Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Londýn se chystá umělecky osvětlit 15 mostů přes řeku Temži


  Společnost Signify byla vybrána za oficiálního partnera pro osvětlení až 15 ikonických londýnských mostů. Projekt má být realizován v následujících 4 letech a má podpořit obnovu města, díky které si má Londýn udržet pověst atraktivní světové metropole.
  Historicky je to vůbec poprvé, co byla utvořena takováto celistvá strategie, která si klade za cíl jednotně osvětlit veškeré mosty v centru Londýna. Cílem projektu je vytvoření vícestupňového vizuálního zážitku pro všechny obyvatele i návštěvníky města. Osvětlení mostů je koncipováno tak, aby bylo zajímavé jak pro chodce, kteří jsou zrovna na mostě, tak pro lidi na březích řeky.

  Osvětlení v rukou odborníků


  Projekt osvětlení londýnských mostů a oživení přilehlého okolí londýnské řeky Temže je veden pod záštitou společnosti Illumnated River Foundation. Ta vyhlásila mezinárodní veřejnou soutěž na realizaci světelného designu, ve které zvítězil celosvětově uznávaný umělec Leo Villareal a londýnská skupina architektů Lifschutz Davidson Sandilands.
   

  Dodavatelem osvětlovacích systémů byla zvolena společnost Signify. Při výběru hrály svou podstatnou roli především rozsáhlé zkušenosti v oblasti osvětlování důležitých a náročných projektů v rámci celého světa, kterými společnost Signify disponuje, a schopnost spolehlivě zajistit distribuci a instalaci osvětlení pro projekt takovéhoto rozsahu. Jedním z klíčových faktorů byly také bohaté zkušenosti Signify se spolupracemi s architekty, kteří se specializují na řízení dynamických scén v rámci osvětlení.

  Londýnské mosty osvětlí svítidla Philips


  V rámci tohoto unikátního projektu, který je nyní ve fázi příprav, získala společnost Signify kontrakt na dodávku jednotného centrálně řízeného systému LED svítidel Interact Landmark s ovládacími prvky Philips Color Kinetics, které jsou určeny pro dynamické architektonické osvětlení se speciálními světelnými efekty.

  Po dobu následujících 10 let bude navíc Signify zajišťovat také veškerou správu a servis vzdáleného připojení osvětlení.

  Ředitelka Illuminated River Foundation Sarah Gaventa se k projektu vyjádřila: „Londýnské mosty jsou světově proslulými. Jejich potenciál proměnit podobu našeho hlavního města v průběhu noci byl však dlouho přehlížen. To, o co se nyní ve spolupráci se společností Signify pokoušíme, je průlomovým projektem, který zcela změní podobu mostů i nábřeží. Celkově na 15 mostech se chystáme využít dynamické a energeticky účinné LED osvětlení se systémem Signify Interact Landmark pro vytvoření uměleckého projektu, jaký nemá obdoby.“

  Majestátní projekt, který umožní speciální světelné efekty


  V rámci první fáze, která se má v současné době spouštět a jejíž realizace potrvá až do poloviny roku 2019, budou LED svítidly Philips Color Kinetics osvětleny první čtyři mosty. Patří k nim celosvětově proslulý most London Bridge, Southwark Bridge, most Millenium Bridge a železniční most Cannon Street, jenž bude za celou svou historii osvětlen vůbec poprvé.

  Osvětlení všech čtyř mostů bude vzdáleně monitorovat a řídit systém Interact Landmark. Jednotný koncept osvětlení všech čtyř mostů přinese rozsáhlý trojrozměrný efekt osvětlení, který povede k posílení celé oblasti v okolí mostů. Přinese tak atraktivnější a bezpečnější prostředí pro obyvatele i návštěvníky města.

  Maria-Letizia Mariani, která má na starost evropské projekty společnosti Signify, k tomu dodává: „Světlo je jedním z nejzajímavějších způsobů, jakým lze městům a metropolitním oblastem vdechnout nový život. Na svět tak v současné době přichází nová éra městského designu a zcela odlišné pojetí zkrášlování městského prostředí. V minulosti jsme již osvětlili řadu mostů po celém světě, ale i přesto je úžasné být nyní součástí projektu, který lidem v Londýně poskytne fantastické osvětlení 15 zajímavých mostů.“

  5 zajímavostí o projektu

   
  • Projekt zahrnuje osvětlení nejdelší veřejné umělecké pasáže na světě. Jakmile bude projekt dokončen, bude zahrnovat oblast o délce více než 4 km, což odpovídá délce přibližně 40 fotbalových hřišť. Systém Interact Landmark společnosti Signify bude zajišťovat centrální řízení osvětlení pro celou tuto oblast.
  • Pro vytvoření dynamických světelných efektů na 15 londýnských mostech (London Bridge, Southwark Bridge, Cannon Street Bridge, Millennium Bridge, na železničním mostě Blackfriars Bridge, Lambeth Bridge, Vauxhall Bridge, Westminster Bridge, Grosvenor Bridge, Chelsea Bridge, Albert Bridge a Tower Bridge) bude použito více než 22 000 propojených světelných bodů Philips Color Kinetics, které dokážou vyzařovat více než 16 milionů barev.
  • Historie mostu London Bridge, který bude v rámci projektu rovněž osvětlen, sahá až do středověku. Tento most, který je v současné době hojně využíván, disponuje vyhřívanými chodníky, které v zimních měsících zabraňují vzniku náledí.
  • Přes všech 15 londýnských mostů přejede každý rok na 200 milionů dopravních prostředků.
  • Millennium Bridge patří již celé století k prvním moderním londýnským mostům, které jsou určeny pouze pro pěší. Společnost Signify ve spolupráci s Foster & Partners, designery mostu Millennium Bridge, osvětlí spodní stranu mostu vůbec poprvé za celou jeho existenci.

  Osvětlovací systém, který šetří provozní náklady


  Jakmile bude celý projekt osvětlení 15 londýnských mostů přes řeku Temži plně realizován, bude společnost Signify veškeré osvětlení dálkově monitorovat a spravovat pomocí systému Interact Landmark. Důmyslný software, který je přizpůsoben pro vzdálené řízení osvětlení, dokáže na dálku detekovat poruchy na jednotlivých světelných bodech. Diagnostika a správa celé osvětlovací soustavy je tak výrazně jednodušší a podstatně méně nákladná.

  Na 15 stavbách mostů bude celkově více než 13 000 svítidel, která budou jednotlivě nebo centrálně ovládána a jejichž úkolem bude vytvářet jedinečné světelné dynamické scény. Ty mohou být přizpůsobeny i výjimečným příležitostem, jako je například narození dítěte v královské rodině či jiná významná událost.

  Signify se zasazuje o ekologické a důmyslné osvětlení


  Společnost Signify dlouhodobě pomáhá městům a světovým metropolím rozvíjet prostřednictvím zajímavého a ekologicky šetrného osvětlení důležitá obchodní a turistická místa. Odhaduje se, že přechodem na propojitelné LED technologie lze ve srovnání s běžným osvětlením ročně ušetřit 50 až 70 % roční spotřeby elektrické energie. Nejinak tomu má být i v případě systému osvětlení 15 londýnských mostů.