Další značky od

Objevte potenciál propojeného osvětlení


Propojené osvětlení spojuje potenciál LED osvětlení a informačních technologií a přidává hodnotu překračující pouhé osvícení. Zaměřuje se na kvalitu světla, zvýšenou účinnost a poznatky získané z dat. Schopnost shromažďovat a sdílet data přetváří způsob, jakým žijeme.

Kvalitní světlo
na místě, kde je ho zapotřebí

Přizpůsobení zážitku

Zajistěte kvalitní světlo pro různá použití díky LED spektrům, které splňují požadavky daných prostorů a úloh. Přizpůsobte řešení osvětlení pomocí softwarových aplikací a ovládacích prvků a zajistěte jedinečný a přizpůsobený zážitek.

Úspora energie
až 80 %

Pro udržitelnou budoucnost

Maximalizujte účinnost a vylepšete provoz díky energeticky účinnému LED osvětlení a internetu věcí. Data ze systémů propojeného osvětlení poskytují vhled do vzorců aktivity, zatímco vzdálené monitorování a ovládání umožňuje přizpůsobovat úrovně osvětlení a harmonogramy.

Poznatky získané z dat
pro lepší rozhodování

Ve vědění je síla

Využijte potenciál Internetu Věcí pomocí propojeného LED osvětlení, které monitoruje výpadky a měří využívání, což usnadňuje plánování údržby a zvyšuje účinnost provozu. Přidejte do systému čidla shromažďující data pro přesnější analýzu a podporu dalších způsobů použití.
propojené osvětlení

Podívejte se na dvouminutovou
představení možností

Může osvětlení přidat něco navíc?

Může shromažďovat informace?

Měnit naši náladu?

Reagovat na naši přítomnost?

Zvýšit efektivnost podnikání?

Podívejte se.

Jak funguje propojené osvětlení

S propojeným osvětlením
jste připojeni všude

Možnosti propojeného osvětlení ve městech

Další informace

Philips – inovativní přístup k městům

CityTouch je softwarová platforma pro venkovní osvětlení od společnosti Philips. Umožňuje vám kontrolovat osvětlení komunikací a analyzovat osvětlovací data.

Philips – inovativní přístup k obchodům

Systém LED interierové navigace LED pomůže vylepšit zážitek zákazníků a zefektivnit provoz prodejny podporou extrémně přesného určování polohy v interiérech.

Philips – partner pro inovaci

V dnešním rychle se měnícím prostředí představuje spolupráce se správnými partnery klíč k úspěchu.

Inovace Internetu Věcí

Řešení Philips Lighting podporuje koncept Smart City, energeticky úsporné budovy a inovativní přístup k maloobchodním prodejnám tím, že poskytuje analýzy dat, která pocházejí ze zabezpečených propojených osvětlovacích systémů a z Internetu Věcí.