You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Chytré nápady
pro vaše podnikání

Projekční služby

Instalace nového osvětlovacího systému může být velmi složitá. Projektové služby společnosti Philips Lighting vám pomohou provést instalaci rychle, úsporně a s co nejmenším narušením vašeho podnikání. Celý projekt kompletně zařídíme, takže nebudete muset jednat s množstvím dodavatelů, zhotovitelů a dopravců. Nebo pokud už máte na místě svůj vlastní tým, budeme s nimi spolupracovat, abychom zajistili, že vše běží podle plánu.
Lidé u stolu diskutují o projektu

Správa projektu   

 

Ať už jste do projektu zapojeni jakkoli, naši vedoucí projektů vám pomohou proměnit návrhy z kreslícího prkna ve skutečnost tak hladce, jak je to jen možné.

Poradce a zaměstnanec diskutují o projektu

Instalace vašeho systému

 

Instalace osvětlovacího systému je nesporně nejdůležitější částí každého projektu. Je nezbytné, aby bylo vybavení řádně připraveno, pečlivě přizpůsobeno a zkontrolováno, pokud chceme, aby fungovalo přesně tak, jak má. Pokud svěříte instalaci společnosti Philips, můžete si být jistí, že bude spolehlivě fungovat i v daleké budoucnosti.

 

Přestože existuje mnoho společností, které dokáží nainstalovat naše vybavení, nikdo nerozumí výrobkům Philips tak jako my. Proto také nabízíme oddělenou spolupráci pro osvětlovací projekty všeho druhu. A pokud už spolupracujete s vámi vybraným zhotovitelem, můžeme poskytnout profesionální a přátelskou podporu.

Lidé u stolu diskutují o projektu

Integrace a programování

 

Můžeme také pomoci, když jsou požadavky projektu mimo standardní způsoby řešení osvětlení. Naši technici vám mohou pomoci začlenit osvětlení do vytápěcích systémů, hudebních systémů, vizuálních zobrazení a mnoha dalších druhů médií. Můžeme nabídnout odbornou podporu integrace. Můžeme například vytvořit ovládací systém na míru, pokud nebyl výrobcem vybavení dodán.

 

POZNÁMKA: Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Philips.

Případové studie

Kontaktujte nás

 

Máte-li jakékoli obchodní otázky týkající se našich profesionálních osvětlovacích systémů, použijte tento formulář.

 

Pro složité dotazy využijte náš detailní formulář.