nebo mobilních telefonů. Předměty, které jsou určené k dezinfekci, se musí vložit do komory, počkat po dobu potřebnou k usmrcení bakterií a virů na jejich povrchu, a pak je opatrně vyjmout. Zařízení signalizuje, kdy je bezpečné předměty vyjmout.

Zařízení pro dezinfekci

Jak probíhá dezinfekce vzduchu pomocí UV-C záření?

UV-C dezinfekční čističky vzduchu v horní části místnosti jsou zatím jediným zařízením s technologií, která umožňuje provádět účinnou dezinfekci místnosti pomocí UV-C záření v přítomnosti osob. Při tomto použití není UV-C záření pro osoby škodlivé, protože: 

 • Dezinfekční zařízení jsou instalována velmi vysoko: na stropě nebo těsně pod ním;
 • UV-C svítidla použitá v zařízení jsou stíněná krytem tohoto zařízení s charakteristickými polohovatelnými lamelami; zařízení se vyznačuje rovněž pokročilou optikou, která záření příliš nerozptyluje;
 • v přítomnosti osob UV-C záření vyzařované svítidly nikdy nepřekračuje bezpečnou úroveň 0,2 μW/cm2.

Jak tedy probíhá dezinfekce vzduchu při použití UV-C zařízení určených pro tento účel?

Jak již bylo uvedeno, zařízení jsou umístěna dostatečně vysoko, obvykle ve výšce 2,5 m. To ovšem není nutné jenom proto, aby nepředstavovala hrozbu pro osoby, ale také proto, aby využila konvekční proudění vzduchu v místnosti. Když vzduch stoupá ke stropu, proudí do dezinfekčního zařízení, kde se dezinfikuje, a následně klesá zpátky k podlaze. Tento proces se neustále opakuje, díky čemuž se vzduch neustále dezinfikuje od potenciálně škodlivých patogenů. Redukuje se tím cca 70–80 % virů nacházejících se ve vzduchu.

Model zarazków

Eliminuje UV-C záření vir SARS-COV-2?

Ano. O tom, že UV-C záření dokáže zničit koronavir, informovala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Organizace nedoporučuje tuto metodu pro dezinfekci rukou, protože jak je již známo, UV-C záření může být pro lidi škodlivé.

Kromě toho v červnu byly zveřejněny výsledky studie provedené vědci z Bostonské univerzity ve spolupráci se společností Signify, ze kterých vyplývá, že UV-C svítidla Philips zneškodňují viry SARS-COV-2 již po několika sekundách ozáření. Při dávce 5 mJ/cm2 bylo inaktivováno 99 % virů do 6 sekund. Kdybychom zvýšili dávku záření na 22 mJ/cm2 na dobu 25 sekund, inaktivovalo by se v ozářeném prostoru 99,9999 % všech virů.
Existují tedy vědecké důkazy, že svítidla Signify velmi účinně ničí viry SARS-COV-2 na ozářených površích. Proto se dají použít k dezinfekci různých místností včetně veřejných prostorů. Tím spíše, že na rozdíl od mnoha jiných zařízení stejného typu neprodukují ozón škodlivý pro lidi. Zásluhu na tom má výměna obyčejného křemíkového skla za speciální sklo TUV. Svítidla vyrobená z obyčejného křemíkového skla kromě baktericidního záření s vlnovou délkou 253,7 nm emitují i záření kratší vlnové délky, které z kyslíku obsaženého ve vzduchu vytváří ozón. Použití skla TUV tento problém eliminuje.

Proč je ozón nebezpečný pro lidi?

Není snad přítomen i v zemské atmosféře? Ozón je opravdu součástí atmosféry, ale nachází se pouze v jejich horních vrstvách. Do spodních vrstev proniká pouze výjimečně (například po bouřkách v důsledku úderů blesků), ale i to jen ve velmi malém rozsahu. Vyšší koncentrace by mohly poškodit lidské biologické blány (pokožku, sliznice) a způsobit zánětlivé reakce očí a onemocnění dýchacích cest. Proto je nutné v místnostech dezinfikovaných staršími typy svítidel, které kromě UV-C záření vyzařují i ozón, po jejich použití důkladně vyvětrat. Je však lepší zajímat se o řešení, při kterém se neprodukuje škodlivý ozón.

Chcete ve vaší společnosti využít potenciál UV záření?

Kontaktujte nás pomocí formuláře zde.

Související články

Dezinfekce obchodů: jak funguje UV-C?

V době pandemie je každodenní dezinfekce obchodů nutností. Podívejte se, jak může tento proces vypadat, pokud k tomu použijeme zařízení UV-C.