Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Revoluce v oblasti sémantického osvětlení: Když světlo propojí fyzický a digitální svět


  Společnosti zabývající se osvětlovací technikou se v poslední době zaměřují na jednu z nejvíce vzrušujících oblastí vývoje v oboru: na tzv. sémantické osvětlení. Tento nový revoluční typ osvětlení se dokáže přizpůsobit různým preferencím jednotlivých uživatelů, odlišnému prostředí i dalším nejrůznějším stanoveným požadavkům. Díky novému způsobu interakce s digitálním světem může sémantické osvětlení jednoznačně trvale změnit způsob našich životů. V jakém ohledu?

  Potřeba sémantického osvětlení

   

  Dr. Zary Segall, který předsedá Královskému technologickému institutu ve Stockholmu a je jedním z předních světových odborníků v oboru sémantického osvětlení, říká: „Konvenční osvětlovací systémy poskytují statické světlo a jsou koncipovány tak, aby dokázaly prostředí standardně osvětlit ke spokojenosti průměrného uživatele. Tento způsob osvětlení však zcela přehlíží skutečnost, že světlo je jednotlivými lidmi vnímáno naprosto odlišně a že každá situace vyžaduje naprosto jiné nastavení osvětlení.“

   

  Sémantické osvětlení se přizpůsobuje konkrétním potřebám uživatele

  Sémantické osvětlení je navrženo tak, aby uživateli poskytlo přesně takovou úroveň osvětlení, jakou potřebuje. To znamená, že barva, množství a další vlastnosti světla mohou být v reálném čase inteligentně řízeny na základě mnoha specifických faktorů, které v danou chvíli vyvstanou. Patří k nim například citlivost očí, osobní preference jednotlivých uživatelů, aktuální světelné podmínky v místnosti, úkoly, na kterých právě lidé v místnosti pracují, a mnoho dalších aspektů.

   

  Dr. Segall si je vědom toho, že lidé se často v rámci budovy přemísťují a že se v praxi velmi rychle mění také úkoly, na kterých právě pracují. Věří však, že sémantické osvětlení je zajímavou cestou, jak lidem poskytnout chytré osvětlení na základě vyhodnocování následujících tří samostatných oblastí:

   

  První oblastí je povědomí o tom, co uživatelé jako jednotlivci požadují. Sémantické osvětlení se snaží proaktivně reagovat na fyziologické a psychologické potřeby jednotlivců. To mimo jiné zahrnuje také přizpůsobení osvětlení danému uživateli tak, aby bylo komfortní právě pro jeho zrak. Druhá oblast zahrnuje povědomí o kontextu osvětlení. Cílem je nalezení optimální kvality a intenzity osvětlení tak, aby bylo dosaženo minimálních stínů a ideálních barevných kontrastů. Osvětlení pak vhodně stimuluje vnímání pro plnění konkrétních úkolů. Sémantické světlo se ale v rámci třetí oblasti stává také pracovním nástrojem, který pomocí integrace textů, videí či obrazů dokáže dodat smysl úkolům, na nichž jeho uživatelé zrovna pracují.

  Světlo jako pojítko dvou světů

   

  Za uplynulá desetiletí prošel internet a vše, co s ním souvisí, rozsáhlým vývojem. Jednou z věcí, které tento vývoj ovlivnil, je v poslední době velmi často opakovaný pojem „internet věcí“ – tedy spotřebiče a stroje, které jsou připojeny k síti a dokážou se inteligentně a dynamicky přizpůsobovat potřebám a preferencím svých uživatelů. V tomto moderním světě rozhodně nachází své místo také inteligentní osvětlovací systémy, které se stávají jakýmsi pojítkem mezi fyzickým a digitálním světem. Přináší pomyslnou revoluci v mnoha aspektech našeho života, protože technologie inteligentního osvětlení vnímá lidi, kteří ho používají, širší kontext prostředí, v němž je používáno, i to, jakému účelu má právě sloužit.