Jak osvítit sportoviště. Podrobný návod, jak postupovat krok po kroku

V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s výstavbou nových možností sportovního vyžití i s renovacemi již existujících sportovních areálů. K plnému využití potenciálu každého sportoviště významně přispívá i jeho vhodné osvětlení, které umožní hráčům i divákům příjemný a bezpečný pobyt v areálu a zároveň nepůsobí rušivě na jeho okolí.

Obce i soukromé sportovní asociace či kluby po celém světě nabízejí široké veřejnosti možnost využít fotbalová, basketbalová a baseballová hřiště, tenisové kurty i další sportoviště. Je proto nutné, aby tyto prostory byly maximálně pohodlné a dokázaly se pružně přizpůsobit potřebám uživatelů širokým výběrem sportovních aktivit i flexibilní otevírací dobou. Takové sportovní areály mohou v mnoha případech přispět k revitalizaci čtvrtí, ve kterých se nacházejí.

Vyberte to nejlepší osvětlení pro diváky i hráče

Vhodné osvětlení je jedním z nejdůležitějších parametrů kvalitního sportovního areálu. Navzdory tomu se na něj však při obnově zastaralých sportovišť i navrhování nových prostor často zapomíná. Kvalitně provedené osvětlení přitom zajišťuje nejen dostatečnou viditelnost hráčům i divákům utkání, ale přispívá i k vyšší bezpečnosti v areálu sportoviště.

Profesionálně vyřešené osvětlení sportovního areálu je výhodné nejenom pro jeho uživatele, ale i pro všechny, kteří bydlí v jeho okolí. Kvalitu jejich života totiž může nevhodná soustava osvětlení výrazně ovlivňovat nepříjemným světelným smogem, a to i v případě, že se jedná o špatně vyřešené osvětlení malého sportoviště, jako je třeba jeden tenisový kurt.

I proto jsme sestavili následující návod, kterým chceme při výběru vhodného osvětlení pomoci nejen profesionálům z oboru, ale i manažerům venkovních či uzavřených sportovišť, kteří plánují rekonstrukci stávajících svítidel nebo přemýšlejí nad osvětlením nově vybudovaných sportovních areálů.

Jelikož má každé sportoviště svá specifika, je nutné k jeho osvětlení přistupovat zcela individuálně a správný výběr světelné soustavy tak nepředstavuje jednoduchý úkol. Nad jeho řešením se však vyplatí strávit dostatek času, protože vybraná svítidla budou v areálu sportoviště sloužit po několik desetiletí.

Jak začít s plánováním osvětlení

Poznejte celé sportoviště

V první fázi plánování nového osvětlení se zaměřte na shromáždění co nejvíce informací o samotném sportovním areálu.
 
 • Jestliže neplánujete výstavbu nového sportoviště, ale pouze rekonstrukci již existujících prostor, ujasněte si, zda bude vyměněno veškeré původní osvětlení. Pokud se rozhodnete pouze pro nahrazení několika světelných prvků, je důležité dbát na to, aby byla nová svítidla kompatibilní s těmi stávajícími.
 • Zvažte, v jaké výšce a jak daleko od sebe je vhodné nové prvky osvětlení rozmístit, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku a zároveň vyhověno všem prostorovým omezením areálu.
 • Vytvořte schematický nákres polohy sportoviště i jeho vnitřního uspořádání a vyznačte v něm přesné rozměry všech objektů. Nezapomeňte, že požadované rozměry hřiště se odvíjejí nejen od daného sportu, ale mohou se lišit i mezi jednotlivými státy – například evropská hokejová hřiště jsou větší než americká a fotbalová hřiště jsou širší v Kanadě než v USA.
 • Seznamte se s detailním plánem údržby i budoucího rozvoje sportoviště. Jen tak se vám podaří vymyslet takové řešení, které zajistí rovnoměrné osvětlení a zároveň splnění veškerých předpisů a norem sportovních federací po celou dobu životnosti instalace.

Seznamte se s hráči i diváky

Ve druhém kroku příprav si ujasněte veškeré detaily toho, jak bude sportoviště využíváno. Veškeré důležité parametry plánované světelné soustavy, jako jsou například rovnoměrnost osvětlení, intenzita nasvícení, míra oslnění či věrnost podání barev, je totiž vždy třeba přizpůsobit nejen aktuálnímu dění na hřišti, ale i typu sportu a charakteru utkání.
 

 • Zaměřte se především na to, jaké konkrétní sporty budou v areálu provozovány, protože při plánování osvětlení musíte zohlednit oficiální požadavky daných sportovních federací a soutěží. Obecně platí, že kolektivní hry s menšími míči vyžadují vyšší intenzitu osvětlení – například podle evropských norem musí být intenzita světla dopadající na venkovní tenisový kurt alespoň 200 luxů, zatímco v případě fotbalového hřiště je minimální požadovaná hodnota 75 luxů.
 • Zatímco nerovnoměrné osvětlení a nízká věrnost podání barev nepředstavují zásadní problém při tréninku sportovního týmu na jeho domovském sportovišti, u soutěžních zápasů je vždy nutné zajistit nejvyšší možnou kvalitu osvětlení.
 • V případě, že bude během utkání pořizován i záznam zápasu, musíte zajistit kvalitní světelné podmínky nejen pro hráče a diváky na místě, ale i pro televizní kamery.

Zjistěte, jak je sportoviště využíváno

Další oblastí, o které potřebujete znát co nejvíce informací, je četnost a míra využívání daného sportoviště.

 • Při volbě osvětlení je důležité vědět, kolik lidí se do sportovního areálu vejde i jaká je kapacita prostoru pro diváky a jeho vzdálenost od hřiště.
 • Spočítejte si, kolik hodin ročně se na sportovišti svítí. Výsledný údaj vám pomůže například při rozhodování, zda zvolit svítidlo s životností 1000 nebo 4000 hodin. Kromě osvětlení hřiště během zápasů a tréninků nezapomeňte do výpočtů zahrnout i nutnost alespoň minimálního osvětlení dalších prostor sportoviště.
Osvětlená plocha hokejového stadionu

Prozkoumejte okolí sportovního areálu

Na závěr se zaměřte na zmapování okolního prostředí sportoviště.

 • V případě venkovního sportovního areálu se zamyslete nad tím, jak velká okolní oblast bude jeho osvětlením ovlivněna. Světelnou soustavu musíte koncipovat tak, abyste co nejvíce omezili míru světelného smogu – zejména pokud se sportoviště nachází daleko od města nebo naopak poblíž městských obytných čtvrtí.
 • Důkladně prozkoumejte veškeré vybavení sportoviště, jako jsou stožáry, pódia či stánky. Kovové objekty totiž mohou stát v cestě světlu a negativně tak ovlivnit celkovou kvalitu osvětlení.
 • Nezapomínejte ani na bezpečnostní předpisy – například v případě fotbalového hřiště existují detailní pravidla, jaké objekty se mohou nacházet v určité vzdálenosti od čar, které vymezují hrací prostor.

Co čekáte od nového osvětlení?

Po shromáždění veškerých potřebných informací o sportovním areálu můžete začít přemýšlet nad požadovanými parametry nového osvětlení a nad vlastnostmi, které od něj očekáváte.

Míra osvětlení

Důležitým parametrem je zejména intenzita osvětlení udávaná v luxech, která popisuje, kolik světla dopadá na plochu hřiště. Pro jednotlivé sporty existují detailní předpisy pro požadovanou intenzitu světla, které zaručují, že budou na zápas či trénink dobře vidět hráči, rozhodčí i diváci.

 • Ve fotbale je doporučená minimální intenzita světla při tréninku 75 luxů, při běžném zápase 200 luxů a při vrcholových utkáních 500 luxů.
 • V případě tenisu je doporučovaná míra osvětlení 300 luxů v případě tréninku, 500 luxů u běžných zápasů a 750 luxů během vrcholových soutěží.

Rovnoměrnost osvětlení

Protože je střídání světla a stínu nepříjemné pro hráče i diváky, věnujte náležitou pozornost tomu, abyste dosáhli stejnoměrného osvětlení celého sportoviště. Rovnoměrnost osvětlení neboli míra toho, jak se intenzita osvětlení na hřišti mění, je definována jako poměr nejmenší naměřené intenzity a její průměrné hodnoty. Zvýšením rovnoměrnosti osvětlení výrazně zlepšíte pohodlí hráčů i diváků při sledování zápasů na hřišti.

Míra oslnění

Nepříjemný pocit oslnění vzniká v důsledku přílišného jasu osvětlení, který je výrazně vyšší než jas, na který jsou naše oči přirozeně zvyklé. Pro posouzení míry oslnění během venkovních aktivit se používá veličina zvaná faktor oslnění, která může nabývat hodnoty od 10 do 90 – čím je faktor oslnění menší, tím méně dochází s danou osvětlovací soustavou k oslňování.

Zatímco při faktoru 10 je oslnění téměř nepostřehnutelné, hodnota 90 značí tak nepříjemné oslnění, že jej oči nedokážou vydržet. Obecně platí, že u rekreačních sportů by neměla hodnota faktoru oslnění překročit číslo 50.

 • Ujistěte se, že plánovaná osvětlovací soustava zahrnuje vhodný typ svítidel a počítá s jejich instalací v ideální výšce a pod správným úhlem. Jakmile si už jednou zvolíte typ svítidla i výšku, do které bude umístěno, je mnohem náročnější provádět jakékoliv případné změny.
 • V závislosti na typu sportu existují konkrétní pravidla, která zajišťují, že výsledné osvětlení bude pohodlné pro oči a co nejméně oslňující. Například v případě vnitřního basketbalového hřiště platí, že by se nemělo žádné svítidlo nacházet v okruhu čtyř metrů od koše.

Věrnost podání barev

Index podání barev vyjadřuje, nakolik věrně vypadají barvy pod umělým osvětlením ve srovnání s tím, jak se nám jeví za přirozeného denního světla. Zatímco pro tréninkové aktivity vyžadují evropské normy minimální hodnotu indexu 20, během soutěžních utkání se už musí pohybovat okolo 60.

Osvětlené golfové hřiště

Většina nových světelných instalací, které využívají LED svítidla, mají index podání barev přibližně 70, takže evropskou normu splňují s přehledem. Během utkání, která jsou přenášena do televize, se vhodné hodnoty indexu podání barev pohybují v rozmezí od 80 do 90.

Síť kontrolních bodů

Vyžadovaný počet kontrolních bodů osvětlení, platný pro konkrétní sportoviště, se vždy odvíjí od aktuálních místních předpisů. Například v případě fotbalu požaduje evropská norma kontrolní mřížku s 21×13 body, zatímco předpisy francouzské fotbalové federace se spokojí s 5×5 kontrolními body.

Udržovací činitel

Kvalita osvětlení, které daný systém poskytuje, se samozřejmě postupně snižuje s časem, a to především kvůli nižšímu světelnému toku, hromadění nečistot na svítidle a vlivem stárnutí některých součástek. Při navrhování nového osvětlení proto vezměte v úvahu i amortizaci veškerých svítidel. K jejímu vyjádření se používá takzvaný udržovací činitel, což je podíl intenzity světla, produkované danou soustavou osvětlení po určité době používání a intenzity, kterou tento systém svítil, když byl nový.

Světelný smog

Pečlivě si promyslete, jaký vliv bude mít instalované osvětlení na silnice, domy a další objekty v okolí sportovního areálu. Zaměřte se i na to, v jakých konkrétních časech by mohlo případné světelné znečištění působit v dané lokalitě největší problémy.

Vyberte si tu pravou světelnou soustavu

Po zvážení všech parametrů popisovaných výše se již můžete zaměřit na volbu konkrétního svítidla, které bude nejvíce vyhovovat vašim požadavkům i potřebám.

Zvolte účinný a zároveň úsporný světelný zdroj

Šetrné hospodaření s elektrickou energií je jedním z hlavních faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru světelné soustavy. I když jsou svítidla s LED zdroji již sama o sobě úsporná, můžete ušetřit ještě více energie tím, že je začleníte do moderního systému osvětlení, jako je Interact Sports. Svítidla v něm můžete kdykoliv snadno ztlumit a přizpůsobit tak v každém okamžiku úroveň osvětlení aktuální situaci.

Myslete na účinnost využití světla

Pro maximální využití dopadajícího světla je důležité, aby bylo světelnou soustavou vyzařováno pouze v požadovaném směru. Přesného cílení lze dosáhnout volbou vhodných optických komponent svítidla, které zvýší účinnost využití světla a tím zároveň minimalizují problémy se světelným smogem.

Rozložení účinnosti světla pro konkrétní sportoviště a danou polohu svítidel lze matematicky vyjádřit takzvaným koeficientem účinnosti. Ten udává, jaká část celkového světelného toku vyzařovaného svítidlem skutečně dopadne na plochu sportovního hřiště. Vynikající volbou pro efektivní osvětlení rekreačních sportovních ploch jsou například světlomety OptiVision LED, které dosahují vysoké účinnosti využití světla díky asymetrické optice svítidla.

Spočítejte svítidla i venkovní stožáry

 • Protože počet zapojených svítidel výrazně ovlivní cenu výsledné osvětlovací soustavy, vyplatí se věnovat jeho optimalizaci náležitou pozornost.
 • Výšku stožárů nesoucích venkovní osvětlení i jejich počet navrhujte tak, abyste předešli problémům s přílišným oslňováním. Zvětšení výšky stožárů vám sice umožní pohodlně osvětlit větší plochu, ale na druhou stranu povede k nezanedbatelnému navýšení výdajů.
Osvětlené tréninkového hřiště

Zamezte světelnému znečištění

Při plánování venkovního osvětlení je třeba vzít v úvahu i jeho vliv na okolní prostor. Nejčastějšími problémy, kterým je vhodné předejít, jsou úniky světla směřující:

 • do oken obydlených budov
 • na osoby v bezprostředním okolí sportoviště
 • vzhůru na oblohu, kde by vlivem nepřirozeného osvětlení došlo k narušení nočního rytmu živočichů a tím i biodiverzity dané lokality.

Světlomety Philips OptiVision LED se snadnou kontrolou intenzity světla představují výborné řešení nejen pro osvětlení sportovní plochy, ale i pro její okolí. Protože se vyznačují minimálním množstvím vyzařovaného rušivého světla, nemají negativní vliv na život v okolí stadionu.

Dejte pozor na oslňování odrazem

Na riziko nepřímého oslňování odrazem světla od povrchu objektů na hřišti je třeba myslet především při plánování vnitřních světelných soustav, ale i při osvětlení venkovních hřišť. Problémové jsou zejména lesklé lakované plochy, jako je například povrch hřiště na basketbal.

Zvolte co nejpřirozenější vnitřní osvětlení

Při osvětlování vnitřních prostor se vyplatí přizpůsobit umělé osvětlení aktuální intenzitě přirozeného venkovního světla, které má na sportoviště přístup. Chytrým řešením je instalace senzorem vybaveného kontrolního systému, který zvýší výkon umělého osvětlení za tmy či za šera a naopak sníží intenzitu umělého osvětlení v případě, že na hřiště dopadá dostatek přirozeného světla zvenčí.

Myslete na snadnou údržbu svítidel

Základním předpokladem pro nízké náklady na údržbu osvětlovací soustavy je výběr úsporných svítidel, jako jsou například světlomety OptiVision LED s životností kolem 100 000 hodin. Pokud je navíc propojíte s dálkově ovládaným světelným systémem Interact Sports, budete mít detailní přehled o jejich stavu, aniž byste museli každé svítidlo kontrolovat na sportovišti. Snadno si tak zajistíte nejen vhodné osvětlení, ale i nízké náklady na jeho kontrolu a údržbu.

Regulujte osvětlení dle aktuální potřeby

Díky osvětlovacím systémům s jednoduchým ovládáním intenzity světla můžete využívat sportoviště různými způsoby a osvětlení vždy flexibilně přizpůsobit aktuálním požadavkům. S aplikací systému Interact Sports, který nabízí velký výběr přednastavených možností osvětlení, vám k tomu bude stačit jediné stisknutí tlačítka.

Využijte potenciál každého sportoviště naplno

Rekreační sportovní areály se čím dál častěji stávají prostorem, bez kterého se neobejdou nejen velká města, ale i menší obce. Vhodně zařízená sportoviště přispívají k rozvoji ekonomiky v okolních čtvrtích, zvyšují kvalitu života a podporují zdravý životní styl místních obyvatel. Myslete na to, že kromě otevřené komunikace mezi všemi vlastníky i uživateli sportoviště napomáhá k využití jeho plného potenciálu velkou měrou i zajištění profesionálního osvětlení.

Související články

Co je světelný smog a jak vzniká světelné znečištění

Setkali jste se s pojmem světelný smog nebo světelné znečištění? Boj se světelným znečištěním lze vyhrát díky moderním technologiím. Více v článku!

Společnost Signify je jednička na trhu s osvětlením

Signify je už řadu let lídrem a průkopníkem na trhu s osvětlením. To vše díky inovacím a udržitelnému rozvoji. Zjistěte více o společnosti a cílech do budoucna.

Osvětlení budov a jejich fasád – tipy jak na to

Vhodně zvolené osvětlení budov podtrhne architektonické detaily a zvýší atraktivitu celé ulice či městské čtvrti.