Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Čtyři způsoby, jak zefektivnit práci ve skladu

  Počet velkých skladových prostor na našem území v posledních letech výrazně vzrůstá. To s sebou nese i mnohé otázky. Například jak sklady správně řídit, kde sehnat dostatečné množství kvalitních zaměstnanců, kteří budou ochotni v prostorách skladu pracovat, nebo jak zajistit, aby náklady spojené s provozem skladu byly co možná nejnižší.
  Efektivní osvětlení skladišť s Philips Lighting

  Provoz skladu je na první pohled jednoduchou záležitostí. Ve vlastních nebo pronajatých prostorách firma zajistí dostatečné množství regálů, manipulační techniky a zaměstnanců a provoz skladu může zvesela začít. Jenže dříve či později manažeři společností narážejí na to, že vedení skladu s sebou přináší také celou řadu zásadních problémů.

   

  Rychle se zvyšující poptávku po skladních operátorech nelze současnou nabídkou nezaměstnaných pracovníků jednoduše pokrýt. Ne každý je ochoten manuálně pracovat v trvale uzavřeném prostředí a manipulovat s těžkým nákladem. Také otázka rozmístění výrobků přináší mnoho diskuzí, jak docílit toho, aby byl pohyb zaměstnanců po velké ploše co nejefektivnější. Pro skladníky je často náročné se v prostředí, kde je uskladněno několik tisícovek produktů, orientovat. Jak tedy na to, aby byl právě váš sklad řízen efektivně?

  1. Sáhněte po automatizaci provozu

  Velké firmy, které jsou ochotné investovat nemalé finanční prostředky do dobře fungujícího procesu uskladňování a vyskladňování zboží, často sáhnou po řešení částečného nebo kompletního zautomatizování probíhajících procesů ve skladových prostorách. Moderní technologie nabízí v tomto směru velké množství možností od pojízdných pásů až po roboty, kteří dokážou práci skladníka značně usnadnit, nebo dokonce úplně nahradit.

   

  Tuto možnost však nelze realizovat ve všech typech skladů. Ne každá společnost si navíc může takovou investici dovolit. Většina skladových prostor proto trvale funguje na mechanicko-manuální bázi, kdy skladoví operátoři pomocí manipulační techniky dělají většinu úkonů ručně.

  2. Udržte si své kvalitní zaměstnance

  Pomineme-li tedy možnost automatizovat veškeré jednotlivé kroky ve skladovém provozu, je nutné si uvědomit, že valná část celého procesu při uskladňování a vyskladňování zboží leží na bedrech skladových operátorů a dalších zaměstnanců. I přes veškerou pomoc manipulační techniky je práce ve skladu pro zaměstnance často fyzicky velmi vyčerpávající. Zvedání těžkých břemen, opakované shýbání se, desítky nachozených kilometrů – to vše je běžnou součástí každého pracovního dne zaměstnanců skladových prostor. Pracovníci jsou navíc často vystaveni hlučnému a tmavému prostředí. Ze strany vedoucích pracovníků je na ně vyvíjen nátlak v podobě požadované výkonnosti, dlouhodobě špatně zorganizovaná práce navíc může být velmi frustrující a vést ke špatným vztahům na pracovišti. To vše mívá za následek také psychické vypětí, kterému musí zaměstnanci čelit.

   

  Všechny jmenované faktory mohou vést k dlouhodobé nespokojenosti zaměstnance, ke snížení jeho výkonnosti, k vyšší pravděpodobnosti pracovního úrazu, ale také k tomu, že si skladník bude chtít najít jinou práci. Pokud tedy vaše firma vlastní menší či větší sklad, otázka, jak dosáhnout trvalé spokojenosti svých zaměstnanců, je u vás rozhodně na pořadu dne.

   

  Často nemusí jít o velké ani příliš nákladné změny. Stačí na chvíli zapomenout na běžný manažerský pohled a zamyslet se nad fungováním skladu z pohledu skladníka. Začněte u samotného pracovního prostředí a zamyslete se nad následujícími otázkami:

  • Je vaše skladiště dostatečně osvětleno kvalitními svítidly a jsou v něm ideální teplotní podmínky?
  • Je zboží v regálech rozmístěno logicky tak, aby zaměstnanci nemuseli provádět zbytečné úkony navíc?
  • Mají k dispozici dostatečné množství manipulační techniky? Je snadné tuto techniku používat a znají zaměstnanci veškeré možnosti jejího využití?

   

  Někdy stačí se projít po skladu a chvíli zaměstnance pozorovat při jejich každodenní práci. Připadá vám, že je vše v pořádku? Zeptejte se přímo těch, kdo se po skladu denně pohybují. Snadno tak získáte zpětnou vazbu, která vám pomůže odhalit, co všechno se dá ve skladových prostorech ještě vylepšit. 

  Efektivní osvětlení skladišť s Philips Lighting

  3. Ušetřete na nákladech, zkvalitněte pracovní prostředí

  Efektivně řízený sklad je provozován s nízkými náklady. Ty může významně snížit například výměna zastaralého osvětlení. Moderní LED technologie, které nabízí kvalitní bílé světlo, mají velmi nízkou spotřebu a dlouhou životnost. Díky tomu nejen ušetříte nemalé finanční prostředky na provozních nákladech, ale také zlepšíte pracovní prostředí a dopad na zdravotní stav svých zaměstnanců. Totéž platí o snížení provozních nákladů pomocí kvalitní tepelné izolace a efektivního vytápění skladu. 

  4. Zaveďte vnitřní navigaci IPS, která usnadní orientaci

  Obecně platí, že čím větší sklad, tím náročnější je zefektivnění jeho provozu. Každá část skladovacích prostor by proto měla být dobře využitá. Orientaci usnadní logické rozmístění zboží. V jednotlivých segmentech umístěte výrobky podle určitého klíče. Zaměstnanci tak nebudou muset bloudit po celém skladu a práci splní rychleji.

   

  Rychlou a přesnou orientaci ve skladu zaměstnancům zpříjemní a značně zjednoduší také instalace systému Philips Indoor Positioning, který je přímou součástí osvětlení Philips. K jeho zavedení proto nepotřebujete žádnou novou infrastrukturu, další zařízení ani dodatečné zdroje energie. Díky navigačnímu systému IPS, který je určen pro kvalitní navigaci tam, kde nestačí běžná GPS navigace, se vaši zaměstnanci budou pohybovat po skladu mnohem rychleji a efektivněji. Aplikace IPS je ušitá na míru potřebám zaměstnanců ve velkých skladech. Dokáže plánovat optimální trasy pro jednotlivé pracovníky a aktuálně je měnit podle současné polohy a zadaných požadavků.