Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Bezpečnější pocit

  v noci

  Bezpečnost


  Světlo hraje velkou roli v tom, zda se v noci venku cítíme bezpečně. Ve špatně osvětlených místech je obtížnější rozpoznávat tváře nebo zjistit, zda se ve stínu někdo nepohybuje. Výzkum v Polsku ukázal, že při procházení neosvětlenou oblastí měly skoro tři čtvrtiny účastníků obavy o svou bezpečnost.
  Ženy jdou po ulici účinně osvětlené světelnými zdroji Philips

  Uklidňující vliv bílého světla  

   

  Bílé světlo nabízí novou úroveň pohodlí a bezpečí. Díky kvalitnějšímu podání barev a vyššímu vnímanému jasu lidé snáze rozliší objekty, barvy, tvary a další podrobnosti. Rozpoznávání tváří je pod bílým světlem snazší i na dálku, což pomáhá eliminovat strach z pohybu po nočních ulicích. Bílé světlo také vytváří vyvážené osvětlení bez zneklidňujících stinných míst.

  Ulice osvětlená bílým světlem Philips, které občanům umožňuje cítit se bezpečněji

  Vytvoření uzavřeného kruhu bezpečnosti  


  Bílé světlo vytváří uzavřený kruh událostí, vlastní svět, který zvyšuje bezpečnost. Pokud se obyvatelé na ulicích cítí bezpečně, budou je více používat. Když bude na ulicích více chodců a cyklistů, budou ulice působit přívětivějším a bezpečnějším dojmem.

   

  Když je venku více lidí, klesá pravděpodobnost vandalismu a kriminality, což činí město ještě přitažlivějším pro obyvatele a návštěvníky.

  Boj s kriminalitou a strachem  


  Bílé světlo vám může pomoci vytvořit bezpečnější společnost. Nedávné výzkumy poměrně silně naznačují, že lepší osvětlení a jeho rovnoměrnost snižují obavy ze zločinu a že bílé světlo napomáhá při dopadání zločinců.

   

  Slovy mluvčího rady v Neath Port Talbot ve Walesu: „Bílé světlo pomáhá snižovat úroveň kriminality díky zlepšení úrovně osvětlení a snazšímu rozpoznávání tváří a barev. To odrazuje zločince a pomáhá policii.“ Bílé světlo také zlepšuje kvalitu obrazu bezpečnostních kamer, které tak poskytují kvalitnější důkazní materiál.

  Policista sleduje bezpečnostní kamery
  Bezpečnější parkoviště díky bílému světlu Philips

  Boj s kriminalitou pomocí světla: porovnávací studie

   

  V roce 2000 provedl Institut pro kriminologii univerzity v Cambridge výzkumné projekty, které zkoumaly dopad lepšího pouličního osvětlení na kriminalitu ve dvou městských oblastech ve Velké Británii. V Dudley kriminalita v experimentální oblasti klesla o 41 %, v porovnání s poklesem o 15 % v kontrolní oblasti.

   

  Ve Stoke kriminalita poklesla o 43 % v experimentální oblasti a o 45 % ve dvou sousedících oblastech. Dvě kontrolní oblasti zaznamenaly pokles pouze o 2 %. Závěrem bylo, že úspory vyplývající ze snížení kriminality jsou po jednom roce 2,4 až 10krát vyšší než výdaje spojené se zlepšením pouličního osvětlení. Spojení mezi úrovní kriminality a osvětlením naznačuje, že nová světla nejen pomáhají bojovat se zločinem, ale také se sama zaplatí omezením ilegální činnosti.