Právě navštěvujete webové stránky společnosti Philips lighting. K dispozici je lokalizovaná verze.
Návrhy

  Náš program pro kompenzaci uhlíkové stopy

   

  Roku 2020 chceme dosáhnout stoprocentní kompenzace naší uhlíkové stopy. Proto investujeme do projektů, které se zabývají snižováním produkce oxidu uhličitého v rozvojových zemích. Kromě ochrany životního prostředí tím zároveň přispíváme i ke společenskému, ekonomickému a trvale udržitelnému rozvoji komunit, které jsou do projektů zapojeny.

  K dosažení našeho cíle nám pomáhá spolupráce se společností South Pole Group, předním světovým expertem na problematiku uhlíkového dluhu, zelené energie a snižování emisí.

  Naše projekty pro uhlíkovou kompenzaci
   

  Ochrana lesa u jezera Kariba v Zimbabwe


  Více než třetina lesů v Zimbabwe v nedávné době nenávratně zmizela. Díky našemu projektu se podobnému osudu vyhne les na jižním břehu jezera Kariba. Kromě ochrany přírody se zaměřujeme také na podporu soběstačnosti místních obyvatel pořádáním workshopů, zakládáním nových plantáží a vytvářením pracovních míst v ekoturismu.
  Ochrana lesů v Zimbabwe

  Soustava vodních elektráren v Chuo-šuej v Číně


  Vesnické usedlosti v jihozápadní Číně zásobuje čistou, obnovitelnou energií více než osmdesát malých vodních elektráren. Projekt pro snížení uhlíkové stopy je v této oblasti zaměřen především na zemědělské a vzdělávací programy, v nichž se místní farmáři učí, jak si přivydělat udržitelným pěstováním ovocných stromů.
  Hydroelektrárny v Číně

  Obnova lesů na severu Kolumbie


  V severní části Kolumbie se nachází rozlehlé neúrodné oblasti, zničené těžbou zlata i nelegálním pohybem dobytka. V rámci projektu probíhá jejich zalesňování, díky kterému se do oblasti navrátily původní živočišné druhy, jako jsou jaguáři, želvy, opice a papoušci. V oblasti navíc vznikají nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele.

  Snížení emisí skleníkových plynů v Číně


  Rozkládáním biologického materiálu na skládkách se do ovzduší uvolňuje velké množství metanu, který přispívá ke skleníkovému efektu. V rámci projektu byl vybudován systém, který metan zachycuje a přivádí do elektrárny, kde je využíván jako udržitelný zdroj elektrické energie pro obyvatele města Su-čou.

  Více na Signify.com