Další značky od

Bezpečnější, chytřejší,
udržitelnější

Lepší osvětlení pro lepší výsledky


Chcete-li si v průmyslu udržet konkurenční výhodu, musíte podrobně sledovat náklady všech procesů. Ve skladech může osvětlení tvořit až 80 % nákladů na energii, proto musí být co možná nejúčinnější a nákladově nejefektivnější. Energeticky účinné LED osvětlení od společnosti Philips může mít obrovský vliv na vaše celkové provozní náklady díky zvýšení doby provozuschopnosti a snížení spotřeby energie. Zvýšíte také bezpečnost na pracovišti a produktivitu zaměstnanců.

Snižte náklady

Nižší spotřeba energie díky nákladově efektivnímu LED osvětlení a řízení osvětlení 

 

Vyhněte se kapitálovým výdajům a použijte osvětlení jako službu nebo osvětlení Circular

 

Plánované odstávky a údržba pro snížení různých přerušení provozu

Optimalizujte provoz

Zvyšte produktivitu zaměstnanců a optimalizujte náklady na práci zlepšením pracovních podmínek

 

Zlepšete věrnost zákazníků prostřednictvím lepšího výrobního výkonu

 

Připravenost pracoviště na budoucnost díky snadné rekonfiguraci zón bez potřeby změny svítidel

Zvyšte bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zajistěte soulad s národními a mezinárodní bezpečnostními normami

 

Vytvořte bezpečné pracovní prostředí díky dobře osvětlenému pracovišti

 

Přispívejte k pohodlí zaměstnanců díky vysoce kvalitnímu LED osvětlení

Zlepšujte udržitelnost  

Zmenšete uhlíkovou stopu snížením spotřeby energie

 

Minimalizujte dopad na životní prostředí díky vyšší účinnosti a menšímu množství chyb a odpadu

 

Zajistěte soulad s národními a mezinárodními nařízeními souvisejícími s energií a životním prostředím

Prozkoumejte možnosti

Osvětlení pro průmysl a logistiku je nyní ještě chytřejší

Pro logistické a výrobní prostory se středně vysokými a vysokými stropy

Pro výrobní prostory s nízkými stropy

Pro prostory HACCP a čisté prostory

Základní řešení LED pro každý prostor

Služby osvětlení Philips pro průmyslové areály
Zlepšete bezpečnost zaměstnanců, udržitelnost a dosáhněte vyšší návratnosti investic

Profesionální služby

Pohledy na možnosti osvětlení a vytvořené návrhy

Profesionální služby

 

Chcete inovovat své osvětlení? Vyhodnotíme váš stávající systém a s ohledem na vaše potřeby a přání vám poskytneme konkrétní názory a rady k tomu, jak optimalizovat plán osvětlení. Ten může zahrnovat vše, od zcela nového návrhu až po snadnou modernizaci pomocí svítidel LED.

Služby během životního cyklu

Prodlužte životnost vašeho systému osvětlení

Služby během životního cyklu

 

Infrastruktura osvětlení je jedním z nejhodnotnějších a nejvýznamnějších prostředků a ve vašem zájmu je si tuto investici chránit. Se správným plánem údržby a vzdálenou pomocí můžete prodloužit životnost produktů a optimalizovat jejich výkon. Minimalizujete také výpadky provozu a nečekané výdaje.

Správa zařízení

Výkon osvětlení založený na výsledcích

Spravované služby

 

Pokud se nechcete o nic starat, proč nás nepověřit kompletní péčí o vaše osvětlení? S našimi spravovanými službami se nebudete muset o nic starat – od počátečního návrhu a instalace až po bezproblémový provoz a údržbu. Zohledníme dokonce i ekonomickou udržitelnost a pomůžeme vám minimalizovat uhlíkovou stopu.

Spravované služby
Výkon osvětlení založený na výsledcích pro průmyslové objekty

Spravované služby Standard

Bezproblémová údržba, vysoké úspory a vysoký výkon

 • Přizpůsobený plán osvětlení pro optimalizaci světelného výkonu
 • Snižte náklady na energii a na údržbu
 • Bezproblémový a zaručený provoz vašeho systému osvětlení
 • Podrobné školení a dokumentace pro vás a váš personál

 

Společnost DEWA chtěla dosáhnout úspor energie s minimálním narušením pracovních procesů. Naše řešení umožnilo okamžitou 68% úsporu energie na osvětlení.

Osvětlení jako služba

Bez počátečních investic

 • Plaťte za světlo, které využíváte, nekupujte si vlastní systém osvětlení
 • Pevný měsíční nebo roční poplatek
 • Optimalizujte návratnost investic bez nákladů na údržbu a výměnu

Osvětlení Philips Circular

Nejlepší udržitelnost ve své třídě s prvky oběhového hospodářství

 • Používání zařízení z udržitelných produktových řad navržených pro opětovné použití a recyklaci
 • Minimalizujte svou uhlíkovou stopu a plýtvání materiálem
 • Zlepšete své hodnocení v oblasti udržitelnosti a image vaší značky

 

Pro společnost Bruynzeel Storage Systems je společenská odpovědnost klíčovou prioritou. Aby ušetřili peníze a energii, správou osvětlení pověřili společnost Philips.

Služby během životního cyklu
Prodlužte životnost vašeho systému průmyslového osvětlení

Balíček Essential

Ochraňte svou investici

 

 • Pravidelné kontroly systému osvětlení v místě instalace včetně softwarových aktualizací
 • Preventivní údržba pomáhá odhalit problémy a včas je napravit
 • Vzdálená pomoc zaručuje rychlou nápravu jakéhokoli problému, ke kterému dojde během otevírací doby vašeho zařízení

Balíček Premium

Bezproblémový provoz

 

 • Pevné roční náklady pro větší kontrolu nad výdaji
 • Plán služby zahrnuje veškerou případnou práci a materiály 
 • Školení servisní technici pro preventivní a nápravnou údržbu přímo na místě

Pokud máte zájem o záruku bezproblémového chodu, efektivní správu kanceláří a lepší kontrolu nad náklady na osvětlení budovy, zvolte si balíček Premium, který zahrnuje vše z balíčku Essential, a navíc:

 

 • Úplné krytí pro osvětlení celé kanceláře s fixní roční platbou
 • Zahrnuje práci a materiály (náhradní díly a celé produkty) nutné k opravě případných závad
 • Školení servisní technici nabízejí nápravnou a preventivní údržbu přímo na místě, aby systém osvětlení vaší kanceláře mohl běžet hladce
 • Volitelně: analýza dat a optimalizace systému

Balíček Premium+

Optimalizujte výkon

 

 • Datová analýza umožňující určit způsob používání osvětlení a měnící se požadavky, včetně zpráv, poznatků a konzultace

o Optimalizace využití vašeho prostoru

o Ovládání provozuschopnosti (dostupnost osvětlení)

o Zprávy o spotřebě energie

o Sledování souladu s oborovými normami pro osvětlení

 • Průběžná optimalizace osvětlení vašeho zařízení s plánovaným servisem, aktualizacemi a zlepšeními
 • Průběžné školení vašich pracovníků
 • Podrobná dokumentace na portálu Philips MyServices Portal

Profesionální služby
Pohledy na osvětlení a přizpůsobené návrhy pro průmyslové využití

Služby auditu a návrhu

 

Dobré osvětlení pomáhá dělat sklady a jiné průmyslové objekty bezpečnější a produktivnější. Požádejte společnost Philips o provedení podrobného auditu vašeho osvětlení. Pomůžeme vám porozumět vašim aktuálním podmínkám osvětlení z hlediska spotřeby energie, rozptylu světla, vizuálního pohodlí na pracovišti a úrovni světla v různých funkčních zónách.

Naši odborníci na osvětlení zpracují data shromážděná na místě instalace a vytvoří nový optimalizovaný plán pro vaše zařízení. Ten může zahrnovat řadu různých řešení osvětlení, od kompletní renovace až po rychlou a nerušivou modernizaci pomocí svítidel LED. Nový návrh určí to správné osvětlení pro každou pracovní oblast ve vašem zařízení, od skladišť až po montážní linky, a zajistí vyšší návratnost investic.

Poradenské služby

 

Modernizace vašeho osvětlení může vedle úspor energie také výrazně zvýšit bezpečnost a produktivitu pracoviště. Naše poradenské služby vám pomohou vytvořit plán osvětlení, který optimalizuje provoz a dodržuje průmyslové bezpečnostní normy.

Philips je váš dlouhodobý partner v oblasti osvětlení. Nabídneme vám ty nejlepší možnosti, jak zlepšit kvalitu osvětlení vašich skladů a pracovišť, abyste mohli maximalizovat efektivní využití dostupného prostoru. Vysoce kvalitní světlo má také příznivý vliv na pohodu zaměstnanců a zvyšuje efektivitu výrobních procesů.

Případové studie

Případová studie
Elektrárna DEWA
 

Případová studie
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Případová studie
DB Schenker
 

Případová studie
Bruynzeel
 

Jste inspirováni?

Obraťte se na své místní centrum
s případnými dotazy.