Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Připojené osvětlení: internet osvětlených věcí


  Možnost propojení jednotlivých zařízení v dnešní době mění nejen obchodní svět, ale také to, jakým způsobem lidé pracují, vzájemně komunikují a integrují se v daném prostředí. Některá zařízení, jako jsou například chytré telefony, jsou toho nesporným důkazem. Tento trend však platí také v mnoha specifických oblastech, jako je například zdravotnictví, ve kterých jsou propojená zařízení přístupná pouze osobám, jež v daném oboru pracují. 
  Přichází internet osvětlených věcí
  Bez ohledu na to, jak rozšířené zařízení je, připojitelné produkty mají jedno společné – možnost být součástí internetu věcí (IoT). Ovšem připojená svítidla mají jednu nespornou vlastnost, kterou ostatní připojitelná zařízení nemají. Totiž že vyzařují světlo. Připojitelná svítidla se proto postupně stávají nedílnou součástí všech profesionálních osvětlovacích systémů od pouličních světel přes svítidla v kancelářských budovách až po osvětlení fasád, obchodů, nebo velkých obchodních domů. Tomuto trendu můžeme začít říkat „internet osvětlených věcí“.

  Systémové myšlení: revoluce v profesionálních osvětlovacích zvyklostech

  Součástí internetu věcí (IoT), je schopnost samostatně „přemýšlet“
  Předpokladem zařízení, která se stávají součástí internetu věcí (IoT), je schopnost samostatně „přemýšlet“. Tato změna úhlu pohledu na osvětlení jako takové může být pro zkušené odborníky, kteří se již dlouhé roky pohybují v oblasti osvětlovacích systémů, ale nemají přitom žádné hlubší znalosti v IT oblasti, velmi náročným a nepřekonatelným úkolem. Ve skutečnosti však nejde o nic složitého. Označení „osvětlovací systém“ může být v určitém ohledu poněkud matoucí. Zaměříme-li se však na základní význam tohoto slova, dojdeme k tomu, že systém je jakási sada jednotlivých komponent, které společně spolupracují a poskytují určitý soubor funkcí. Osvětlovací systém je pak v tomto smyslu soubor komponent, které společně vytváří určitý soubor funkcí osvětlení.

  Vývoj od standardního připojení k chytrému

  Vývoj od standardního připojení k chytrému

  Obdobně jako jiná zařízení, která byla vyvinuta proto, aby se mohla stát součástí internetu věcí, i profesionální osvětlovací systémy se postupně přetvářely od standardních až po inteligentní a připojitelné.
   

  Mobilní telefony uměly v minulosti pouze jedinou věc: telefonovat a přijmout volání. S těmito dvěma funkcemi si vystačily po několik desítek let. Výrobci postupně začali do telefonů přidávat celou řadu dalších funkcí, jako je možnost ukládat telefonní čísla, rychlé volby, bezdrátový provoz a hlasová schránka. Tyto funkce sice značně rozšířily možnosti, pro které mohl být telefon používán, přesto však nezměnily celkovou povahu toho, k čemu mobilní telefon primárně sloužil – totiž k přijímání a vytáčení hlasových hovorů.
   

  To se ale zásadně změnilo s příchodem smartphonů. Díky celé řadě nových funkcí na úrovni datové komunikace se chytrý telefon stal něčím mnohem užitečnějším než pouze nástrojem pro telefonování. Stal se mimo jiné také prostředkem pro obchodování, vyhledávání, plánování, připomínání, hraní her, poslouchání hudby, pouštění videí, komunikačním prostředkem pro udržování kontaktu s přáteli pomocí sociálních sítí a prostředkem pro přístup na internet.

  Připojená svítidla a funkce, které již nesouvisí pouze s osvětlením

  Připojená zařízení totiž mají schopnost komunikovat mezi sebou

  Pojem „připojení“ má v souvislosti s internetem věcí svůj zvláštní význam. Připojená zařízení totiž mají schopnost komunikovat s dalšími zařízeními i s lidmi. Stejně tak jsou na tom i připojitelná svítidla. Mají v sobě integrovanou elektroniku, která jim umožňuje komunikovat prostřednictvím datové sítě v dané budově nebo městě.
   

  To je možné především díky možnosti identifikace a poskytování datových sítí – například pomocí IP, nebo MAC adresy, nebo jiného identifikátoru. Díky tomu připojená svítidla fungují obdobně jako počítače v počítačové síti. Mohou přijímat příkazy pro rozsvícení, nebo zhasnutí. Mohou ale také sdílet údaje o svém provozu a aktuálním stavu. Tato obousměrná komunikace je přesně to, co tato připojená svítidla charakterizuje a díky čemu je posouvá na jinou úroveň, než na jaké jsme je doposud znali.
   

  Vzhledem k tomu, že LED svítidla jsou standardně vybavena elektronikou, integrování funkce připojitelnosti se v tomto případě přímo nabízí. Nicméně i běžná svítidla mohou být potřebnou konektivitou, která jim umožní stát se součástí internetu věcí, dodatečně vybavena.

  Díky těmto možnostem se stávají standardní svítidla něčím mnohem hodnotnějším. Po připojení totiž může svítidlo sloužit mimo jiné také jako prostředek pro sběr a distribuci dat a služeb v mnoha ohledech.

  Propojení všech systémů do jednoho: nová digitální ekologie

  Nová digitální ekologie

  IoT revoluce propojuje všechny dílčí systémy a vytváří tzv. systém systémů. Cílem IoT je možnost centrálního sledování a správy všech zařízení. Své uplatnění nachází IoT jak ve správě celých komplexů budov (včetně HVAC systémů, řízení provozu, správy energie, alarmů a bezpečnostních systémů, nouzových systémů a mnoha dalších), tak při řízení celých měst. Připojené systémy osvětlení se stávají pevnou součástí těchto revolučních systémů.
   

  Dalším cílem, který si technologové od IoT revoluce slibují, je možnost stahování, ukládání a využívání velkého množství dat z mnoha různorodých zdrojů. Díky takovýmto databázím mohou být připojené osvětlovací systémy také součástí dalšího technologického trendu: big data.